• Novinky

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.10.2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej školy až po SOŠ IT - zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy - Milión detí sa modlí ruženec. Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili anoimovaný ruženec. Osobitná vďaka patrí p. uč. Renátke, ktorá modlitbu oživila aj hudobnou službou a p. katechétke Laure, ktorá pripravila prezentáciu. 

       PaedDr. M. Dolovacká

     • Spojení v športe
      • Spojení v športe

      • V sobotu dobrovoľne do školy? Ak ide o správnu vec, prečo nie? Brány Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v sobotu 12.10.2019 nezostali zatvorené. Malí aj veľkí, starí aj mladí, športovci aj nešportovci... všetci sme sa tu stretli, aby sme sa "spojili v športe". Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a vložili doň svoje srdce❤️. Aj vďaka Vám dnes mnoho detí, ale aj dospelých odchádzalo s úsmevom a množstvom krásnych zážitkov. A že je tomu tak, fotky hovoria za všetko. V mene celej školy ĎAKUJEME - Jankovi Zacharovi, Milanovi Vozárovi, Richardovi Pavlikovskému, Zuzke Bačovej, FitFabrik, borntotrick, choreofactory, cakumprask, Juraovi Šimkovičovi, Karate ŠK Real team Trenčín, Freďo s Aquagymom, Hasičom z Kolačína, futbalový klub z Kolačína, pánom zvukárom, pánovi Badíkovi, Maťkovi Bajzíkovi... a mnohým ďalším úžasným ľuďom.

     • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV
      • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV

      • Hľadali cestu k sebe aj k Bohu
       Prvé týždne v novej škole, keď sa žiaci po príchode zo ZŠ stávajú študentmi strednej školy, sú pre nich
       určite náročné. Noví spolužiaci, noví vyučujúci, nové prostredie, nové požiadavky aj nová kultúra
       školy – v tomto všetkom sa musia v krátkej dobe zorientovať. Naša škola už tradične ponúka vo
       svojom výchovnom programe pre prvákov štvorročného gymnázia, kvinty osemročného gymnázia
       a prvákom odboru technické lýceum adaptačný pobyt pod názvom „Akčné trojdnie“, ktorý im v tom
       má pomôcť. Zoznamovacie aktivity, pri ktorých sa tak povediac lámu ľady, turistika, aktivity, pri
       ktorých spoznávajú študenti program osobnostného rozvoja zhrnutý do sloganu školy ako MÚDROSŤ
       – MRAVNOSŤ – LÁSKA a taktiež duchovné aktivity s duchovným správcom školy don Marekom
       Michalenkom sme absolvovali so 46 študentmi od 2. do 4. 10. v Zliechove. Naštartovali sme našich
       prvákov pre ďalšie štúdium, pre rozvíjanie svojich talentov, ale aj pre vnímanie spoločných potrieb
       a dodržiavanie pravidiel a pre konanie dobra nielen v škole, ale aj mimo nej. Už teraz sa tešíme, ako
       ich budeme podporovať a sledovať v ich osobnom raste. Vďaka za prípravu pobytu patrí vedeniu
       školy a za jeho naplnenie triednym vyučujúcim RNDr. Viere Hýllovej Urbanovej, Mgr. Ľubošovi
       Valtovi, duchovnému správcovi Mgr. Marekovi Michalenkovi a animátorovi z radov starších
       študentov Martinovi Rýchlemu.

        

     • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo
      • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo

      • Pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 Inštitút Communio vyhlásil esejistickú súťaž na tému Sloboda naša každodenná... Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes? Zo zaslaných prác študentov našej školy bola ocenená esej Petra Cicoňa z II. AG. Ocenenie za 3. miesto bolo odovzdané počas podujatia Odkaz Novembra 89 spojeného s besedou s Františkom Mikloškom a Jakubom Pohlem.

       Mgr. E. Kňažeková

     • Otvorenie šk. roka 2019/2020
      • Otvorenie šk. roka 2019/2020

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 začíname 2. septembra (v pondelok) o 8:00 privítaním prváčikov v budove Základnej školy. Po spoločnom stretnutí s triednymi učiteľkami sa spolu aj s rodičmi presunieme na sv. omšu do farského kostola sv. Jozefa robotníka.

       Žiaci I.ATL (prváci SOŠ) a I.AG (prváci gymnázia) sa stretnú s triednymi učiteľmi na prízemí strednej školy o 8:30.

       Žiaci ostatných ročníkov org. zložiek Základná škola, Gymnázium, SOŠ informačných technológií sa stretnú o 8:30 pred budovou školy.

       Materská škola je v prevádzke od 6:00.

       Všetci spoločne začíname sv. omšu o 9:00 hod. vo farskom kostole sv. Jozefa robotníka.

     • Prijímacie konanie - definitívne výsledky
      • Prijímacie konanie - definitívne výsledky

      • Uchádzači, ktorí prekonali minimálnu požadovanú hranicu z testov z matematiky a slovenského jazyka, splnili kritériá na prijatie. Zapísať sa môžu prísť v termíne podľa priloženého rozpisu.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6 - Okresné kolo
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6 - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Nela Čepelová: 3. miesto
       Nina Čepelová: 7. miesto

       Súťaž: MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, kat. Z6
       Kolo: Okresné kolo

       Pripravovala: RNDr. Jaroslava SLIMÁKOVÁ
        

     • JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG - Celoštátne kolo
      • JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG - Celoštátne kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Jasmína JAKALOVÁ: 2. miesto

       Súťaž: JUNIOR INTERNET, kat. JuniorBLOG
       Kolo: Celoštátne kolo

        

     • SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika - Krajské kolo
      • SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Raymond Kunštatský: 4. miesto

       Súťaž: SOČ - stredoškolská odborná činnosť, kat. 11 - informatika
       Kolo: Krajské kolo


     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B - Krajské kolo
      • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Katarína Slimáková: 8. miesto

       Súťaž: CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. B
       Kolo: Krajské kolo


     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - Regionálne kolo
      • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - Regionálne kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Alena Čierna: 3. miesto
       Karina Piekarová: 3. miesto
       Janka Bulková: 3. miesto

       Súťaž: BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
       Kolo: Regionálne kolo


     • Olympiáda v nemeckom jazyku - Kat. 2C - Krajské kolo
      • Olympiáda v nemeckom jazyku - Kat. 2C - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Raymond Kunštatský: 2. miesto

       Súťaž: Olympiáda v nemeckom jazyku - Kat. 2C
       Kolo: Krajské kolo


     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 - Krajské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2 - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Jasmína Jakalová: 6. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C2
       Kolo: Krajské kolo


     • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A - Krajské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Viktoria Krutáková: 3. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A
       Kolo: Krajské kolo


     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B - Krajské kolo
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Kristína Novosádová: 7. miesto

       Súťaž: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B
       Kolo: Krajské kolo


     • Biologická olympiáda - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Eliška Klčová: 5. miesto
       Marianna Kopecká: 6. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda
       Kolo: Okresné kolo


     • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza - Krajské kolo
      • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Nela Kováčová: 3. miesto

       Súťaž: ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza
       Kolo: Krajské kolo


     • Geograficvká olympiáda, Kat. Z - Krajské kolo
      • Geograficvká olympiáda, Kat. Z - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Adam Valt: 15. miesto
       Katarína Lisová: 24. miesto

       Súťaž: Geograficvká olympiáda, Kat. Z
       Kolo: Krajské kolo


     • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Eliška Klčová: 5. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda - kat. C
       Kolo: Okresné kolo


     • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Marianna Kopecká: 6. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda - kat. C
       Kolo: Okresné kolo