• Novinky

     • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A - Krajské kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Viktoria Krutáková: 3. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku - Kat. 2A
       Kolo: Krajské kolo


     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B - Krajské kolo
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Kristína Novosádová: 7. miesto

       Súťaž: Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry - Kat. B
       Kolo: Krajské kolo


     • Biologická olympiáda - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Eliška Klčová: 5. miesto
       Marianna Kopecká: 6. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda
       Kolo: Okresné kolo


     • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza - Krajské kolo
      • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Nela Kováčová: 3. miesto

       Súťaž: ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza
       Kolo: Krajské kolo


     • Geograficvká olympiáda, Kat. Z - Krajské kolo
      • Geograficvká olympiáda, Kat. Z - Krajské kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Adam Valt: 15. miesto
       Katarína Lisová: 24. miesto

       Súťaž: Geograficvká olympiáda, Kat. Z
       Kolo: Krajské kolo


     • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Eliška Klčová: 5. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda - kat. C
       Kolo: Okresné kolo


     • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo
      • Biologická olympiáda - kat. C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Marianna Kopecká: 6. miesto

       Súťaž: Biologická olympiáda - kat. C
       Kolo: Okresné kolo


     • Šaliansky Maťko - 3. kat. - Okresné kolo
      • Šaliansky Maťko - 3. kat. - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Patrícia Galková: 2. miesto

       Súťaž: Šaliansky Maťko - 3. kat.
       Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Okresné kolo
      • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Matej Kudlík: 1. miesto

       Súťaž: Matematická olympiáda, kat. MOZ9
       Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Domáce kolo
      • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Domáce kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Michal Sadloň: 6. miesto

       Súťaž: Matematická olympiáda, kat. MOZ9
       Kolo: Domáce kolo


     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Okresné kolo
      • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Matúš Kupka: 9. miesto

       Súťaž: Matematická olympiáda, kat. MOZ9
       Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda, kat. MOZ5 - Okresné kolo
      • Matematická olympiáda, kat. MOZ5 - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Matúš Hupčík: 10. miesto

       Súťaž: Matematická olympiáda, kat. MOZ5
       Kolo: Okresné kolo


     • Matematická olympiáda - Okresné kolo
      • Matematická olympiáda - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Filip Valt: 6. miesto
       Martin Kopecký: 6. miesto

       Súťaž: Matematická olympiáda
       Kolo: Okresné kolo


     • TASR - školký servis: IT odborníci už na strednej škole
      • TASR - školký servis: IT odborníci už na strednej škole

      • Článok o obsahu a fungovaní odboru TECHNICKÉ LÝCEUM v našej SOŠ IT.
     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C - Okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Jasmína Jakalová: 1. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2C
       Kolo: Okresné kolo


     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A - Okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Viktoria Krutáková: 1. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2A
       Kolo: Okresné kolo


     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B - Okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Zuzana Tináková: 2. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B
       Kolo: Okresné kolo


     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2D - Okresné kolo
      • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2D - Okresné kolo

      • Nový úspech našej školy:

       Adrián Bánfi: 2. miesto

       Súťaž: Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2D
       Kolo: Okresné kolo


      • PF 2019 - micro:bit

      • Želáme všetkým požehnaný nový rok 2019 - naprogramované a vytvorené pomocou micro:bit-u

     • Popoludnie čítania Biblie
      • Popoludnie čítania Biblie

      • Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce. (Ž 37; 4)

       Aj v tomto školskom roku, ako už tradične, sme pre žiakov #ZSsvJanaBosca zrealizovali projekt Popoludnie čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom bolo pripomenutie posolstva Biblie.Spoznávať Sväté písmo – Knihu kníh, zamýšľať sa nad pravdami, prirodzené poznávanie biblického textu, za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova a mnoho iného...Prežili sme čas strávený v atmosfére Božieho pokoja. Okrem čítania biblických textov bol program obohatený prácou v skupinkách, tajničkami, (aj maľovanými) kvízmi, rébusmi, spevom, ukazovačkami za sprievodu gitary, no i výrobou figúrky Mikuláša.Záver, ako už býva zvykom, sme náš duchovný program ukončili poďakovaním a krátkou modlitbou v školskej kaplnke.Veľmi nás teší, že záujem našich žiakov o tieto aktivity neutícha. Aj tento rok nás svojou prítomnosťou potešili naši druhostupniari. Skupinka šiestich žiakov z 5. A triedy veľmi pekne prežívala celý program, v šiestich stanovištiach aktívne pracovali, usmerňovali mladších spolužiakov.A nateraz nám už ostáva len tešiť sa na túto úžasnú akciu o rok, prijať pozvanie žiť v plnosti každodenné dni a posilu čerpať z Božieho slova.