• Novinky

      • Beseda o knihe

      • Dňa 29. 1. sa naši deviataci, siedmaci a 6, A  zúčastnili besedy o knihe Denník Anny Frankovej, ktorú pripravila mestská knižnica a SZŠ. Žiaci si vypočuli rozbor tejto známej knihy. Zaujal ich aj pán M. Haulík,ktorý rozprával smutné zážitky zo svojho detstva súvisiace s 2. sv. vojnou a transportmi ľudí do koncentračných táborov. Po skončení besedy sme si všetci v duchu priali, aby sa už nikdy nič podobné neopakovalo.

      • Oznam k polročnej klasifikácii.

      • Oznam k polročnej klasifikácii. - Obrázok 1Vážení rodičia,

       v posledný deň prvého polroka šk. r. 2012/2013 vydajú triedni učitelia žiakom výpis klasifikácie  prospechu a správania za prvý polrok.  (§ 55, ods. 10 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

       Na konci školského roka sa vydáva žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.

       Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

        Mgr. Ľuboš Valt,  riad. školy

      • DRUHÝ ROČNÍK POLROČNEJ BURZY

      • DRUHÝ ROČNÍK POLROČNEJ BURZY - Obrázok 1V deň rozdávania vysvedčenia a sviatku don Bosca:

       31. januára 2013 (štvrtok) od 9,20 hod. – 11,00 hod. organizujeme pre žiakov našej školy 2. ročník polročnej burzy.

       Žiaci každej triedy 2. stupňa ZŠ a študenti Gymnázia si v škole alebo doma pomocou  šikovných rúk pripravia na predaj rôzne predmety. Na burze sa môžu predávať vlastnoručne vyrábané dielka - obrázky, stojančeky na ceruzky, servítky...., koláčiky, čaj..., prípadne aj hračky, knihy, učebnice, CD, ktoré už doma nepotrebujú a niekomu inému by mohli urobiť radosť. Sumu, ktorú takto trieda získa použije „pre vlastnú potrebu“; napr. na koncoročný výlet, vybavenie triedy a pod.

       Veríme, že tak, ako minulý rok to bude opäť jedna z vydarených akcií.

        

      • Tradičný fašiangový ples

      • Tradičný fašiangový ples - Obrázok 1Rada rodičovského spoločenstva pri Spojenej škole sv. Jána Bosca Vás srdečne pozýva na Tradičný fašiangový ples, ktorý sa bude konať 08.02.2013 (v piatok) so začiatkom od 19,00 hod. v budove školy. Cena vstupenky je 8 € pre pár. Do tanca bude hrať skupina R&K Band. Občerstvenie zabezpečí bufet.

       Výťažok z  plesu - zo vstupného, z bufetu, tomboly, dražby - bude použitý v prospech žiakov školy.
       Od 08.01.2013 si vstupenku môžete zakúpiť aj na sekretariáte školy. Rada rodičov sa teší na spoločné stretnutie.

       PLES

       Rok sa s rokom zíde,
       8. február príde.

       Školskú bránu otvoríme,
       tej noci sa zabavíme.

       Nové róby vytiahneme,
       oči všetkých pritiahneme,

       Účesy a make-up k tomu
       vyženie nám pár eur z domu.

       Nechápu to veru muži,
       po čom každá žena túži:

       byť za krásnu na bále
       a vlniť sa po sále,

       po pracovnom návale
       posedieť si pri káve.

       A potom v dobrej nálade
       rozprávať o tej paráde.

       Príďte teda, priatelia a známi,
       stráviť pekné chvíle s nami.

       Tešíme sa už aj dnes
       na náš rodičovský ples.

       /vyučujúca SJ/

      • ŠTUDENTSKÝ PLES ... UŽ TENTO PIATOK

      • Nezabudnite, už zajtra nás čaká Študentský ples organizovaný Študentskou radou Gymnázia sv. Jána Bosca.

       Začiatok je o 19:00, vstupné 2€, na mieste 3€. Záujemcovia majú poslednú možnosť zakúpiť si vstupenky ešte zajtra, t.j. 25. 1. v škole u Františka Barteka v septime B, prípadne sa informujte u ostatných členov Študentskej rady.
       Vstup je povolený aj študentom, ktorí v tomto roku dosiahnu vek 14 rokov a tiež i žiakom ZŠ sv. Jána Bosca NDCa od tohto veku.

       Ak si chcete priviesť doprovod, kamarátov, priateľov či partnerov, je NUTNÉ ich meno napísať do návratky, ktorú obdržíte pri zakúpení vstupenky. Touto návratkou je potrebné sa preukázať pri samotnom vstupe na ples - jedná sa totiž o Prehlásenie RODIČOV o zodpovednosti za dieťa. Vstupenky je možné zakúpiť si aj priamo na mieste, treba však takisto priniesť sformulované potvrdenie od rodičov s ich podpisom, kvôli bezpečnosti. Pozvaní hostia, ktorí nie sú študentmi našej školy, sa musia pri vstupe PREUKÁZAŤ platným OBČIANSKÝM PREUKAZOM, prípadne kartičkou poistenca. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že sa spoločne príjemne zabavíme. Čaká na vás skvelá hudba, súťaže, tombola i zábavné aktivity :)

       PS: Vstup je v spoločenskom oblečení ;)

      • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      • Biblická olympiáda - školské kolo: 23. 01. 2013

       Saleziánske stredisko

       1. kategória: 12 súťažiacich (PhDr. Kočišová)

       2. kategória: 23 súťažiacich (PaedDr. Dolovacká)

       Program:  7:20 - svätá omša

                          8:00 - súťaž v piatich kolách

                        11:00 - adorácia

      • Po zápise prvákov!

      • Po zápise prvákov! - Obrázok 1V mene všetkých zamestnancov a spokojných rodičov Spojenej školy sv. Jána Bosca

       Vám chceme úprimne poďakovať za prejavenú dôveru pri výbere našej školy pri zápise do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca..

        

       Veríme, že v plnej miere splníme Vaše očakávania z dobrej voľby.

        

        

     • Projekt akademického partnerstva
      • Projekt akademického partnerstva

      •                                           V pondelok 28. januára 2013 sa v rámci projektu akademického partnerstva

                                                  uskutoční stretnutie maturantov Gymnázia sv. Jána Bosca

                                                  so zástupcami Katolíckej univerzity z Ružomberka:

       2. vyučovacia hodina: 4. A

       3. vyučovacia hodina: Oktáva A

       6. vyučovacia hodina: Oktáva B

      • Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca

      • Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca - Obrázok 1Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca:

       zapis.doc

       Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či iných zákonných zástupcov.

       Zapísať svoje dieťa môžete aj denne u pani zástupkyne PaedDr. Adamcovej - kontakt 4432382, mail : zs@ssnd.sk

       Tešíme sa na prejavený záujem a dôveru z Vašej strany.

      • V stredu 9.1. navštívila študentov Prímy, Sekundy a Tercie pracovníčka centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Erika, aby ich oboznámila s problematikou a prediskutovala s nimi témy "Ako predchádzať šikanovaniu a agresivite v triede", "Zneužívanie moderných komunikačných technológii (kyberšikana)" a "Prevencia drogových závislostí".

       Preventívny prístup aj k týmto témam považujeme za veľmi dôležitý prostriedok vo výchove v našej škole.

      • Trojkráľová posviacka školy.

      • Trojkráľová posviacka školy. - Obrázok 1 V stredu 9. januára 2013 naši otcovia saleziáni posvätia priestory školy, (ako sa už stalo tradíciou) aby sme si v nich nažívali ako jedná veľká rodina.

       Podľa kresťanských tradícií je sviatok Troch kráľov symbolom troch zázrakov: ide o zjavenie Pána Ježiša svetu, krst Ježiša a premenenie vody na víno na svadbe v Káne Galilejskej.

      • - Obrázok 1Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni tieto prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Aby boli v Novom roku iba slzy šťastia v každom oku...

       Požehnané vianočné sviatky Vám všetkým praje a vyprosuje spoločenstvo zamestnancov Spojenej školy sv. Jána Bosca.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Dňa 13. 12. 2012 sa konalo oblastné kolo  olympiády zo slovenského jazyka v CVČ v Ilave. Našu školu úspešne reprezentovala Nikolka Ďurišová z 9. A.

      • A slovo bolo u Boha

      • Dňa 10. 12. 2012 sa žiaci : Šimon Bajo z prímy, Andrej Jurčí zo 6. A a Klaudia Sochorová zo 7. A zúčastnili recitačnej súťaže, ktorú každoročne organizuje ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta vTrenčíne. Aj keď sa neumiestnili na prvých troch miestach, pekne reprezentovali našu školu a vyjadrili vzťah k umeleckému slovu.