• Novinky

      • Celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete

      • Vatikán, 1. septembra 2013

       V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia: „K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie.“ Ako povedal, cesta k pokoju vedie cez svedomie jednotlivcov a vzájomný dialóg: „Nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju.“

       Na najbližšiu sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutoční modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. Svätý Otec vyzval miestne Cirkvi na celom svete, aby sa pripojili a zorganizovali vlastné modlitbové stretnutia.

      • Oznam p. vedúcej školskej jedálne!

      • Oznamujeme stravníkom, že poštové poukážky na mesiac september 2013 sa budú vydávať u ved. ŠJ v dňoch:

       21.8.2013 - 23.8.2013: (streda - piatok) v čase od 9.00 do 14.30 hod.

       26.8.2013 – 28.8.2013: (pondelok - streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod.

       Doklad o zaplatení odovzdať najneskôr do 30.8.2013 vedúcej školskej jedálne.

       Noví stravníci si musia zakúpiť čipovú kľúčenku na výdaj stravy v hodnote 2,50 € .

        

      • Prvopiatková sv. omša 06.09.2013

      •      V šk. roku 2013/2014 budú sv. omše v školskej kaplnke vždy v stredu a na prvý piatok v mesiaci so začiatkom o 7,20 hod.

       Najbližší termín školskej sv. omše: 06.09.2013 (piatok)

       Prijmite naše pozvanie na prvopiatkovú sv. omšu dňa 06.09.2013 v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

      • Oznam pre prváčikov ZŠ na deň 02.09.2013

      •   Žiaci 1. ročníka ZŠ (spolu s doprovodom) sa stretnú v budove Základnej školy o 8,00 hod., kde bude nasledovať ich privítanie, uvedenie do triedy, rozdanie pripravených učebníc a pomôcok a ďalšie organizačné pokyny. Po spoločnom stretnutí s p. tr. uč. Mgr. Monikou Hládekovou a Mgr. Máriou Galkovou sa naši malí prváci spolu s rodičmi presunú na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod.

       Po skončení sv. omše prváčikovia odchádzajú domov.

       Zoznam žiakov 1. A a 1. B triedy

       zoznam_ziakov_1.A__1._B(1).docx

       V utorok (3.9.) a v stredu (4.9.) budú naši prváčikovia v škole 3. vyučovacie hodiny (do 10,35 hod.) - od tohto času je v prevádzke aj školský klub detí. Obedy v školskej jedálni sa vydávajú po 4. vyučovacej hodine.

       Od štvrtka (5.9.) sa žiaci prvých ročníkov učia podľa rozvrhu hodín - plný počet hodín v danom dni.

       VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME!smiley

      • Začiatok šk. roka 2013/2014

      • Začiatok šk. roka 2013/2014 - Obrázok 102.09. 2013 (pondelok): Slávnostné zahájenie šk. roka 2013/2014

       Zraz žiakov a študentov Spojenej školy sv. Jána Bosca je o 8,30 hod.:

       - pre organizačnú zložku ZŠ: v šatni, odkiaľ sa žiaci pod vedením tr. uč. presunú do triedy.

        - pre organizačnú zložku Gymnázia a Technického lýcea: študenti sa stretnú v kmeňových učebniach;

       (organizačné pokyny) spoločne sa o 9,00 hod. presunú na sv. omšu Veni Sancte do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod. Po skončení sv. omše vyučovací deň končí.

       Školská jedáleň, Materská škola a Školský klub detí sú v prevádzke od 03.09.2013 (utorok)

       Materská škola: denne od 6,00 - 16,00 hod.

       Školský klub detí: denne od 6,00 - 16,30 hod.

        

       Organizácia dňa:

       03.09.2013 /utorok/ 1. stupeň ZŠ a nižšie Gymnázium –  sa učí 4. vyučovacie hodiny (do 11,25 hod.)

                                         2. stupeň ZŠvyššie Gymnázium – sa učí  5. vyučovacích hodín (do 12,15 hod.)

       Žiaci si v tento deň prinesú: prezuvky, desiatu, písacie potreby a zápisník.

        

           Vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne od stredy 04.09.2013

        

       Zvonenie v šk. roku 2013/2014:

       Zvonenie_v(1).docx

      • Pekné prázdniny!

      • Vednie Spojenej školy sv. Jána Bosca ďakuje všetkým svojim zamestnancom, rodičom, priateľom, priaznivcom školy a sponzorom za aktívnu spoluprácu v školskom roku 2012/2013.

       Našim zamestnancom prajeme príjemné prežitie dovolenky a všetkým žiakom veľa vody, slnka a oddychu počas letných prázdnin.

        

        

     • Nocovačka
      • Nocovačka

      • Nocou z 25.6. na 26.6. 2013 sa naši piataci rozlúčili s týmto školským rokom. Začali sme večerným kinom, pokračovali sme strašidelnou nahánačkou v areáli školy a hrami v telocvični až do svitania. Trocha spánku sme si ukradli z nasledujúceho dňa. Ďakujeme našej kuchárke pani Florianovej za chutné raňajky. Bolo SUPER, hurá na prázdniny.

     • ZOO Bratislava
      • ZOO Bratislava

      • Žiaci 1.A a 2.A  triedy ZŠ sa zúčastnili dňa 12.6.2013 školského výletu v ZOO a Dinoparku v Bratislave. Prváčikovia boli na svojom prvom triednom výlete a veľmi sa im páčil.

      • Organizácia vyučovania v posledný školský týždeň šk. roka 2012/2013 v org. zložke ZŠ

      • Organizácia vyučovania v posledný školský týždeň šk. roka 2012/2013 v org. zložke ZŠ - Obrázok 1Od 24.6.  - 26.6.2013 (pondelok - streda): 1. stupeň končí po 4. vyuč. hodine, 2. stupeň po 5. vyuč. hodine.

       25.6. 2013 (utorok) a 26.6. (streda) : odovzdávanie učebníc + žiaci dostanú v ten deň aj učebnice do nasledujúceho ročníka.  (utorok – 2. st. ZŠ, streda - 1.st. ZŠ)

       27.6. 2013 (štvrtok): slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013, zraz o 8,00 hod. na nádvorí školy. Sv. omša o 8,30 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka + rozdávanie vysvedčení od cca 9,45 hod.

                                                        Obed: 1. stupeň od 10,30 hod., 2. stupeň od 11,00 hod.,

                                                                    Gymnázium: od 11,15 hod.

       28.6. (piatok): udelené riaditeľské voľno pre žiakov a študentov školy. V prevádzke nebude žiadna organizačná zložka Spojenej školy sv. Jána Bosca.

      • Školáci v prírode chodia po celej Európe

      • Tieto dni trávia naši tretiaci a štvrtáci ZŠ v škole v prírode. Sú v EUROMESTE neďaleko Duchonky a po ich dnešnej návšteve donom Jozefom a donom Ondrejom spolu s pani zástupkyňou a riaditeľom školy môžme so 100% istotou potvrdiť, že sa im domov nebude chcieť vrátiť ;) Bohatý program, krásne prostredie uprostred hôr a v tejto horúčave hlavne bazén s tobogánom robia tento pobyt pre žiakov nezabudnuteľným. Všetci sú v poriadku a pani učiteľky dôsledne dozerajú na pitný režim detí - rodičia môžu byť úplne spokojní. Viac foto na našom Facebook-u.

       Školáci v prírode chodia po celej Európe - Obrázok 1Školáci v prírode chodia po celej Európe - Obrázok 2Školáci v prírode chodia po celej Európe - Obrázok 3Školáci v prírode chodia po celej Európe - Obrázok 4Školáci v prírode chodia po celej Európe - Obrázok 5

     • Exkurzia Vršatec
      • Exkurzia Vršatec

      • Aj tento rok žiaci ôsmeho ročníka a tercie sa zúčastnili exkurzie - Vršatec. V rámci regionálnej výchovy - spoznávame svoje okolie, sme prešli Náučným chodníkom okolo Vršatca a oboznámili sme sa s miestnou geologickou stavbou, výskytom typických rastlín a živočíchov.

       Exkurzia Vršatec - Obrázok 1Exkurzia Vršatec - Obrázok 2Exkurzia Vršatec - Obrázok 3

      • Rozlúčka predškolákov

      • Rozlúčka predškolákov - Obrázok 1

       Trochu mi je smutno, trochu veselo,
       trochu mi je smelo, trochu nesmelo.
       Chvíľu budem taký, ryba ani rak,
       už nie malý škôlkar a ešte nie žiak.

       Začiatok mesiaca jún sa v našej MŠ sv. Jána Bosca niesol v znamení rozlúčky predškolákov. Táto milá udalosť je malým sviatkom (nielen) celej CMŠ. Deti sa krátkym programom rozlúčili s pani učiteľkami, s tetami kuchárkami, s tetou upratovačkou, ale hlavne s kamarátmi. Bránu MŠ opustili naši prví škôlkari - 8 pripravkári, budúci prváčikovia. Držíme im palce, aby sa im v škole darilo, aby boli veľkou radosťou pre učiteľov a pýchou pre svojich rodičov.

        

        

     • Čítajme si 2013
      • Čítajme si 2013

      • Dňa 4.6.2013 sa žiaci našej  ZŠ zapojili do detského čitateľského maratónu. Do podujatia sa prihlásilo 168 regionálnych a školských knižníc a škôl z celého Slovenska a čítalo v ňom 36 321 detí, čím sa prekonal rekord z minulého roku, kedy čítalo 35 542 detí. Podujatie bolo cielené na deti od 6 do 15 rokov. Cieľom projektu, ktorého organizátorom je Linka detskej istoty,  je podporiť čítanie u detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa.

      • Z našej školy do sveta a späť

      • Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 1Včera sa vrátili z pobytu v Rusku, konkrétne v meste Dubna pri Moskve, naši študenti, ktorí sa venujú štúdiu ruského jazyka. Pobytom v rodinách si nie iba presvičili jazyk, ale aj odskúšali tamojší život a našli si priateľov. Videli svetovo uznávané fyzikálne laboratórium s urýchľovačom častíc a aj pamätihodnosti najväčšieho mesta Európy. Cesta lietadlom a pobyt bol pre študentov bezplatný. Foto z pobytu nájdete aj na našom FCB.

        Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 2 Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 3

       Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 4V čase, keď sa skupina ruštinárov vyberala na svoju cestu sa skupina nemčinárov vracala zo štvordňového pobytu v Salzburgu v Rakúsku. Zažili tam jedinečnú atmosféru mládežníckeho stretnutia počas sviatku zoslania Ducha Svätého, na ktorom bolo približne 5000 mladých z nemecky hovoriacich krajín. Aj naši študenti sa zapojili do aktivít, ktoré spontánne prebiehali medzi mladými a zároveň mali možnosť okrem duchovnej atmosféry aj vnímať a používať nemčinu v reálnom živote a získať na ňu iný než len "školský" pohľad. Cesta Railjetom a pobyt bol pre študentov bezplatný.  Foto z pobytu nájdete aj na našom FCB.

       Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 5  Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 6 Z našej školy do sveta a späť - Obrázok 7

      • Vypni telku, zapni seba 2013!

      • Vypni telku, zapni seba 2013!

       Vypni telku, zapni seba 2013! - Obrázok 1

       eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí vyhlasuje 13. ročník kampane Vypni telku, zapni seba!  s heslom Objav poklad! Od pondelka 27.5. do nedele 2.6. bude približne 7000 detí a dospelých zameriavať svoj voľný čas na hry, šport, tvorivosť a rozvoj vzťahov. Je to približne o 1000 ľudí viac ako minulý rok. Účastníci kampane chcú počas týždňa obmedziť sledovanie televízie, hranie počítačových hier a zábavu na internete v prospech tvorivejšieho  týždňa. Nosením farebných náramkov k tomu pozývajú aj svoje okolie. 

       Heslo tohtoročnej kampane „Objav poklad“ je výzvou, aby deti počas týždňa objavovali svoje talenty a dary života. K tomu ich vyzývajú aj tematické dni: pondelok – dar pohybu, utorok – dar umenia, streda – dar smiechu, štvrtok – dar múdrosti, piatok – dar štedrosti, sobota – dar priateľstva, nedeľa – dar povzbudenia. Okrem metodických materiálov pre stretká a tvorivé popoludnia pripravilo eRko aj osobitné námety na prežívanie voľného času v rodine. Materiál je k dispozícii po zaregistrovaní na webovej stránke kampane www.erko.sk/vtzs.

      • Božie telo.

      • Vo štvrtok 30. mája je prikázaný sviatok Božieho tela. Pri tejto príležitosti sa zúčastníme na sv. omši v kostole sv. Jozefa so začiatkom o 10,00 hod.

          Božie telo. - Obrázok 1Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

      • Oznam pre gymnázium

      • OČAP pre triedy príma, sekunda, tercia sa z organizačných dôvodov presúva z piatka na stredu 29. 5. 2013

       Program:  zraz 7,55 pred školou, presun na futbalový štadión – podľa pokynov tr. uč.,
       kde o 9,00 hod. začne atletický míting.
       Dozor:

       Príma

       RNDr. Slimáková

       Sekunda

       Mgr. Danišová

       Tercia

       Mgr. Valtová

       30.5.2013 - štvrtok - Božie telo - prikázaný sviatok:

       • sv. omša bude o 10,00 hod. v kostole sv. Jozefa Robotníka.
       • po skončení sv. omše – vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu.