• Novinky

     • Piataci tvorili
      • Piataci tvorili

      • Vyučovanie geografie može byť aj zážitkové. Piataci si takto netradične upevňovali vedomosti o sopečnej činnosti. Pripravili parádne modely a niektoré dokonca explodovali.

       Všetci si isto budú dlho pamätať na príjemný zážitok v spoločnosti spolužiakov na školskom dvore. 

     • Testovanie 9
      • Testovanie 9

      • Riadny termín Testovania 9 - rok 2024:

       • 20. marec 2024 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp. maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
       • 21. marec 2024 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

       Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2023/2024 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

       Testovania 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

       Náhradný termín testovania sa uskutoční 04. a 05. apríla 2024 (štvrtok a piatok).

       Organizáciu externého testovania žiakov upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

       Testovanie 9 zabezpečuje NIVaM - podrobné informácie.

     • Florbalisti bodovali
      • Florbalisti bodovali

      • Dňa 27.2.2024 sme hrali predkolo vo florbale ZŠ v mestskej šporovej hale. Naši chlapci skončili tesne na 2. mieste a vybojovali si postup na okresné kolo.

       Srdečne gratulujeme. 

     • Úspešní matematici
      • Úspešní matematici

      • Naši stredoškoláci sa zapojili aj do riešenia matematickej olympiády. Po zvládnutí domáceho kola sa najšikovnejší z nich zúčastnili školského kola pre jednotlivé kategórie.

       Úspešnými riešiteľmi sú:

       Kategória A

       Matej Púčik, III.ATL - zároveň 15. miesto v krajskom kole

       Kategória C

       Michal Čilek, I.ATL

       Peter Kučera, I.ATL

       - obaja prváci čakajú na pozvánku do krajského kola

     • Geografická olympiáda
      • Geografická olympiáda

      • Geografická olympiáda sa konala tento rok online. Zúčastnilo sa jej viacero žiakov a študentov školy. Úspešní riešitelia sú:

       Kategória G

       - Oskar Bača, 5.AZŠ

       Kategória Z

       - Michal Čilek, I.ATL

       - Gabriel Hospodárik, II.BTL

       - Adam Krajčík, II.ATL

       - Michal Hlávka, I.ATL

       - Matej Púčik, III.ATL

       - Jakub Ďurian, II.ATL

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v postupových kolách.

        

     • Astronomický seminár
      • Astronomický seminár

      • V priestoroch knižnice našej školy sa 15. februára konal astronomický seminár, ktorý pre záujemcov o vesmír pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Púchovským eko-astro klubom (PEAK) a Amavet klubom č. 966 – Pollo z Novej Dubnice.

       Pani Kuricová z Považského osvetového strediska v Považskej Bystrici oboznámila účastníkov s pripravovaným 34. ročníkom súťaže Čo vieš o hviezdach?. Pán Rečičár z Púchovského eko-astro klubu PEAK sa počas seminára venoval prehľadu toho, čo nové sa v astronómii udialo, ale aj tomu, čo nás tento rok ešte len čaká.

       Obom ďakujeme za sprostredkované informácie aj za motiváciu k zapojeniu sa do pripravovaných astronomických akcií a súťaží.

     • Návšteva na školskom dvore
      • Návšteva na školskom dvore

      • Žiakov našich prvostupňových tried pravidelne navštevujú ich rodičia v rámci akcie Hviezda týždňa. Predstavujú im svoje zamestnanie, tradície a občas potešia detia aj malým darčekom.

       1.AZŠ tentokrát privítala vzácnu návštevu rovno na školskom dvore. Život v súlade s prírodou a každodennú prácu na hospodárstve im priblížil pán Lajcha. A keďže prišiel aj s jedným zo svojich zvierat - koníkom Kubom, radosť detí bola obrovská.

     • Návrat medzi svojich
      • Návrat medzi svojich

      • Hodiny u druhákov boli posledné dni troška iné. Pani učiteľku vymenila na niektoré hodiny slečna Natália. Veľmi nás teší, že za miesto, kde chce získať prax si vybrala svoju pôvodnú školu. Je radosť sledovať ako dobre sa jej pred katedrou darilo.... vlastne rovnako dobre, ako keď sedela pred pár rokmi v lavici. 

       Natália, prajeme úspešné ukončenie štúdia a raz možno budeme kolegovia aj v našej zborovni. 

     • Florbalisti
      • Florbalisti

      • 13.2.2024 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale stredných škôl, ktoré sa konalo u nás v telocvični.

     • Letná akadémia
      • Letná akadémia

      • Študenti strednej školy mali možnosť zúčastniť sa prezentácie, ktorej cieľom bolo predstaviť im ponuku Letnej akadémie Discover. Svoje zážitky a pozitívne skúsenosti im sprostredkovala absolventka tejto akadémie, Novodubničanka  Jana Šošovičková.

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Pôstne obdobie sme začali duchovnou obnovou pedagógov zo všetkých zložiek školy. Príhovor pripravil a sv. omšu v školskej kaplnke celebroval don František Kubovič. 

       Na popolcovú stredu sme sa stretli celé spoločenstvo školy vo farskom kostole. Poznačenie znakom kríža na čelo všetkým pripomenulo, že je čas prípraviť svoje srdcia i duše. Dostali sme aj ponuku zapojiť sa do pripravovaných aktivít školy a farnosti počas pôstneho obdobia.

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Žiaci druhého stupňa základnej školy si overovali ako pozorne vedia čítať Bibliu. Najlepší z nich si vysúťažili postup do dekanátneho kola Biblickej olympiády. Tentokrát sa najviac darilo deťom z miestnej časti Kolačín.

       1. Matej Hort

       2. Tomáš Galko

       3. Tereza Galková

       Blahoželáme.

     • Stredoškoláci na univerzite
      • Stredoškoláci na univerzite

      • Dňa 9.2.2024 sa konalo krajské kolo Ekonomickej olympiády na Univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

       Z našej strednej školy postúpilo 9 študentov, avšak krajského kola sa mohlo zúčastniť len 5 za našu školu.

       Takže nás reprezentovalo družstvo mladých mužov v tomto zložení:

       Kamil Červený

       - Filip Greguš

       - Peter Magdík 

       - Milan Loduha

       - Dominik Holeščák

     • Najlepší stredoškoláci v okrese
      • Najlepší stredoškoláci v okrese

      • Olmypiáda v anglickom jazyku - 3 medailové umiestnenia.

       Naši študenti nám urobili veľkú radosť.

       1. miesto - Adam Stratilík, IIIA.TL - kategória 2D

       2. miesto - Petra Fuleková, sexta - kategória 2A

       2. miesto - Filip Krátky, IV.AG - kategória 2B

        

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v krajskom kole. 

        

     • Karneval v škôlke
      • Karneval v škôlke

      • Deti materskej školy sa vo štvrtok 8.2.2024 zabávali s pani učiteľkami na tradičnom karnevale. Nechýbali tance, dobrotky a hlavne veľa dobrej nálady.

       Usmievať sa naše deti veru vedia :)

     • ERASMUS a sviatok Don BOSCA
      • ERASMUS a sviatok Don BOSCA

      • Streda a štvrtok našej ERASMUS mobility sa niesli v znamení intenzívnej práce. Keďže u nás doma sme slávili sviatok nášho patróna, poslali sme do školy spoločný pozdrav. Pridal sa k nemu aj tunajší maskot z Vitalis Gut Wehlitz - plyšový medvedík, ktorému naši študenti dali spontánne meno Giovanni, a tak sme sviatok don Giovanni Bosca oslavovali všetci spoločne.

       Po práci sme sa večer zrelaxovali v klube v mieste nášho kampusu, aby sme vo štvrtok následne dokončili rozrobené projekty.

       Za svoju prácu obdržal každý študent Európsky certifikát s popisom toho, čo všetko počas svojho pobytu zvládol. Takáto vizitka je pre našich študentov skvelým odporúčaním pre ich ďalšie pôsobenie po ukončení štúdia v našej SOŠ IT

       Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

       #CommsJourney #erasmusPlus

     • Šiestaci v Trenčíne
      • Šiestaci v Trenčíne

      • Spoznávať krásny hrad v krajskom meste sa vybrala 6.A so svojou triednou vo štvrtok 8.2.2024. Prezreli si podzemie, hladomorňu a cez rôzne komnaty vystúpali až do Matúšovej veže. Odmenou im boli krásne výhľady do širokého okolia. Cestou dolu si stihli zahrať šach aj vyskúšať hradnú hojdačku.

       Výstavu Ladovská zima - tvorba Josefa Ladu, ktorá je inštalovaná v budove kasární sa žiakom tiež veľmi páčila. Cez okno hotela Elizabeth si pozreli nápis na skale, ktorého repliku im v hrade podrobne okomentovala výborne pripravená lektorka Zuzka.

       Obed v jedálni bol odhlásený a deti si tak s radosťou pochutnali na dobrotách podľa vlastného výberu. Už teraz sa tešia na ďalšie triedne zážitky.