• Novinky

     • Misijné dobrovoľníctvo
      • Misijné dobrovoľníctvo

      • Porozprávať žiakom o svojej misijnej činnosti v najchudobnejších regiónoch prišla naša absolventka Alenka Čierna. Pripravila si prezentáciu, ktorú doplnila pútavým rozprávaním. Žiaci sa dozvedeli napríklad to, že robiť v nejakej misii (pôvodne africkej) bolo jej snom už od jedenástich rokov. 

       Alenka sľúbila, že rada príde znova a my jej ponuku určite neodmietneme. 

     • Fašiangová výstava
      • Fašiangová výstava

      • Naši najmladší žiaci - triedy materskej školy si boli pozrieť výstavu fašiangových masiek zo zbierky Jozefa Ďuráčiho, ktorá je inštalovaná v priestoroch KC Panorex. 

       Okrem tradičných postavičiek zo sprievodu, obdivovali aj výtvarné práce školákov -  zaujali najmä priestorové objekty od našich žiakov zo školského klubu.

       Výstava je prístupná ešte do 23.2.2024 a možnosť zažiť tradičné fašiangy majú všetci obyvatelia mesta aj v sobotu 10.2.2023 na Mierovom námestí a v letnom amfiteátri od 10:00.

     • ERASMUS mobilita
      • ERASMUS mobilita

      • Mobilita- teda vycestovanie našich maturantov, je naplánovaná na jeden týždeň. Už teraz je nám jasné, že na spoznávanie “veľkého” sveta a sveta “reálnej praxe” by sme tu chceli stráviť óóóveľa viac týždňov. Vďaka Bohu aspoň za túto príležitosť! Naši študenti sa však vďaka doterajším komplexným vedomostiam zo školy zhostili zadaných úloh od mentorov bez zaváhania! Za necelé 3 dni majú zvládnuť ucelený projekt pozostávajúci z programátorskej časti (ovládanie svetelnej križovatky) až po návrh a výrobu plošného spoja pre elektrické prepojenie riadiacej jednotky a semaforov. 

       Popritom spoznávame aj miestnu a európsku históriu - napr. v blízkom Lipsku, ktoré bolo veľkým “tržným” mestom (konali sa tu “veľthy”), v ktorom pôsobil a tvoril J.S.Bach a zároveň študentské hnutie v tomto univerzitnom meste bolo na začiatku pádu berlínskeho múru a ďalších udalostí v r. 1989.

       Po dokončení nášho projektu nás v piatok čaká návšteva hlavného mesta Berlín. 

       Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

       #CommsJourney

       #erasmusPlus

        

     • Zdravý životný štýl
      • Zdravý životný štýl

      • Návraty absolventov nás vždy potešia. Rovnako tomu bolo aj tentokrát, keď sme sa mohli tešiť zo štúdijných úspechov bývalých študentov Filipa Chudého a Mateja Šatku. Filip si pre tretiakov a štvrtákov pripravil pútavú prednášku o zdravom životnom štýle. Po nej zodpovedal na všetky položené otázky. Predstavil aj lekársku fakultu na ktorej študuje, traumatológiu, ktorá ho láka a športy, ktorým sa venuje.

       Obom vysokoškolákom ďakujeme a prajeme im veľa síl v štúdiu medicíny a fyzioterapie. 

     • Karneval
      • Karneval

      • Na sviatok sv. Jána Bosca sa u nás rozdávalo polročné hodnotenie netradične. Deň začal spoločnou sv. omšou v školskej kaplnke a deti sa potom vyšantili na prvostupniarskom karnevale. 

       Veselo bolo všetkým zúčastneným. Nechýbala tombola a zábavné súťaže.

       Fotografie

       Video

     • 1. deň - ERASMUS+
      • 1. deň - ERASMUS+

      • Cez projekt ERASMUS+ majú možnosť od tohto roka aj naši študenti SOŠ-IT spoznávať krajiny EÚ, vzdelávať sa v zahraničí a nadväzovať nové kontakty. Sme za “zelené cestovanie” a tak naša cesta do Nemecka bola naplánovaná po železnici. Prvá zastávka bola v stovežatej Prahe. Popri architektúre sme sa zastavili aj pri pamätníkoch významných udalostí - pamätníku upálenia sa Jána Palacha a na Národní tříde pri pamätníku udalostí zo 17.11.1989. Po 4 hodinách obhliadky centra na stanici zistili, že stávka nemeckých rušňovodičov sa nás predsalen dotkne. Nálada však bola výborná, a tak  sme sa postupnými prípojmi pomaly presúvali aspoň za hranice Čiech. Kvôli stávke sme sice mali zabezpečený z Drážďan autobus, ale naše meškanie už bolo dvojhodinové a v nedeľu večer sa do dopravnej spoločnosti nedalo dovolať. Ale - dobrá nálada nás stále neopúšťala. Keďže sme ráno cestu začali modlitbou a zverili sme sa sv. Krištofovi pod ochranu, všetko dopadlo skvelo - autobus nás počkal a dokonca aj teplá večera. Na druhý deň nás čakalo zoznamovanie sa s mentormi a prostredím dielní, kde budú študenti počas tohto týždňa pracovať.
        

       Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.

       #CommsJourney

       #erasmusPlus

       #erasmusplusproject

        

     • Prvouka u druhákov
      • Prvouka u druhákov

      • Kostra sem, kostra tam,

       na prvouke zábava!

       Kosti, svaly, celý človek,

       pre 2.B žiaden problém.

       Deti si na hodine prvouky prezreli kostru človeka, o ktorej sa práve učia. Z názornej ukážky mali radosť, pretože, ako sa hovorí: "Raz vidieť je lepšie, než stokrát počuť."

     • Štvrtáci na Erasme
      • Štvrtáci na Erasme

      • Tento týždeň sme začali našu historicky prvú mobilitu študentov vďaka podpore z projektu ERASMUS+ pre odborné vzdelanie. Vycestovali sme do Saska v Nemecku - z cesty vám prinesieme fotografie a popis nášho 🚂 "dobrodružného" putovania. Vo Vitalis Gut Wehlitz sme sa stretli so študentmi z Írska 🇮🇹, Grécka 🇬🇷, Portugalska 🇵🇹 a Španielska 🇪🇸. Mentor Ivan všetkých v angličtine privítal a pridelil im IT projekt, na ktorom budú počas tohto týždňa naši študenti pracovať. Veríme, že štvrtáci nám urobia dobrý predvoj pre nasledujúci ERASMUS v máji pre tretiakov.

       Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC). Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť. 

       #CommsJourney#erasmusplus 

     • Náš ples
      • Náš ples

      • Spoločná zábava kolegov, rodičov, absolventov a priaznivcov školy sa konala v sobotu 27.1.2024. Stretli sme sa na sv. omši v Kolačíne a pokračovali zábavou v miestnom dome kultúry. 

       Bolo super - chutné jedlo, skvelá tombola, vynikajúca zábava.

       Ďakujeme organizátorom a tešíme sa na stretnutie zasa o rok.

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Jubilejný 70. ročník recitačnej súťaže v umeleckom prednese sa konal aj u  nás v škole. Ako prvé súťažili najmladšie deti. Prednášali péziu aj prózu a snažili sa získať postup do vyšších kôl. Najviac bodov od poroty získali:

       Poézia

       1. Klára Horváthová

       2. Jakub Krejčík

       3. Eliška Škvarková

       Próza

       1. Boris Basila

       2. Samuel Kormanec

       3. Maximilián Hort

       Blahoželáme a víťazom prajeme veľa úspechov v okresnom kole.

     • Olympijský odznak všestrannosti
      • Olympijský odznak všestrannosti

      • Tento rok sa naša základná škola zapojila do súťaže Olympijský odznak všestrannosti. Testovali sme všetkých žiakov 6.- 9. roč. v šiestich pohybových testoch. Každý žiak dostal Certifikát a najlepší zlaté, strieborné a bronzové odznaky. 

     • Aktívna matematika
      • Aktívna matematika

      • Riadené aktívne učenie prostredníctvom hry zažívajú na hodinách matematiky naši druháci a tretiaci. Do popredia je stavaná samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívna účasť v procese učenia.

     • Vzdelávanie pedagógov
      • Vzdelávanie pedagógov

      • Dňa 18.1.2024 absolvovali členovia školského podporného tímu vzdelávací program s názvom Vývinová jazyková porucha - jej presahy do školského fungovania dieťaťa. Prednášku pre učiteľov z regiónu zorganizovalo RCPU Považie u nás v škole. Prednášajúcou bola Doc. PaedDr. Oľga Račková, PhD., SCPP Ilava. 

     • Rodičovský ples
      • Rodičovský ples

      • SRDEČNE POZÝVAME - prežiť príjemný večer v spoločnosti priateľov našej školy.

       Predaj lístkov: Ivana Hortová - 0904940423

       - v prípade záujmu prosíme o zakúpenie do piatka 12.1.2024

     • Biologická olympiáda
      • Biologická olympiáda

      • Školské kolo online biologickej olympiády sa konalo 11.1.2024. Súťažiaci sa snažili získať čo najviac bodov a prebojovať sa do okresného kola. Najlepšie sa darilo ôsmakom:

       1. Jakub Hort

       2. Rút Ovečková

       3. Matyáš Matouch

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Slovenčina je predmet, ktorý majú naši žiaci od nástupu do školy až po maturitnú skúšku. Stredoškoláci sa aj tento rok zapojili do olympiády, kde si overili získané vedomosti a zručnosti. Najúspešnejší v tomto školskom roku sú:

       Kategória A

       1. Lubomír Soldán, 3.ATL

       2. Martin Valko, 3.ATL

       3. Adam Stratilík, 3.ATL

       Kategória B

       1. Samuel Kiš, 1.ATL

       2. Juraj Turza, sexta

       3. Michal Hlávka, 1.ATL

     • Prvouka u druhákov
      • Prvouka u druhákov

      • Žiaci v 2.A nepotrebujú na svoje pokusy nič mimoriadne. Zopár surovín z kuchyne, trocha zeminy, voda, poháriky a už sa veselo prelievalo. Takto realizovali prvé vedecké/detské overovania :)

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Tento rok dva plné autobusy žiakov vycestovali za snehom do strediska Skalka pri Kremnici.

       - dve triedy siedmakov zo ZŠ

       - dve triedy prvákov z SOŠ IT

       Parádne počasie, krásna lyžovačka.

     • Krajské ocenenie
      • Krajské ocenenie

      • Zenit v programovaní je súťaž do ktorej sa opakovane zapájajú aj naši študenti. V tomto roku najúspešnejší bol Vladimír Kováčik z II.ATL, ktorý získal 2. miesto v krajskom kole. Diplom a pohár obdržal z Regionálneho úradu školskej správy v Trenčíne. Úspešným riešiteľom krajského kola tejto online súťaže bol aj Adam Stratilík z III.ATL.

       Blahoželáme a prajeme veľa úspešných životných "klikov".