• Novinky

     • Sviatok sv. Jána Bosca
      • Sviatok sv. Jána Bosca

      • Patrón našej školy má sviatok v termíne totožnom s koncom školského polroka. Každoročne sa teda stretávame v kostole na sv. omši, kde ďakujeme za prežitý polrok a zároveň prosíme o energiu a chuť do druhej polovice. Rovnako tomu bolo aj dnes. 

       Pri príležitosti tejto slávnosti pripravili študenti pod vedením saleziánskeho koadjútora Daniela Imriška krátku akadémiu, ktorej súčasťou bolo aj video z našej školy a farnosti. Nech sa páči, je tu aj pre vás - SVIATOK SV. JÁNA BOSCA, video.

     • Sociálne siete
      • Sociálne siete

      • Vážení návštevníci našej stránky, milí rodičia, žiaci a študenti. 

       Pozývame vás sledovať aj naše profily na sociálnych sieťach:

       Novinky zo školy, naše úspechy, radosti, jednoducho všetko čím žije naša - vaša Spojená škola sv. Jána Bosca.

       Budeme radi, ak sa pridáte k okruhu našich sledovateľov a aj prostredníctvom zdieľania našich príspevkov a príbehov budete rozširovať okruh priaznivcov školy.

       Veľká vďaka.

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Súťaže a predmetové olympiády sú v našej škole stále veľmi populárne. Jedna z nich - Biblická olympiáda sa pre študentov strednej školy konala v pondelok 30.1.2023. Zapojilo sa 15 chlapcov a jedno dievča z prvých troch ročníkov gymnázia a SOŠ IT. 

       Tešíme sa z každého jedného reprezentanta, ktorý svoj čas venoval štúdiu Biblie.

     • Tréneri v škole
      • Tréneri v škole

      • Úspešný športový projekt Tréneri v škole pokračuje aj po vianočných prázdninách. Trénerku podľa plánu vystriedal tréner a deti sa tešia na nové výzvy, ktoré budú spoločne zdolávať. Vidieť deti športovať s takou radosťou, ako práve na hodinách telesnej výchovy s trénermi je super zážitok. 

       Veríme, že návyky na športovanie vybudované v detstve hravou formou, prerastú do nepretržitého rekreačného športovania v dospelosti.  

     • Webinár EU parlament
      • Webinár EU parlament

      • Koncom minulého roka navštívila skupina študentov Európsky parlament v Štrasburgu. Mali možnosť stretnúť sa s poslancami a vidieť ich rokovanie priamo v sále. V stredu 24. januára sa konalo následné stretnutie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Videohovor - webinár, ktorý predstavil študentom históriu vzniku a momentálne fungovanie tejto inštitúcie bol pripravený pre študentov Kvinty a 6.A triedy. 

     • Čítame s radosťou
      • Čítame s radosťou

      • Helenka Lajchová - ocenená žiačka 4.A z redakcie Rebrík za príspevok kresby na tému Šašo. Helenka nakreslila šaša, ktorý by potešil ju, ale aj iné deti, ktoré musia tráviť svoj čas v nemocnici. Za svoju prácu získala odmenu knižku a diplom. Keďže Helenka je veľká čitateľka, už sa veľmi tešila na chvíle s novou knihou.

     • Otcovia navštívili štvrtákov
      • Otcovia navštívili štvrtákov

      • V rámci nášho školského programu Hviezda týždňa prijali pozvanie do 4.A triedy oteckovia Ing. Ondrej Hort a Ing. Ľubomír Grocík. Obaja rodičia predstavili deťom svoju prácu a záujmy, ktorým sa venujú vo voľnom čase.

       Pán Hort deťom priniesol violončelo, na ktorom zahral známe piesne a povzbudil deti, aby rozvíjali svoje talenty a nebáli sa učiť nové veci.

       Pán Grocík zase upútal pozornosť detí svojou láskou k prírode a zvieratkám. Vysvetlil úlohu poľovníkov a priniesol aj vzácne trofeje, ktoré deti zaujali a veľmi obdivovali.

     • Zvieracia návšteva
      • Zvieracia návšteva

      • Deti zo školského klubu mali na návšteve pani z občianskeho združenia Trenčiansky útulok, spolu s jedným psíkom. Rozprávala nám ako postupovať pri nájdení psíka, komu volať, ako ich organizácia funguje a čo všetko robia.

       Doniesla deťom ukázať pomôcky s ktorými pracujú - čipovačku a odchytovú tyč. V závere všetkým rozdala medovníky v tvare psíka, ktoré boli pre deti odmenou za vyrobené kúsatká, donesené nepoužívané hračky a chutné pamlsky pre psíkov.

     • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi
      • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi

      • Počas nasledujúcich deviatich dní sa v škole budeme spoločne modliť Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Budeme radí, ak sa pridáte aj vy.

        

       Modlitba k don Boscovi

       Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

        

       Deviatnik_k_sv._J._Boscovi.odt

     • Požehnávanie tried
      • Požehnávanie tried

      • Začiatkom roka, po skončení vianočných prázdnin sa aj v našej škole konalo každoročné požehnávanie priestorov. Don Michalenko a don Nizner navštívili všetky triedy a nový rok privítali spoločnou modlitbou a požehnaním. Nevynechali ani zborovne, kancelárie, kuchyňu, či telocvičňu.  

       Veríme, že sa nám v požehnaných priestoroch bude počas nasledujúceho obdobia dobre dariť a všetci sa v škole budú cítiť príjemne.

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Športový týždeň majú úspešne za sebou naši študenti z prváckych tried strednej školy a siedmaci s ôsmakmi zo základnej školy. Pravá zimná atmosféra a ubytovanie v preslávenom hoteli Morava s vychýrenou kuchyňou priniesli nezabudnuteľné zážitky všetkým účastníkom.

     • Výzva Svätého Otca
      • Výzva Svätého Otca

      • Vatikán 10. januára (VaticanNews) Svetová sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) v utorok 10. januára zverejnila krátke video Svätého Otca s modlitbovým úmyslom na január. Pápež František v ňom vyzýva k modlitbe za učiteľov, „aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom“.

       www.tkkbs

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • V dňoch 7. a 8.12.2022 sa uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda. Školské kolo absolvovalo 28 súťažiacich zo základnej školy, z nich boli úspešní nasledujúci žiaci:

       P3 kategória

       - Michal Šimor, 3.A

       - Laura Končierová, 3.A

       P4 kategória

       - Adam Bielik, 4.A

       P6 kategória

       - Simon Kaštíl, 6.A

       - Matúš Bukovčák, 6.A

       - Ema Bučková, 6.A

       - Melánia Kušnírová, 6.B

       Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

     • Oceňovanie študentov stredných škôl
      • Oceňovanie študentov stredných škôl

      • 16. novembra, v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu sa v Źiline stretli zástupcovia všetkých stredných škôl Žilinskej diecézy. Prijali pozvanie otca biskupa a spoločne slávili svätú omšu, po ktorej nasledovalo oceňovanie. Z našej školy boli vybraní študenti:

       Marianna Kopecká a Tomáš Gubicza

       - za aktivity, ktoré realizujú v škole a farnosti

       Milí študenti, prajeme vám aj naďalej veľa chuti do štúdia a radosť zo života. 

     • Sklo a vtáci
      • Sklo a vtáci

      • Prezentáciu o tom aké nástrahy ľudia nevedomky robia vtáctvu vo svojom okolí pre žiakov siedmeho ročníka pripravila pani Palkechová v spolupráci so Slovenskou ornitologickou spoločnostou. Ukázala žiakom aké nebezpečné sú pre vtáky veľké priehľadné plochy zo skla a vysvetlila im škodlivosť svetelného smogu. Ako jedno z riešení predstavila možnosť správneho polepu veľkých plôch a v prípade osvetlenia zníženie intenzity, správne smerovanie a časovanie.

     • Hviezda týždňa
      • Hviezda týždňa

      • Počas decembra úspešne pokračoval projekt tried mladších žiakov základnej školy - Hviezda týždňa. Triedy navštívili rodičia, porozprávali o tom, čím žije ich rodina a predstavili svoje zamestnanie. 

       1.A pán Jozef Bukovčák

       - prezentoval deťom výrobu kiteboardov, priniesol veci na ukážku a občerstvenie

       2.A pán Juraj Bukovčák

       - rozprával o kiteboadroch a ich grafike, rozdával deťom darčeky

       2.A pán Milan Horváth

       - predstavil deťom roboty a robotické ramená ktoré vo firme programujú, deti si zatiaľ pochutnali na bábovke

       2.B pán Milan Marušinec

       - prišiel so svojim pomocníkom, špeciálne vycvičeným psom a ukázal deťom ako poslúcha všetky povely

       Ďakujeme za vašu návštevu a čas venovaný deťom.

     • Európsky parlament
      • Európsky parlament

      • Skupina študentov a pedagógov navštívila Európsky parlament v Štrasburgu. Pozvanie pána europoslanca Miroslava Radačovského svojim študentom sprostredkoval pán Marián Stráňavsky, ktorý pre študentov koordinuje duálne vzdelávanie.

       Všetky potrebné formality, ako i animáciu programu počas pobytu zabezpečovala kancelária pána europoslanca, za čo veľmi pekne ďakujeme.

       Pripravili pre nás:

       - vstup do parlamentu, prehliadku rokovacej sály priamo počas rokovania, besedu s pánom Radačovským a prezentáciu o histórii a fungovaní Európskeho parlamentu

       - ubytovanie v historickom centre mesta

       - prehliadku mesta spojenú s vianočnými trhmi

       - vyhliadkovú plavbu loďou

       - gastronomické zážitky v miestnych podnikoch

       - darčeky na pamiatku

       5 dní strávených mimo školy nám dalo veľmi veľa. Študenti mali možnosť vyskúšať si samostatné fungovanie vo veľkomeste a pedagógovia si overili, že ich žiaci sú naozaj zodpovední mladí EURO obyvatelia.

     • Nie je Kubík ako kubík
      • Nie je Kubík ako kubík

      • Deviataci sa dnes na hodine matematiky presvedčili, že nie je jednoduché postaviť snehový meter kubický - kubík. Ale, zvládli to. 

       Okrem toho zvládli postaviť aj snehuliaka, takže v budúcnosti sa potešia výpočtami na objem a hmotnosť tejto obľúbenej zimnej postavičky. 

       Staviame kubík.