• Novinky

     • Pracovné stretnutie
      • Pracovné stretnutie

      • V utorok 7.2.2023 sa konalo na pôde školy pracovné stretnutie, ktorého témou bolo hľadanie možností popularizovania štúdijných odborov technického lýcea medzi študentmi, hlavne dievčatami. Vedenie školy predstavilo víziu vzdelávania a počas prechádzky školou diskutovali s vyučujúcimi jednotlivých odborných predmetov a študentmi. 

       Stretnutia sa zúčastnila pani Michaela  Ďurčeková, námestníčka riaditeľa zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a pán Andrej Bederka, tajomník komisie pre vzdelávanie z IT Asociácie Slovenska.

     • Šachové popoludnie
      • Šachové popoludnie

      • V piatok, 3. 2. 2023, sa v spolupráci s Amavet klubom č.966 - Pöllö, uskutočnilo v knižnici našej školy tréningové šachové stretnutie stredoškolákov.

       Študentky gymnázia a študenti technického lýcea mali možnosť obohatiť svoje herné stratégie a poznatky v diskusii s Ing. Mariánom Šošovičkom. Veľmi milou a vítanou bola možnosť zahrať si šach aj s Jankou Šošovičkovou, viacnásobnou majsterkou Slovenska, aktuálne navštevujúcou tretí ročník gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktorá sa taktiež podelila o svoje šachové know-how s našimi študentmi.

       Obom "trénerom" ďakujeme za príjemné šachové popoludnie.

     • Mediálne palacinky
      • Mediálne palacinky

      • Mladí mediálni nadšenci si pod vedením animátorov pripravili chutné palacinky.

       Zatiaľ čo sa jedna skupinka realizovala v oratkovskej kuchynke u saleziánov, druhá hrala stolný tenis, prípadne si skúšala niečo nafotiť a natočiť. Na najbližšom streku ich čaká tvorba produktovej fotografie. Už teraz sa tešíme na výsledky ich snaženia.

       Video z akcie

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Školské kolo recitačnej súťaže pre 1. kategóriu už máme za sebou, tešíme sa z veľkého počtu zúčastnených súťažiacich.

       Blahoželáme všetkým umiestneným reprezentantom a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

       Poézia

       • 1. Nela Hrvolová, 2.B
       • 2. Eliška Škvarková, 2.A
       • 3. Tobias Adamčík, 3.A

       Próza

       • 1. Stella Hortová, 3.A
       • 2. Maximilián Hort, 2.A
       • 3. Boris Basila, 2.A
     • Hviezda týždňa
      • Hviezda týždňa

      • Žiakov do 1.A triedy prišiel navštíviť a svoju prácu predstaviť otecko Janka Vrbovského. Porozprával im o svojom výcviku a ukázal niektoré pomôcky, ktoré používa. Deti si niektoré z nich mohli aj vyskúšať a veľmi sa im to páčilo.

     • Sviatok sv. Jána Bosca
      • Sviatok sv. Jána Bosca

      • Patrón našej školy má sviatok v termíne totožnom s koncom školského polroka. Každoročne sa teda stretávame v kostole na sv. omši, kde ďakujeme za prežitý polrok a zároveň prosíme o energiu a chuť do druhej polovice. Rovnako tomu bolo aj dnes. 

       Pri príležitosti tejto slávnosti pripravili študenti pod vedením saleziánskeho koadjútora Daniela Imriška krátku akadémiu, ktorej súčasťou bolo aj video z našej školy a farnosti. Nech sa páči, je tu aj pre vás - SVIATOK SV. JÁNA BOSCA, video.

     • Sociálne siete
      • Sociálne siete

      • Vážení návštevníci našej stránky, milí rodičia, žiaci a študenti. 

       Pozývame vás sledovať aj naše profily na sociálnych sieťach:

       Novinky zo školy, naše úspechy, radosti, jednoducho všetko čím žije naša - vaša Spojená škola sv. Jána Bosca.

       Budeme radi, ak sa pridáte k okruhu našich sledovateľov a aj prostredníctvom zdieľania našich príspevkov a príbehov budete rozširovať okruh priaznivcov školy.

       Veľká vďaka.

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Súťaže a predmetové olympiády sú v našej škole stále veľmi populárne. Jedna z nich - Biblická olympiáda sa pre študentov strednej školy konala v pondelok 30.1.2023. Zapojilo sa 15 chlapcov a jedno dievča z prvých troch ročníkov gymnázia a SOŠ IT. 

       Tešíme sa z každého jedného reprezentanta, ktorý svoj čas venoval štúdiu Biblie.

     • Tréneri v škole
      • Tréneri v škole

      • Úspešný športový projekt Tréneri v škole pokračuje aj po vianočných prázdninách. Trénerku podľa plánu vystriedal tréner a deti sa tešia na nové výzvy, ktoré budú spoločne zdolávať. Vidieť deti športovať s takou radosťou, ako práve na hodinách telesnej výchovy s trénermi je super zážitok. 

       Veríme, že návyky na športovanie vybudované v detstve hravou formou, prerastú do nepretržitého rekreačného športovania v dospelosti.  

     • Webinár EU parlament
      • Webinár EU parlament

      • Koncom minulého roka navštívila skupina študentov Európsky parlament v Štrasburgu. Mali možnosť stretnúť sa s poslancami a vidieť ich rokovanie priamo v sále. V stredu 24. januára sa konalo následné stretnutie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Videohovor - webinár, ktorý predstavil študentom históriu vzniku a momentálne fungovanie tejto inštitúcie bol pripravený pre študentov Kvinty a 6.A triedy. 

     • Čítame s radosťou
      • Čítame s radosťou

      • Helenka Lajchová - ocenená žiačka 4.A z redakcie Rebrík za príspevok kresby na tému Šašo. Helenka nakreslila šaša, ktorý by potešil ju, ale aj iné deti, ktoré musia tráviť svoj čas v nemocnici. Za svoju prácu získala odmenu knižku a diplom. Keďže Helenka je veľká čitateľka, už sa veľmi tešila na chvíle s novou knihou.

     • Otcovia navštívili štvrtákov
      • Otcovia navštívili štvrtákov

      • V rámci nášho školského programu Hviezda týždňa prijali pozvanie do 4.A triedy oteckovia Ing. Ondrej Hort a Ing. Ľubomír Grocík. Obaja rodičia predstavili deťom svoju prácu a záujmy, ktorým sa venujú vo voľnom čase.

       Pán Hort deťom priniesol violončelo, na ktorom zahral známe piesne a povzbudil deti, aby rozvíjali svoje talenty a nebáli sa učiť nové veci.

       Pán Grocík zase upútal pozornosť detí svojou láskou k prírode a zvieratkám. Vysvetlil úlohu poľovníkov a priniesol aj vzácne trofeje, ktoré deti zaujali a veľmi obdivovali.

     • Zvieracia návšteva
      • Zvieracia návšteva

      • Deti zo školského klubu mali na návšteve pani z občianskeho združenia Trenčiansky útulok, spolu s jedným psíkom. Rozprávala nám ako postupovať pri nájdení psíka, komu volať, ako ich organizácia funguje a čo všetko robia.

       Doniesla deťom ukázať pomôcky s ktorými pracujú - čipovačku a odchytovú tyč. V závere všetkým rozdala medovníky v tvare psíka, ktoré boli pre deti odmenou za vyrobené kúsatká, donesené nepoužívané hračky a chutné pamlsky pre psíkov.

     • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi
      • Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi

      • Počas nasledujúcich deviatich dní sa v škole budeme spoločne modliť Deviatnik k sv. Jánovi Boscovi. Budeme radí, ak sa pridáte aj vy.

        

       Modlitba k don Boscovi

       Svätý Ján Bosco, otec a učiteľ mládeže, ty si toľko pracoval pre spásu duší; buď nám vodcom, aby sme hľadali svoje duševné dobro a spásu blížneho. Pomáhaj nám plniť si dobre svoje povinnosti, premáhať náruživosti a ľudské ohľady. Nauč nás milovať Sviatostného Spasiteľa, Pannu Máriu Pomocnicu a Svätého otca, rímskeho pápeža. Vypros nám šťastnú hodinu smrti, aby sme prišli k tebe do neba.

        

       Deviatnik_k_sv._J._Boscovi.odt

     • Požehnávanie tried
      • Požehnávanie tried

      • Začiatkom roka, po skončení vianočných prázdnin sa aj v našej škole konalo každoročné požehnávanie priestorov. Don Michalenko a don Nizner navštívili všetky triedy a nový rok privítali spoločnou modlitbou a požehnaním. Nevynechali ani zborovne, kancelárie, kuchyňu, či telocvičňu.  

       Veríme, že sa nám v požehnaných priestoroch bude počas nasledujúceho obdobia dobre dariť a všetci sa v škole budú cítiť príjemne.

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Športový týždeň majú úspešne za sebou naši študenti z prváckych tried strednej školy a siedmaci s ôsmakmi zo základnej školy. Pravá zimná atmosféra a ubytovanie v preslávenom hoteli Morava s vychýrenou kuchyňou priniesli nezabudnuteľné zážitky všetkým účastníkom.

     • Výzva Svätého Otca
      • Výzva Svätého Otca

      • Vatikán 10. januára (VaticanNews) Svetová sieť modlitby pápeža (Apoštolát modlitby) v utorok 10. januára zverejnila krátke video Svätého Otca s modlitbovým úmyslom na január. Pápež František v ňom vyzýva k modlitbe za učiteľov, „aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali osobitne tým najzraniteľnejším mladým ľuďom“.

       www.tkkbs

     • Pytagoriáda
      • Pytagoriáda

      • V dňoch 7. a 8.12.2022 sa uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda. Školské kolo absolvovalo 28 súťažiacich zo základnej školy, z nich boli úspešní nasledujúci žiaci:

       P3 kategória

       - Michal Šimor, 3.A

       - Laura Končierová, 3.A

       P4 kategória

       - Adam Bielik, 4.A

       P6 kategória

       - Simon Kaštíl, 6.A

       - Matúš Bukovčák, 6.A

       - Ema Bučková, 6.A

       - Melánia Kušnírová, 6.B

       Všetkým blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.