• Novinky

     • Pečenie v MŠ
      • Pečenie v MŠ

      • Deti v materskej škole majú veľmi šikovné ručičky a ich obľúbenou hmotou na tvorbu je plastelína. V tomto týždni však plastelínu nahradilo cesto a pod ich rukami vznikli veľmi pekné a chutné medovníčky.

     • Umelecká matematika
      • Umelecká matematika

      • Žiacke práce z netradičej hodiny matematiky.

        

       Matika je ťažká veda,

       ak ju nevieš, je ti bieda!

       Všade ju dnes potrebuješ.

       Kúpiš bez nej 10 vajec?

        

       Delenec či deliteľ

       nemusí byť nepriateľ.

       Kruhy, body, úsečky

       potrápia nám hlavičky.

        

       Uhly to je super vec,

       Hneď som lepší športovec!

       Vypočítam uhol v bráne,

       strelím gól a hneď vyhráme!

        

       S matikou je život hračka,

       aj keď učiť sa je ruvačka.

       Ak nechceš byť tupelo,

       choď sa učiť veselo.

       Nikolas

        

        

       Násobilka, uhol, štvorec,

       v matematike nie som žiadny borec.

       S kružidlom dnes zápasím,

       aj pravítko vytasím.

       Zostrojím aj pravý uhol,

       lenže sa mi trochu uhol.

       Pravý, ostrý a či tupý,

       len nebuďme všetci hlúpi.

       Lara

        

       Jeden plus dva rovná sa tri,

       tak spievajú Vysoké Tatry.

       Desatiny od zlomkov sa nelíšia,

       stovka a tisícka svojim násobkom sa pýšia.

       Zlomky sú jednoduchá vec,

       pozná ich každý delenec.

       Super vec je matematika,

       ale môj čas na hodinách tiká.

       Preto musím už ísť,

       veď o hodinu matematiky nesmiem prísť.

       Alex

        

       Zakrúžime pažami,

       kruh je slnko nad nami.

       Vzpažím spojím dlane,

       trojuholník zrazu máme.

       Dlhá, krátka, dlhá krátka

       obdĺžnik sú malé vrátka.

       Jeden krôčik doprava,

       kamarátom zamávam.

       Jeden krôčik dopredu,

       čo bude dnes k obedu.

       Jede krôčik doľava

       cvičenie je zábava.

       Jeden krôčik dozadu

       máme skvelú náladu.

       Nakreslil som štvorec

       a rozcvičky je koniec.

       Nina

     • Duchovná obnova druháčikov
      • Duchovná obnova druháčikov

      • Triedy druhákov spolu s pani učiteľkami prežili netradičný deň v saleziánskom oratóriu počas svojej duchovnej obnovy.

       Pod vedením duchovného správcu don Michalenka rozoberali tému o figovníku. Zamysleli sa nad svojimi dobrými skutkami, ktoré potom spracovali do výtvarnej podoby. Na záver, keď všetky úlohy vyriešili nasledovali ukazovačky a spoločné hry. 

     • OZNAM stravníkom v ŠJ
      • OZNAM stravníkom v ŠJ

      • Od 01.01.2023 sa mení finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov na 2. finančné pásmo. Z tohto dôvodu sa mení aj príspevok zákonného zástupcu na nákup potravín takto:

       Materská škola:

       - z 1,54 € na 1,90 €/deň. Mesačne – 40 € deti bez olovrantu 33 €

       Základná škola:

       - žiaci 1. – 4. ročníka z 1,21 € na 1,50 €/deň. Mesačná platba = 32 €

       - žiaci 5. – 9. ročníka z 1,30 € na 1,70 €/deň. Mesačná platba = 36 €

       Stredná škola:

       - Gymnázium a SOŠ IT z 1,41 € na 1,90 €/deň. Mesačná platba = 40 €

       Zamestnanci z 1,41 € na 1,90 €/deň. Mesačná platba = 40 €

       Zvýšené platby je potrebné nastaviť už od decembra 2022.

       Pri zadávaní platby napíšte do poznámky meno, priezvisko a triedu Vášho dieťaťa!!!

     • Milovníci šachu
      • Milovníci šachu

      • Šach je nádherný šport. Od každého, kto sa chce zlepšovať, vyžaduje znalosti a sebaobetovanie. (A. J. Karpov)

       Naši najšikovnejši šachisti zo základnej školy sa zúčastnili Majstrovstiev okresu Ilava

       - Branislav Lasch, Nicolas Kaštíl

       Starší šachisti zo strednej školy súťažili na Majstrovstvách kraja Trenčín v zrýchlenom šachu

       -  Soňa Ridziová, Juraj Poruban, Peter Magdík, Boris Bobáčik

       Ďakujeme vám za výbornú reprezentáciu školy.

     • Najmladší najstarším
      • Najmladší najstarším

      • Materská škola sa už šiesty rok zapojila do Vianočnej pošty pre seniorov. Pripravili ručne vyrobené pozdravy neznámemu starkému do domova. Tento rok s láskou vyrobili 63 originálnych kusov.

       Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom, ktorý si nájdu na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar - detskou rukou vyrobené prianie, symbol toho, že na nich niekto myslí.

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Viac ako 120 záujemcov o štúdium v SOŠ IT sme privítali v škole 1. decembra 2022. Prišli k nám dievčatá i chlapci od Čadce po Vrbové. Prezreli si školu, vyskúšali aktivity workshopu Aj Ty v IT a dostali odpovede na svoje zvedavé otázky. 

       Tých 40 najlepších z nich, po úspešnom prijímacom konaní, privítame medzi nami v novom školskom roku.

       Video

     • Duchovná obnova piatakov
      • Duchovná obnova piatakov

      • Téma bola Krajina piatkov.. začíname žiť a tvoriť túto krajinu v Spojenej škole sv. Jána Bosca.

       Piataci sa ocitli v obraznej krajine, ktorá je iná ako poznali donedávna - sú z nich druhostupniari. Učili sa poznávať rôznorodosť charakterov a snažili sa pochopiť, že rôznosť môže byť požehnaním, ak sa vzájomne rešpektujeme a dopĺňame. Každý je jedinečný a má svoje miesto v komunite.

     • Svätý Mikuláš
      • Svätý Mikuláš

      • Počas svojho života bol biskup z Myry - sv. Mikuláš veľmi obľúbený pre svoju štedrosť. Mnohé kostoly a katedrály nesú aj dnes jeho meno. Tento patrón všetkých detí symbolicky, vždy 6. decembra poteší dobré deti. Keďže také v našej škole máme, prišiel aj tento rok so svojimi pomocníkmi a rozdali darčeky škôlkarom, záklaďákom, stredoškolákom a niečo sa ušlo i zamestnancom. 

       Ďakujeme sv. Mikuláš a tešíme sa zasa o rok. 

     • Adventné vystúpenie
      • Adventné vystúpenie

      • Počas slávnostného zapálenia 2. adventnej sviece na námestí vystúpili s programom aj triedy našich predškolákov. Plné námestie čakajúce príchod Mikuláša si vypočulo ich básne, pieseň aj vianočný vinš. 

     • Nespojité písmo
      • Nespojité písmo

      • V utorok 29.11.2022 sa v školskej knižnici konala beseda s certifikovanou lektorkou nespojitého písma Comenia Script, ktoré v našej škole vyučujeme už od roku 2017.

       Pre záujemcov z radov rodičov, pedagógov i verejnosti bola pripravená prezentácia, ukážky prác žiakov i učebných pomôcok. V závere bol priestor na diskusiu, v ktorej dostali všetci účastníci odpovede na svoje otázky. 

       Nespojité písmo Comenia Script

        

     • Preventívny program
      • Preventívny program

      • V mesiaci november prebiehala v našej škole preventívna aktivita Prevencia návykových látok. V triedach základnej školy 5A, 6A, 6B, 7A, 8A a 9A sa pod vedením Mgr. Eriky Prostrednej z CPPPaP v Dubnici nad Váhom žiaci dozvedeli dôležité informácie o návykových látkach a úskaliach, ktoré im môžu do ich života priniesť. Jednotlivé hodiny pozostávali z vysvetlenia preberanej témy a následnej besedy, v rámci ktorej deti kládli veľa otázok a tiež prispievali osobnými postrehmi.

       Dúfame, že daný preventívny program zabezpečil dostatok informácií a poznatkov pre žiakov do budúcnosti, ktoré môžu využiť pri riešení každodenných situácií.

     • Exkurzia - Viedeň
      • Exkurzia - Viedeň

      • Dňa 1.12.2022 sa žiaci Gymnázia a SOŠ IT vybrali spoznať najbližšie hlavné mesto susedného štátu - Viedeň. Prvou zastávkou na našom spoznávaní bolo Prírodovedné múzeum, kde si žiaci mohli prezrieť zaujímavé exponáty, získali prehľad o dejinách Zeme a obdivovali novú expozíciu venovanú Brazílii. 

       Po prehliadke sme pokračovali prechádzkou po historickom centre Viedne - videli sme zimné sídlo Habsburgovcov Hofburg, Kohlmarkt, Graben, slávnu viedenskú cukráreň Demel, Dóm sv. Štefana. Slnečné počasie mnohí využili na občerstvenie priamo na námestí a niektorí v neďalekom Mc Donalde. Záverečnou zastávkou boli Radničné trhy, kde sme si v podvečerných hodinách vychutnali pravú predvianočnú atmosféru.

     • Pronea - WORKSHOP PODNIKAVOSTI
      • Pronea - WORKSHOP PODNIKAVOSTI

      • 28.11.2022 naši študenti absolvovali prvé stretnutie s certifikovanou trénerkou a koučkou, dizajnérkou rozvojových projektov Danielou Daubnerovou v rámci projektu WORKSHOP PODNIKAVOSTI, do ktorého sa medzi prvými zapojila aj naša škola.

       Projekt je zameraný na postoje a myslenie mladých ľudí v dnešnom svete podnikania. Úžasné na ústrednej myšlienke je, že učí mladých ľudí podnikavosti a nie iba podnikať. Že prečo? Správny postoj a pohľad na riešenie problémov sa netýka len podnikania v zmysle zarábania peňazí, ale bežného života. 

       https://academy.pronea.sk/workshopy-podnikavosti/

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Školské kolo tejto veľmi populárnej postupovej súťaže absolvovalo v našej škole viac ako 90 žiakov a študentov. Veľmi sa tomu tešíme.

       Predstavujeme vám našich najúspešnejších, ktorým zároveň blahoželáme k umiestneniu. Všetkým víťazom, ktorí postupujú do okresných kôl prajeme veľa úspechov.

     • Workshop Aj TY v IT
      • Workshop Aj TY v IT

      • Naše študentky - dievčatá z gymnázia a z technického lýcea sa už presvedčili, že naprogramovať vlastnú web stránku od základného HTML a CSS kódu až po jej rozbehnutie na serveri nie je ani ťažké, ani zložité.

       S lektorom Pavlom Senkom a vďaka občianskemu združeniu "Aj  TYv IT" si dievčatá vyskúšali technológie na ktorých weby fungujú, vytvorili si svoj vlastný web a sprístupnili ho na internete. Môžu tak ukázať aj svojim kamarátkam, že im to išlo naozaj super :-) 

       Dievčatá sa vo svete technológií vedia uplatniť minimálne tak dobre ako chlapci.

     • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22
      • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22

      • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 01.12.2022 v priestoroch školy.

       Prosíme všetkých záujemcov o štúdium v odbore technické lýceum - *programovanie* | *aplikovaná informatika* | *duál v IT*,

       ktorí navštívia DOD v našej škole, aby sa

       REGISTROVALI

       na nižšie uvedenom linku.

        

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR na DOD v SOŠ-IT

     • Piataci v knižnici
      • Piataci v knižnici

      • Žiaci 5.A triedy sa v piatok 25.11.2022 zúčastnili exkurzie v miestnej knižnici. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra upevňovali svoj pozitívny vzťah k literatúre a ku knihám.