• Novinky

     • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22
      • DOD v SOŠ-IT | 01.12.´22

      • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 01.12.2022 v priestoroch školy.

       Prosíme všetkých záujemcov o štúdium v odbore technické lýceum - *programovanie* | *aplikovaná informatika* | *duál v IT*,

       ktorí navštívia DOD v našej škole, aby sa

       REGISTROVALI

       na nižšie uvedenom linku.

        

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR na DOD v SOŠ-IT

     • Piataci v knižnici
      • Piataci v knižnici

      • Žiaci 5.A triedy sa v piatok 25.11.2022 zúčastnili exkurzie v miestnej knižnici. V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra upevňovali svoj pozitívny vzťah k literatúre a ku knihám. 

     • Naháňačky s trénerkou
      • Naháňačky s trénerkou

      • Na hodinách telesnej výchovy s trénerkou sme sa bavili pri Mravčej naháňačke, klobúčikových behačkách a na záver pri Mrkvičkách. 

     • Praktická chémia
      • Praktická chémia

      • Naši najmladší chemici si trénovali svoje zručnosti v laboratóriu. Po teoretickej príprave  v téme Oddeľovanie zložiek zmesí, si všetko prakticky overili. Kryštalizáciou modrej skalice získali krásne modré kryštály kosoštvorcového tvaru. Oddelili atrament rozpustený vo vode adsorpciou a filtráciou. 

       ..a možno majú medzi sebou budúceho vedca ..

     • Deviatacky dezert
      • Deviatacky dezert

      • Chutné čokoládové mafinky dnes napiekli deviataci. Žiaci si všetko zorganizovali, priniesli, upiekli a v závere aj upratali. Jedine s jedením si nechali pomôcť.

       Všetci, ktorí mali možnosť ochutnať, chválili tvar, vôňu a samozrejme vynikajúcu chuť.

     • Divadlo v KC Panorex
      • Divadlo v KC Panorex

      • Žiaci II. stupňa ZŠ sa zúčastnili divadelného predstavenia "Milý denníček" a "Taký krásny deň to mohol byť" v podaní DIVADELNÉHO SÚBORU BEBČINA. Obidve hry zaujali originálnym spracovaním.

       Najviac nás potešilo, že sme medzi účinkujúcimi spoznávali našich žiakov. Súčasných a dokonca aj našich absolventov.

     • Kvinta v Bratislave
      • Kvinta v Bratislave

      • Kultúrny zážitok triedy kvinta skončil minulý týždeň pred dverami SND nekompromisným oznamom - PREDSTAVENIE ZRUŠENÉ BEZ NÁHRADY.

       Napriek tomu študenti absolvovali hodnotný program: vychádzku starým mestom, počas ktorej sa viackrát zastavili na historicky významných miestach, uctili si obete nedávnych tragédii v Bratislave a vydali sa na objavnú cestu hlbinami vesmíru na výstave Cosmos Discovery. Telo posilnili rýchlym občerstvením v nákupnom centre a unavení, ale bohatší o nepredvídané zážitky sa podvečer vrátili domov.

     • Po prestávke opäť v divadle
      • Po prestávke opäť v divadle

      • Dnes si do divadelného hľadiska sadli naši študenti tretieho ročníka Gymnázia a SOŠ Informačných technológií, aby si vychutnali najznámejšiu Shakespearovu komédiu v podaní hercov Slovenského komorného divadla v Martine.

     • Comenia Script
      • Comenia Script

      • Srdečne pozývame všetkých záujemcov na pripravovanú besedu k nespojitému písmu Comenia Script, ktoré v našej škole učíme už od roku 2017.

     • Pasovačka prvákov
      • Pasovačka prvákov

      • Našich najmladších školákov, prváčikov sme slávnostne pasovali na žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       V priestoroch saleziánskeho strediska predviedli čo sa už stihli naučiť a sľúbili, že budú usilovne pracovať aj naďalej. S čokoládovou medailou na krku a pasovacím dekrétom v ruke si s don Michalenkom, duchovným správcom školy aj zaspievali. Veselá zábava v čajovni pokračovala až do neskorého popoludnia.

     • ŠPONGIA 2022
      • ŠPONGIA 2022

      • Športové Programovanie Oči Neodpudzujúcich Grafických Interaktívnych Aplikácií

       Do celoslovenského kola súťaže sa prebojoval tím našich tretiakov aj druhákov z SOŠ IT - BLAHOŽELÁME

       - ich hry môžete otestovať aj vy

       https://lnk.sk/wcty

     • Tréneri v škole
      • Tréneri v škole

      • Najnovšie hodiny malých športovcov s trénerkou boli zamerané na loptičky a lopty. Bavili sa pri súťažiach, prihrávkach, podávaní a triafačke.

     • Čítame Rebrík
      • Čítame Rebrík

      • Naši štvrtáci usilovne pokračujú vo vytváraní príspevkov do kresťanského časopisu Rebrík. Píšu príbehy a básničky, tiež svoju kreativitu rozvíjajú vo výtvarnom prevedení témy. O tom, že sú ich príspevky úspešné, svedčí aj ďalšie ocenenie dvoch žiakov 4.AZŠ: Tobiáša Blažeja a Ester Ovečkovej.

       Blahoželáme.

     • Výstavy v Bratislave
      • Výstavy v Bratislave

      • Objavovať vesmír do Bratislavy sa vybrali naši tretiaci a piataci zo základnej školy. Ich cieľom bola výstava Cosmos Discovery, ktorá je aktuálne inštalovaná v priestoroch Incheba Expo. Prehliadli si exponáty,  zažili virtuálnu realitu a tí najodvážnejší vyskúšali aj gyroscop.

       Ďalším cieľom bola medzinárodná knižná výstava Bibliotéka 2022, kde sa žiaci stretli s našim bývalým žiakom Viliamom Bajzíkom, ktorý mal zrovna autogramiádu k novovydanej knihe o pečení.

       Záver dňa už tradične patril haburgerom, hranolkám a slamkovej tekutine. Stretnutie so známou herečkou len vyšperkovalo deň všetkým jej obdivovateľom.

       Za super doprovod, sprevádzanie a modlitbový program v autobuse ďakujeme don Niznerovi, ktorý pripravuje tretiakov na prvé sv. prijímanie.

       https://www.cosmosbratislava.sk

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Stredoškolské duchovné obnovy začali v tomto týždni triedy 1.ATL, 1.BTL a Kvinta. Ich súčasťou boli sväté omše vo farskom kostole a v kaplnke u saleziánov. Do programu bol zaradený dokumentárny film Slepá viera o prekonávaní prekážok nevidiacim horolezcom. K téme viery sa viazala aj následná diskusia a aktivity v skupinkách.

     • IT v stavebníctve
      • IT v stavebníctve

      • Počas vyučovania Základov techniky sa 9. a 10. novembra uskutočnili dve prednášky pre študentov druhého ročníka Technického lýcea, počas ktorých mali možnosť oboznámiť sa s praxou a víziou využitia IT v stavebníctve. 

       Obe prednášky sa konali vo forme besedy s Ing. Matejom Rehákom, absolventom našej školy, ktorý pôsobí ako konateľ stavebnej spoločnosti Neture Bau spol. s r.o..

       Ďakujeme a tešíme sa z tejto spolupráce.

     • Šachový turnaj
      • Šachový turnaj

      • V šachu môžete byť dobrí iba vtedy, ak tú hru nadovšetko milujete. Raz dáte lekciu súperovi, inokedy dá lekciu on vám. Práve o tom je šach.“ – Bobby Fischer –

       Milovníkov šachu máme aj v našej škole. Prijali pozvanie kamarátov zo susednej Súkromnej základnej školy a zúčastnili sa žiackeho šachového turnaja. 

       Adrián Vrbovský, Branislav Lasch - tešíme sa, že ste našli odvahu zabojovať a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Domáce zvieratká v triedach
      • Domáce zvieratká v triedach

      • Šiestaci počas hodín biológie mali možnosť prezentovať svoje skúsenosti so starostlivosťou o domáce zvieratká. Pagekon a zajačik zavítali medzi nás aj osobne, čo veľmi potešilo spolužiakov i deti zo susedných tried. 

     • Deviataci v kuchyni
      • Deviataci v kuchyni

      • Naši deviataci si na hodine techniky pripravili chutný grécky šalát. Spoločne chystali, jedli aj upratovali. Prípravy jedál studenej kuchyne už zvládli a tešia sa aj na spoločné pečenie a varenie.

     • Návšteva seniorov
      • Návšteva seniorov

      • Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším spoluobčanom. Tejto téme sa venovali aj naši najmladší žiaci v materskej škole.

       Pre klientov miestneho zariadenia pre seniorov vyrobili veselé šáločky s vrecúškom čaju, aby im spríjemnili večerné spoločné posedenia.

       Taktiež im priniesli medovníkové srdiečka, ktoré pani Siteková pripravila v cukrárni Ihriský.