• Novinky

     • Výlet na gazdovstvo
      • Výlet na gazdovstvo

      • Naši najmladší sa tiež vybrali na svoj škôlkový výlet. Pre niektorých to bola dokonca prvá jazda v autobuse. Navštívili Gazdovstvo Uhliská, kde si pozreli zvieratká a celé fungovanie na gazdovskom dvore.

       Bolo to veľmi milé dopoludnie strávené v prírode. 

     • Rozlúčka so školským rokom
      • Rozlúčka so školským rokom

      • Koncom roka sa lúčili aj deti zo školského klubu. Pripravili si divadelné predstavenie a módnu prehliadku pre rodičov. Spoločne si potom pochutnali na opekačke a nechýbala ani obľúbená pizza.

       Ďakujeme všetkým rodičom a kamarátom za pomoc s touto a inými akciami počas školského roka. Prajeme vám pekné leto.

     • Posledné hodiny v roku
      • Posledné hodiny v roku

      • Záverečné hodiny prírodovedných predmetov boli vyvrcholením celoročnej práce.

       Žiaci strávili hodiny v prírode aj triede. V triede si zdokonalili prácu s mikroskopom, v rámci ochrany zdravia sa venovali téme krvný tlak, ktorý si žiaci aj zmerali. Priamo v prírode pozorovali a spoznávali organizmy. Mnohé z nich sú vyobrazené v našich učebniciach:) ďateľ veľký, žlna zelená, straka obyčajná, sojka škriekavá, roháč obyčajný, dub, javor, smrek, borovica, buk, skorocel, ďatelina, repka olejka…

     • Súťaž pre rýchle prsty
      • Súťaž pre rýchle prsty

      • Žiaci 6.AZŠ zorganizovali dňa 26.06.2023 pre svojich spolužiakov z druhého stupňa SÚŤAŽ: skladanie Rubikovej kocky.

       Výhercovia triednych kôl postúpili do školského kola, v ktorom súťažili o najlepší čas a o najlepší priemerný čas z troch pokusov.


       5.miesto Dominik Kotešovec, 5.AZŠ, ktorý kocku zložil za 1:21,90 minúty.
       4.miesto: Lucas Václav, 5.AZŠ, s priemerným časom 1:04,93, Lucasov najlepší čas bol 0:37,45.
       3.Matúš Hupčík, 9.AZŠ, ktorý dokázal kocku zložiť za 0:35,42.
       2. miesto obsadil Tomáš Galko, 6AZŠ s časom 0:34,86.

        

       Súťaž vyhral Simon Kaštíl zo 6.AZŠ v oboch kategóriách. Priemerný čas, za ktorý trikrát zložil kocku je 0:34,10. Najlepší z časov, ktorý dosiahol je neuveriteľných len 0:32,80.


       Všetci súťažiaci kocku skladali veľmi rýchlo, preto im blahoželáme.
       Triedna učiteľka ďakuje organizátorom súťaže, rozhodcom, súťažiacim a aj publiku: hosťom z 1AZŠ.
       Všetkým prajeme príjemné prázdniny, možno aj s kockou v rukách.

     • Exkurzia za umením
      • Exkurzia za umením

      • Kvinta si opäť po týždni vyrazila do Bratislavy za kultúrou. Tentoraz to nebolo SND, ale Galéria Nedbalka, kde absolvovali "Prechádzku slovenskou modernou". Po vzdelávacom programe si dopriali ešte malú prechádzku centrom mesta a neskorý obed.

       Ani teplo, dusno a hodinu meškajúci rýchlik im nepokazil nadšenie z umeleckého zážitku. 

     • Tretiaci v Bratislave
      • Tretiaci v Bratislave

      • Študenti III.ATL z našej SOŠ IT sa vybrali na výlet vlakom do Bratislavy. V Izbe číslo 13 si zahrali únikovú hru a po nej pokračovali do centra mesta so zastávkou v Kostole sv. Alžbety tzv. Modrom kostolíku. 

     • Prváci v Brne
      • Prváci v Brne

      • Dňa 22.6.2023 sa študenti 1. ATL a 1. BTL zúčastnili spoločného  koncoročného výletu v Brne. Navštívili technické múzeum, kde si prezreli staré automobily, nahliadli do "uličky remesiel" a oboznámili sa s historickým vývojom počítačovej techniky. V technickej herni sa zoznámili s rôznymi zákonmi fyziky.

     • Piataci na turistike
      • Piataci na turistike

      • Dňa 20.06.2023 sa piataci vybrali na dobrodružnú cestu do výšok - vrch Markovica 592 m n. m. 

       Prešli Chodníkom Ondreja Prekopa - rodáka, hubára a ľudového liečiteľa z Kolačína, Milanovou lávkou, Pri studničke, Pivnicou, Vyhliadkou, hojdali sa na Markovici a cestou späť sa zastavili pri Kríži pod Markovicou. 

       Cestou hľadali niečo hebké, ostré, drsné, hladké a prekvapenie. Vyhodnotenie bolo na Lúčkach. Najzaujímavejšie z toho čo našli  bolo mláďa dravca, čeľusť z jeleňa, hebké pierka, trojuholníkovitý kameň, “mäkké” drevo.. 

       Ďalší cieľ Slimáková 493 m n. m.

        

     • Ocenení študenti
      • Ocenení študenti

      • Primátor mesta Nová Dubnica, Ing. Peter Marušinec oceňoval najúspešnejších študentov novodubnických škôl.  Patrili medzi nich aj naši žiaci a absolventi:

       - Júlia Becincová, 9AZŠ

       - Natália Janeková, 9AZŠ

       - Marianna Kopecká, Oktáva

       - Adrián Ďuriška, 4ATL

        

       Blahoželáme a prajeme veľa úpechov v štúdiu aj naďalej.

     • Starobylá Nitra
      • Starobylá Nitra

      • Tri plné autobusy mladších žiakov základnej školy sa vo štvrtok 15.6.2023 vypravili na školský výlet do Nitry.

       Program začal v Divadle Andreja Bagara predstavením Robin Hood, nasledovala prehliadka hradného nádvoria a Katedrály sv. Emeráma - pomodlili sme sa aj pri krypte kanonika Jozefa Dvorského - SDB, ktorý pôsobil v našej farnosti. Po prechádzke mestom sa deti občerstvili v ich obľúbenom "mekáči".

     • Siedmaci na výlete
      • Siedmaci na výlete

      • Krajské mesto Trenčín bolo cieľom výletu našich siedmakov. Tentoraz sa vybrali lepšie spoznať lesopark Brezina a vyskúšať svoju odvahu na lanovej dráhe. Cestou späť sa zastavili v kine a laser aréne.

     • Stredoškoláci v divadle
      • Stredoškoláci v divadle

      • Naši gymnazisti z tried Kvinta a III.AG navštívili 13.6.2023 divadelné predstavenie Malé ženy v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. 

       Predstavenie sa im veľmi páčilo a výlet do divadla si určite niekedy zopakujú. 

     • Škola hrou
      • Škola hrou

      • Pexeso ako učebná pomôcka funguje veľmi dobre. Štvrtáci sa o tom presvedčili priamo v odbornej učebni, do ktorej chodievajú na hodiny prírodovedy. Hravo a s úsmevom na tvárach si zapamätali veľa zaujímavostí o prírode.

       A nás zasa potešilo zistenie, že deti sa stále vedia hrať aj inak ako elektronicky.

     • Prváci sadili
      • Prváci sadili

      • Prváci na prvouke vypestovali svoje prvé rastlinky. Nešlo len o samotné sadenie, deti sa učili každodennej starostlivosti a trpezlivosti. Radosť z každodenného pokroku bola obrovská. Konečne sa dočkali dňa, kedy si sadeničky odniesli domov a budú pokračovať v pestovaní za pomoci rodičov. 

     • Motýle
      • Motýle

      • Deťom materskej školy robili posledné týždne spoločnosť motýle. Teda, najskôr to bolo niečo takmer neviditeľné, neskôr hýbajúce sa a potom zakuklené. Konečne sa dočkali dňa, kedy vyrastené jedince mohli vypustiť do voľnej prírody.

       A možno nejaký školský motýľ poletuje aj okolo vás.

     • Výstava fotografií
      • Výstava fotografií

      • V rámci osláv Dní mesta bola vo foyeri KC Panorex otvorená výstava významného fotografa Radovana Stoklasu. Výstavu, ktorá potrvá do 30.6.2023 si boli pozrieť aj viaceré triedy našej školy. 

     • Prijatie u pána primátora
      • Prijatie u pána primátora

      • Deti materskej školy spoznávajú naše mesto. Tentokrát boli na vzácnej návšteve rovno u primátora mesta pána Ing. Petra Marušinca. Ďakujeme za srdečné prijatie, darčeky a hlavne odpovede na všetky zvedavé otázky.

     • Zippyho kamaráti
      • Zippyho kamaráti

      • Programom Zippyho kamaráti, ktorý u detí učí rozvíjať sociálne aj emocionálne zručnosti, prešlo viac ako milión detí na celom svete. A naše deti z 1.A a 2.A triedy neboli výnimkou. Počas ôsmych mesiacov sa prostredníctvom 24 lekcií naučili rôzne stratégie zvládania problémov v rozličných životných situáciách.

       Dnes sme teda mali dôvod oslavovať. Okrem chutného občerstvenia a dobrej nálady boli deti slávnostne ocenené aj Certifikátom Zippyho kamarátov.

     • Dualisti
      • Dualisti

      • - časť našich študentov, ktorí sa rozhodli zapojiť do systému duálneho vzdelávania pravidelne dochádza do firmy Kelcom Dubnica spol s.r.o

       - učia sa priamo v praxi s odborníkmi

       - spolupracujú na projektoch

       - tvoria komunitu kolegov