• Novinky

     • Basketbal
      • Basketbal

      • Okresné kolo v hre basketbalu medzi strednými školami sa konalo 21.2.2023 v našej telocvični. Chlapci z gymnázia aj SOŠ IT pekne reprezentovali školu a skončili tesne na 2. mieste.

       Srdečne blahoželáme.

     • Pracovná porada
      • Pracovná porada

      • členov Školských podporných tímov z regiónu v priestoroch našej školy

       - vzdelávanie, príklady dobrej praxe, novinky a aktuality

       - spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Novej Dubnici

     • Predškoláci v školskej jedálni
      • Predškoláci v školskej jedálni

      • Naši najstarší škôlkari už finišujú s prípravou na ozajstnú školu. V mesiaci február bolo do ich programu zaradené obedovanie v školskej jedálni, zatiaľ jeden deň v týždni. Deti si zdokonaľujú obslužné činnosti, učia sa prebrať pri okienku hlavné jedlo a po dojedení zasa všetko odniesť na správne miesto. 

       Termín zápisu do základnej školy sa blíži a sme presvedčení, že naše deti budú veľmi dobre pripravené. Adaptácia na školu v známom prostredí bude pre ne menej náročná a prechod z MŠ do ZŠ určite ľahšie zvládnu.

     • Duálne vzdelávanie
      • Duálne vzdelávanie

      • Naši dualisti sa počas vzdelávania cítia v skupine veľmi dobre. Sú spolu šťastní a tešia sa, že im firma Kelkom v Dubnici nad Váhom umožňuje individuálny rozvoj aj prostredníctvom projektov. 

       Na poslednom stretnutí prebiehal kurz pájkovania a taktiež študenti pokračovali v projektoch 3D tlače. 

     • Testovanie deviatakov
      • Testovanie deviatakov

      • 22. marca 2023 sa uskutoční Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 9 2023.

       Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

       Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika,  slovenský jazyk a literatúra.

       Náhradný termín Testovania 9 - 2023 sa uskutoční 4. apríla 2023.

       Žiaci musia byť v škole najneskôr o 7:45 hod. Testovanie je povinné.

       Povolené pomôcky: kalkulačka, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro.

       Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

       Bližšie informácie k Testovaniu 9 - 2023 nájdete na stránke:

        https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

       Všetkým žiakom 9. ročníka želáme veľa úspechov.

        

     • Beseda pre stredoškolákov
      • Beseda pre stredoškolákov

      • Pani Miriam Lexmann - poslankyňa Európskeho parlamentu dnes, v deň smutného výročia začiatku vojny na Ukrajine, navštívila našu školu. Po úvodnej prednáške, ktorej témou bol vznik a význam Európskej únie nasledovala diskusia.

       Študenti sa zaujímali o dianie v Europarlamente a otázky smerovali aj k fungovaniu umelej inteligencie.

       S pani europoslankyňou sa naši študenti stretli aj nedávno ako členkou poroty v celoslovenskej súťaži Hackathon, v ktorej získali krásne druhé miesto.

       Ďakujeme za návštevu.

     • 2 % pre vaše deti
      • 2 % pre vaše deti

      • Milí rodičia, 

       vážime si podporu, ktorú našej škole neustále poskytujete vo forme modlitieb a osobného záujmu o dianie u  nás. Opätovne aj tento rok vás prosíme o finančnú pomoc v podobe poukázania 2% zo zaplatenej dane. Prostriedky občianskeho združenia, ktoré pri našej škole pracuje budú rozložené a použité vo všetkých zložkách Spojenej školy - MŠ, ZŠ, G a SOŠ IT. 

       Ďakujeme aj v mene vašich detí.

       Predvyplnené tlačivá sú k dispozícii pri vstupe do budovy školy.

       Všetky potrebné informácie k realizácii sú dostupné na samostatnej podstránke

       DAROVAŤ 2 percentá

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Recitačnú súťaž už absolvovali aj starší žiaci základnej školy. Z triednych kôl postúpili do školského kola najlepší z nich. 

       Ďakujeme všetkým zúčastneným a predstavujeme vám víťazov jednotlivých kategórií.

        

       Poézia

       Lukas Václav, 2. kategória

       Natália Janeková, 3. kategória

        

       Próza

       Marcela Bajzíková, 2. kategória

       Soňa Vrbovská, 3. kategória

        

       Blahoželáme k víťazstvu a zároveň postupu do okresného kola. 

     • Úspešní angličtinári
      • Úspešní angličtinári

      • Naši študenti sa každoročne zapájajú do predmetových olympiád. Najväčšiemu záujmu sa teší Olympiáda v anglickom jazyku. Predstavujeme vám našich najúspešnejších okresných reprezentantov:

       Matej Žovinec, 1. miesto - kategória 2D, postup do krajského kola

       Petra Fuleková, 2. miesto - kategória 2A

       Michaela Fuleková, 2. miesto - kategória 2.B

       Filip Valt, 4. miesto - 4. miesto - kategória 1.B

       Vanesa Žuchová, 5. miesto - kategória 1A

        

       BLAHOŽELÁME

        

        

     • Karneval v ZŠ
      • Karneval v ZŠ

      • Posledný piatok pred Popolcovou stredou sa žiaci zabávali na školskom karnevale. Zamaskované deti, pani učiteľky a vychovávateľky zo školského klubu tancovali a súťažili celé popoludnie. Akciu spríjemnila aj tanečná škola Choreofactory - vystúpili so svojim programom, pripravili tanečnú súťaž a pozvali deti na spoločný tréning. 

       Všetky masky v závere dostali sladkú odmenu a po spoločnej fotografii odchádzali večer domov. Už teraz sa všetci tešíme na Karneval 2023.

     • Šachový turnaj stredoškolákov
      • Šachový turnaj stredoškolákov

      • Šach je medzi študentmi našej školy veľmi obľúbený. Niektorí z nich sa rozhodli zúčastniť sa turnaja, ktorý sme v spolupráci s Amavet klubom PÖLLÖ číslo 966 v škole organizovali. Zapojili sa chlapci i dievčatá a pre víťaza bola pripravená netradičná odmena - medaila nadizajnovaná a vytvorená 3D tlačou priamo v škole.

       Víťazom turnaja sa stal študent Peter Magdík z II.ATL, ktorý si ocenenie prevzal z rúk zástupcov Amavetu - viacnásobnej majsterky SR Janky Šošovičkovej, trénera a rozhodcu Mariána Šošovičku a školského nadšenca šachu Rastislava Hollého. 

       Tešíme sa, že študenti sa rozhodli piatkové popoludnie stráviť v škole a urobiť niečo pre svoj rozvoj. Bolo to milé stretnutie rovesníkov, kde sa všetci dobre cítili.

        

     • Divadielko v materskej škole
      • Divadielko v materskej škole

      • Krásne divadelné predstavenie zažili deti v materskej škole, priamo v triede. Pampúšik v prevedení divadla Príbeh zo Žiliny potešil všetky deti. Ďakujeme za toto vystúpenie a tešíme sa na ďalšie.   

     • Karneval v MŠ
      • Karneval v MŠ

      • Naši najmladší žiaci v materskej škole oslávili sviatik sv. Valentína spoločným karnevalom. Deti súťažili, spievali a veselo tancovali už od samého rána. Na karneval sa štýlovo zladili aj pani učiteľky, ktoré deti po vstupe do tried ledva spoznali.

       Školáci sa na svoj karneval tešia v piatok a všetci spolu sa môžu zabávať aj na mestskom fašiangovom programe už túto sobotu. Srdečne všetkých pozývame do sprievodu masiek.

     • Pomáhame srdiečkami
      • Pomáhame srdiečkami

      • 2x14=28, alebo presne 28 pozdravov posielajú žiaci SSND onkologickým pacientom do Bratislavy pri príležitosti sviatku sv. Valentína, aby im spríjemnili aspoň jeden z mnohých náročných dní.

       Sviatok sv. Valentína je síce sviatkom zamilovaných, ale zároveň aj sviatkom obetavosti a rodiny. Mnohí z nás poznajú situáciu, kedy sa milovaný člen rodiny ocitne s ťažkou chorobou v nemocnici. Z iniciatívy žiačky 9.A triedy, Natálie Janekovej, sme sa rozhodli pripojiť sa k zbierke valentínskych pozdravov pre onkologických pacientov. Veríme, že dnes na ich tvárach vyčaria úsmev :)

     • Hackathon - 2. miesto v SR
      • Hackathon - 2. miesto v SR

      • Hackathon je súťažné podujatie, na ktorom sa jednotlivci alebo tímy stretávajú, aby vytvorili inovatívne riešenia skutočných problémov v obmedzenom čase - zvyčajne 24 až 48 hodín. Dôraz je kladený na kreativitu, rýchle riešenie problémov. Poskytuje účastníkom príležitosť predviesť svoje zručnosti a uviesť svoje nápady do života.

       Hackathonu sme sa v tomto roku zúčastnili aj my

       - 5 členný tím tvorený maturantmi a žiakmi 2. ročníka (Samuel Kováč, Jakub Harňák, Adrián Ďuriška, Adam Stratilík, Filip Greguš) a umiestnili sme sa na druhom mieste, čím sme si vyslúžil uznanie za jedinečné riešenie naliehavého problému. Tímové riešenie sa vyznačovalo inovatívnym prístupom a potenciálom pozitívneho vplyvu na spoločnosť a životné prostredie. Tím pracuje na zavedení konceptu do reality. Pracuje na premene svojho nápadu na funkčnú platformu a plánuje svoje riešenie realizovať s firmou Envi - Pak.

       Skúsenosť s Hackathonom bola pre nás cennou príležitosťou na networking, spoluprácu a rozširovanie svojich zručností. Chceme aj naďalej robiť rozvoj vo svete prostredníctvom technológií.

       Chceli by sme poďakovať mentorom a všetkým, ktorý nám celých 48 hodín práce pomáhali a usmerňovali nás. Aj keby sme neboli na stupni víťazov ako tím cítime vďačnosť za túto príležitosť, ktorá nás mnoho naučila. Nadobudli sme nové priateľstvá a kontakty.

       Samuel Kováč

        

     • Aplikovaná informatika - GIS
      • Aplikovaná informatika - GIS

      • Možnosti uplatnenia našich absolventov sú veľmi široké. Nielen IT firmy sú ich cieľovou oblasťou. Na predmete Informácie v prírodných a technických vedách pripravujeme študentov na prácu a štúdium v rôznych odboroch. 

       Veľmi zaujímavú prednášku o geografických informačných systémoch - GIS pripravila pre študentov absolventka nášho gymnázia Ing. Patrícia Krausová. Keďže aktuálne študuje na Technickej univerzite vo Zvolene - Fakulte ekológie a environmentalistiky, jej praktická ukážka využitia informačných technológií bola zameraná na túto oblasť. Patrícia povzbudila študentov, aby študovali to čo ich baví, aby cestovali na zahraničné stáže a venovali sa aj dobrovoľníckej činnosti v prospech spoločnosti.

       Tešíme sa, že naši bývalí študenti sa k nám radi vracajú a sú ochotní sa podeliť o svoje vedomosti a skúsenosti.

     • Workshop Rozhodovanie
      • Workshop Rozhodovanie

      • Vďaka predchádzajúcim kladným skúsenostiam s aktivitami OZ Post Bellum v minulosti, sme prijali aj ich tohtoročnú ponuku. Z aktivít, ktoré pre žiakov druhého stupňa pripravili nás najviac zaujala téma Rozhodovanie.

       Mimoriadne kvalitne pripravení lektori sa venovali téme migrácie, antisemitizmu a xenofóbie. Účastníci boli aktívne zapojení do historického príbehu prostredníctvom štruktúrovanej drámy, diskusie, práce v skupinách a iných aktivít. Okrem vedomostí, emócií a precvičovaniu komunikačných zručností bola budovaná aj pozitívna triedna klíma.

     • Enviromentálny program
      • Enviromentálny program

      • Krásny workshop pre našich žiakov pripravili lektorky zo správy CHKO Strážovské vrchy. Deti sa dozvedeli čím je táto oblasť výnimočná a prečo je už od roku 1989 chránená. Prostredníctvom rôznych aktivít s pomôckami a prírodninami im bolo predstavené rastlinstvo, živočíšstvo a práca ochranárov. 

       Žiakom sa toto stretnutie veľmi páčilo, veľa sa naučili a tak sme sa dohodli, že sa o pár týždňov uvidíme zasa, už priamo v prírode.

     • Pracovné stretnutie
      • Pracovné stretnutie

      • V utorok 7.2.2023 sa konalo na pôde školy pracovné stretnutie, ktorého témou bolo hľadanie možností popularizovania štúdijných odborov technického lýcea medzi študentmi, hlavne dievčatami. Vedenie školy predstavilo víziu vzdelávania a počas prechádzky školou diskutovali s vyučujúcimi jednotlivých odborných predmetov a študentmi. 

       Stretnutia sa zúčastnila pani Michaela  Ďurčeková, námestníčka riaditeľa zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a pán Andrej Bederka, tajomník komisie pre vzdelávanie z IT Asociácie Slovenska.

     • Šachové popoludnie
      • Šachové popoludnie

      • V piatok, 3. 2. 2023, sa v spolupráci s Amavet klubom č.966 - Pöllö, uskutočnilo v knižnici našej školy tréningové šachové stretnutie stredoškolákov.

       Študentky gymnázia a študenti technického lýcea mali možnosť obohatiť svoje herné stratégie a poznatky v diskusii s Ing. Mariánom Šošovičkom. Veľmi milou a vítanou bola možnosť zahrať si šach aj s Jankou Šošovičkovou, viacnásobnou majsterkou Slovenska, aktuálne navštevujúcou tretí ročník gymnázia v Dubnici nad Váhom, ktorá sa taktiež podelila o svoje šachové know-how s našimi študentmi.

       Obom "trénerom" ďakujeme za príjemné šachové popoludnie.