• Novinky

     • Šachový turnaj
      • Šachový turnaj

      • V šachu môžete byť dobrí iba vtedy, ak tú hru nadovšetko milujete. Raz dáte lekciu súperovi, inokedy dá lekciu on vám. Práve o tom je šach.“ – Bobby Fischer –

       Milovníkov šachu máme aj v našej škole. Prijali pozvanie kamarátov zo susednej Súkromnej základnej školy a zúčastnili sa žiackeho šachového turnaja. 

       Adrián Vrbovský, Branislav Lasch - tešíme sa, že ste našli odvahu zabojovať a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Domáce zvieratká v triedach
      • Domáce zvieratká v triedach

      • Šiestaci počas hodín biológie mali možnosť prezentovať svoje skúsenosti so starostlivosťou o domáce zvieratká. Pagekon a zajačik zavítali medzi nás aj osobne, čo veľmi potešilo spolužiakov i deti zo susedných tried. 

     • Deviataci v kuchyni
      • Deviataci v kuchyni

      • Naši deviataci si na hodine techniky pripravili chutný grécky šalát. Spoločne chystali, jedli aj upratovali. Prípravy jedál studenej kuchyne už zvládli a tešia sa aj na spoločné pečenie a varenie.

     • Návšteva seniorov
      • Návšteva seniorov

      • Mesiac október je už tradične venovaný úcte k starším spoluobčanom. Tejto téme sa venovali aj naši najmladší žiaci v materskej škole.

       Pre klientov miestneho zariadenia pre seniorov vyrobili veselé šáločky s vrecúškom čaju, aby im spríjemnili večerné spoločné posedenia.

       Taktiež im priniesli medovníkové srdiečka, ktoré pani Siteková pripravila v cukrárni Ihriský.

     • Beseda o misiách
      • Beseda o misiách

      • Vždy sa veľmi potešíme, keď sa do našej školy vrátia naši úspešní absolventi. Práve takáto návšteva dnes do školy zavítala. Naša bývalá študentka Dominika Šimonffyová, aktuálne pracujúca pre Slovenskú katolícku charitu prišla študentom prezentovať prebiehajúce projekty.

       Zamerala sa hlavne na Afriku, kde sama nejaký čas pôsobila. Pripravená prezentácia študentov veľmi zaujala a následná diskusia bola štedrá na osobné zážitky a príhody.

       Študenti a kolegovia podporili projekty aj finančne. Drobné predmety, ktoré vyrobili v Keni šikovné mamičky nám budú pripomínať, že vo svete žijeme spolu a mali by sme si pomáhať - vecne, finančne a tiež modlitbami.

     • Návšteva poľovníčky
      • Návšteva poľovníčky

      • Deti v materskej škôlke s veľkou radosťou privítali pani poľovníčku Mgr. Janíkovú s jej asistentmi - pánom Grocíkom, oteckom našich žiačok a stredoškolákom z našej školy - Róbertom Hrbatým.

       Pán Grocík prišiel so svojim poľovníckym psom Gorou, ktorú si deti mohli priamo v triede pohladkať. Program bol o práci poľovníkov, o lesných zvieratách a ochrane prírody. Celé dopoludnie bolo prispôsobené veku detí, zaradené boli súťaže a samozrejme nechýbali odmeny.