• Novinky

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • Tretiaci v čase maturitných skúšok starších spolužiakov využili čas na absolvovanie kurzu v prírode. Utorok 24.5.2023 bol ideálnym dňom na pobyt v lese. Trenčiansky lesopark Brezina im poskytol dostatok priestoru na rôzne aktivity. 

     • Externá časť maturitnej skúšky nad priemerom SR
      • Externá časť maturitnej skúšky nad priemerom SR

      • Súčasťou maturitnej skúšky v niektorých predmetoch je aj externá časť. Testy píšu študenti v škole a následne sa odosielajú na spracovanie a vyhodnotenie. Výsledky obdržané z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže - NIVAM nás mimoriadne  potešili. Študenti svojou usilovnosťou dokázali, že sa vedia učiť a pripravujú sa zodpovedne. 

       Externú časť maturitnej skúšky zvládli s lepším priemerom ako je národný priemer.

        

       Slovenský jazyk a literatúra 

       Gymnázium + 12,6

       - priemer školy 67,6

       - národný priemer 55,0

       SOŠ IT + 12,0

       - priemer školy 67,0

       - národný priemer 55,0

        

       Anglický jazyk B2 + 7,2

       - priemer školy 74,3

       - národný priemer 67,1

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

      • Medzinárodný deň rodiny sme si u nás v škole pripomenuli spoločným stretnutím rodín v piatok 19.mája 2023 popoludní. Deti s pani učiteľkami materskej školy pripravili program, ktorým potešili všetkých prítomných. Spievali, tancovali a recitovali v krásne pripravených kostýmoch. 

       Program pokračoval súťažami, ktoré animovali starší žiaci. Rodičia pripravili aj bohaté občerstvenie.

       Veľmi pekne ďakujeme za:

       - guláš (rodina Slišková) + pomocníci

       - sladké a slané pečivo (rodina Ihriská) + viaceré mamičky

       - opekačka (pán Masár) a pomocníci školníka

       - nápoje Dubno Eat & Sleep

       - zmrzlina Velice

       - zvuková technika (rodina Hortová) + študenti technici

       - stoly a lavice DHZ Kolačín

       Taktiež ďakujeme za modlitbovú a inú podporu ľuďom, ktorých sme nemenovali.

       Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Dualisti s dobrým nápadom
      • Dualisti s dobrým nápadom

      • Študenti zaradení do systému duálneho vzdelávania, ktoré realizujú vo firme KELCOM Dubnica spol. s.r.o. a podporovaní neinvestičným fondom EDIT, n.f. pripravili charitatívny projekt pre klientov Centra sociálnych služieb AVE v Dubnici nad Váhom.

       Šachovnica, ktorú pre nich zhotovili bola naprogramovaná a vytlačená na 3D tlačiarni ako samostatný študentský projekt. Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo vedenie zariadenia, klienti, študenti a Ing. Marián Stráňavský - koordinátor duálneho vzdelávania a pán Mgr. Marián Herdel - prednosta Okresného úradu v Púchove.

     • Workshop podnikavosti
      • Workshop podnikavosti

      • Študenti tretieho ročnika SOŠ IT prechádzali počas tohto školského roka sériou workshopov spoločnosti Pronea. Zamerané boli na podnikavosť, zdokonalenie prezentačných zručností, zlepšenie tímovej spolupráce a celkovej klímy triedy. Študenti zistili, že veľa vecí dokážu a ak sa vzájomne podporia dokážu dosiahnuť aj zdanlivo nedosiahnuteľné.

       Videoprezentácia

     • Digitálne vybavenie
      • Digitálne vybavenie

      • Notebooky a konvertibilné zariadenia pre pedagógov a odborných zamestnancov, tablety pre študentov a vybavenie štúdijných miestností nám boli dodané v rámci aktivity národných projektov edIT1 a edIT2 financovaných z Operčného programiu ľudské zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

     • Slávnostná sv. omša
      • Slávnostná sv. omša

      • Sviatok Nanebovstúpnia Pána sme slávili na spoločnej sv. omši vo farskom kostole. Omšu celebroval don Nizner a hudobný doprovod zabezpečil žiacky spevokol pod vedením Mgr. Horváthovej. 

     • Reštart učenia
      • Reštart učenia

      • Druhý ročník inšpiratívnej konferencie Reštart učenia sa znova po roku konal v priestoroch Elektrárne Piešťany. Zorganizovala ju nezisková organizácia Indícia v spolupráci s Nadáciou ZSE. 

       Nosnou témou bola príprava žiakov na budúcnosť - ako ich pripraviť, keď nevieme povedať aká bude. Účastníci sa zamýšľali nad otázkami, aký bude trh práce v budúcnosti a v akom svete budú naši žiaci žiť. 

       Našu školu zastupovali na konferencii Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Monika Chlebanová a Mgr. Jana Kláneková.

     • Novodubnická 25
      • Novodubnická 25

      • Turistický eko-astro krúžok v našej škole má svojich členov zo širokého okolia. Na potulkách prírodou ich môžete stretnúť kedykoľvek. V sobotu 13.5.2023 sa na akcii organizovanej KST Kolačín - Novodubnická 25-ka zúčastnilo viacero z nich. Zvolili si rôzne trasy a cestou taktiež zberali fotografie do výzvy "Poď na túru 2023". Počasie bolo turistické (bez dažďa) a ľudia aj organizátori na trati milí a ochotní. Foto z predposledného kontrolného stanovišťa - vedúci krúžku Ing. Rastislav Hollý.

     • Prišli medzi svojich
      • Prišli medzi svojich

      • Prijímacie konaie sa v našej SOŠ IT konalo len nedávno. Veľmi nás teší, že o našu školu je stúpajúci záujem chlapcov i dievčat z blízkych i vzdialených miest celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených, môžeme prijať len tretinu najlepších z nich.

       Ak sú v škole spokojní študenti je to pre nás veľký úspech, ak sa o tom rozhodnú hovoriť verejne, je to tá najlepšia reklama. Trojica študentov, druhákov sa rozhodla ísť prezentovať našu školu do svojej pôvodnej základnej školy v Trenčianskych Tepliciach.

       Martin, Filip, Andreas veľmi vám ďakujeme a sme radi, že budujete kladné povedomie o našej škole.

     • Prvé sväté prijímanie
      • Prvé sväté prijímanie

      • Tretiaci po prvýkrát prijali Pána Ježiša v sobotu 13. mája na sviatok Fatimskej Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu slúžil don Nizner, ktorý ich aj počas celého roka pripravoval.

     • 1. miesto v SR - Python CUP
      • 1. miesto v SR - Python CUP

      • 19. apríla 2023 prebehol ďalší ročník súťaže Python Cup. Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností výhradne iba pomocou modulov turtle a tkinter. Súťaž trvá 90 minút a sú v nej 3 súťažné úlohy.

       Najúspešnejší žiaci z našej školy:

       Damián Jambor – III.ATL, Kristián Valjent – III.ATL, Kristián Prosňanský – II.BTL.

       Damián Jambor zároveň skončil na prvom mieste aj v rámci celého Slovenska.

       Víťazom blahoželáme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej - Ing. Mária Zahoranská.

     • 15. výročie posviacky školskej kaplnky
      • 15. výročie posviacky školskej kaplnky

      • Slávnostnou sv. omšou sme si v piatok 12. mája 2023 pripomenuli 15. výročie posvätenia našej školskej kaplnky. Don Nizner pripomenul prítomným, že im je toto miesto neustále k dispozícií a je len na nich ako často budú prichádzať. Ježiš prítomný na tomto mieste čaká na každého jedného. 

       Veríme, že sv. omše slúžené v tejto školskej kaplnke budú aj naďalej prinášať dobré duchovné ovocie.

     • Odborná konferencia
      • Odborná konferencia

      • Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska pod názvom "Na ceste hľadania a premeny" sa konala v dňoch 26.-28.4.2023 v Novom Smokovci. Zúčastnil sa jej aj náš pán riaditeľ Ing. Jozef Imrišek.

       Opäť po roku sa tak zúčastneným podarilo stráviť spoločný čas, kedy mali príležitosť osobne sa stretnúť, vymeniť si názory, skúsenosti a načerpať nové, cenné poznatky z rôznych oblastí.

       Konferenciu obohatili svojimi príspevkami viacerí odborníci a ctení hostia.

       Súčasťou programu bolo aj spoločné slávenie sv. omší, ktoré celebrovali biskupi. Vyprosovali požehnanie pre katolícke školstvo na Slovensku a vo svete.

       Tlacova_sprava_Konferencia_ZKSS.docx

       Foto: archív organizátora - Konferencia ZKŠS

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

      • Srdečne Vás pozývame na akciu, ktorú pre všetky rodiny školy pripravuje Rada rodičov v piatok 19.5.2023.

     • 3D tlačou na univerzitu
      • 3D tlačou na univerzitu

      • Mať ako tretiak isté miesto na univerzite je snom asi  každého študenta. Získať takúto ponuku si vyžaduje mimoriadny výkon už počas stredoškolského štúdia.

       Róbert Hrbatý z III.ATL SOŠ IT sa právom teší z certifikátu, ktorý mu po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v budúcom roku otvára bránu Žilinskej univerzity.

       Róbert sa dostal medzi najlepších súťažiacich z 233 zapojených študentov. Úspech mu priniesla píšťalka v tvare sieťového konektora, ktorú si namodeloval, vytlačil a odprezentoval.

       Blahoželáme.

       Foto: organizátor súťaže a archív účastníka

     • Na návšteve v Žiline
      • Na návšteve v Žiline

      • Stretko mediálnych nadšencov je jeden z veľmi obľúbených krúžkov v našej škole. Deti sa pod vedením saleziánskeho koadjútora Daniela Imrišku a v spolupráci s animátormi pravidelne stretávajú a učia zaujímavé veci. 

       Tentoraz sa za poznaním a zážitkami vybrali k saleziánom do SOŠ sv. Jozefa Robotníka. 

     • Stavali sme máj
      • Stavali sme máj

      • Vďaka našim šikovným vychovávateľkám v školskom klube sa nám darí zachovávať viaceré ľudové tradície. Tentoraz mali deti možnosť zažiť nádhernú atmosféru príprav, zdobenia a stavania mája so všetkým čo k tomu patrilo. Aj sa spievalo aj sa tancovalo a bolo aj malé občerstvenie.

       Ďakujeme celej partii za super zážitok pre deti.