• Novinky

     • Trenčín privítal ôsmakov
      • Trenčín privítal ôsmakov

      • Naši ôsmaci sa na koncoročný výlet vybrali do neďalekého Trenčína. Hneď ráno sa zastavili v kine Cinemax, kde si pozreli animovanú rozprávku nielen pre deti V hlave 2. Po filmovom zážitku sa presunuli na niečo adrenalínovejšie - motokárovú dráhu. 

       Decká prežili parádny deň aj bez toho, aby veľa minuli a dlho cestovali. Budovali pevnejšie kamarátske vzťahy a to má obrovskú hodnotu.  

     • Rozlúčka predškolákov
      • Rozlúčka predškolákov

      • Absolventi predprimárneho vzdelávania sa so škôlkou rozlúčili vo veľkom štýle. Začali slávnostným nástupom, nasledovali vystúpenia detí, príhovory a samotné dekorovanie spojené s podpisom do kroniky materskej školy.

       Po oficiálnom programe začala veľká párty pri bufetových stoloch, tancovanie a cukrová vata. Celý detský program animovali postavičky z obľúbenej rozprávky - Labková patrola.                                                                               

     • Divadlo ako v Moliérových časoch
      • Divadlo ako v Moliérových časoch

      • Študenti I.ATL a I.BTL zo zložky SOŠ IT sa v pondelok 17.6.2024 presunuli hneď ráno do Trenčína. Vo vynovenom KKC Hviezda si pozreli Moliérovu hru Lakomec v podaní Mestského divadla Trenčín. 

       Satirická inscenácia z obdobia klasicizmu má aj po viacerých storočiach čo povedať dnešnému človeku. Peniaze, majetok či boj o kariéru vždy odhalia ľudský charakter.

        

       Mestské divadlo Trenčín

     • Trenčiansky robotický deň
      • Trenčiansky robotický deň

      • Robotický krúžok v našej škole pracuje pod vedením Mgr. Ľuboša Valta a Ing. Rastislava Hollého v úzkom prepojení s miestnym AMAVET klubom. Žiakov základnej školy aj študentov strednej školy táto moderná oblasť veľmi zaujíma a tak využili možnosť zúčastniť sa dňa 13.6.2024 na akcii:

       Trenčiansky robotický deň

       - Jakub Hort

       - Lukáš Horňák

       - Michael Hnila

       - Patrik Navrátil

       - roboti Kubo a Hope

       Naša výprava spoznala nových priateľov, nadviazali kontakty a zažili aj niečo vesmírne - užili si pobyt v mobilnom planetáriu, ktoré bolo účastníkom k dispozícii vďaka spolupráci s Hvezdárňou Partizánske.

        

        

     • Výlet štvrtákov a šiestakov
      • Výlet štvrtákov a šiestakov

      • Triedy 4.A a 6.A boli na školskom výlete v stredu 12.6.2024. Navštívili dve zaujímavé miesta Demänovskú jaskyňu slobody a Oravský hrad. Veľa cestovali, veľa videli a stihli aj chutný obed v reštaurácii. Schodov bolo veľa, ale zážitkov oveľa viac.

       Bol to parádny výlet.

     • Menovanie do funkcie riaditeľa školy
      • Menovanie do funkcie riaditeľa školy

      • V zmysle §3 ods. (1) a (12) Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe Uznesenia z  výberového konania na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, zo dňa 25.04.2024 a v zmysle § 6 Predpisov všeobecného poriadku pre katolícke školy a katolícke školské zariadenia Žilinskej diecézy, prot. č.: 1396/2008

       bol menovaný 

       ING. JOZEF IMRIŠEK

       do kariérnej pozície riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca,

       na obdobie od 01.08.2024 do 31.7.2029.

       Blahoželáme k dosiahnutiu úspešného výsledku vo výberovom konaní a želáme v kariérnej pozícii riaditeľa Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica, naplnenie Vašich nových zámerov a cieľov v poslaní a v rozvoji školy v dobrom pracovnom prostredí k vyššiemu dobru školy.

       Zdroj: www.dsuza.sk

     • Hviezdny finalista
      • Hviezdny finalista

      • Dominik Kotešovec, 6.AZŠ

       - úspešný účastník celoslovenského finále súťaže Čo vieš o hviezdach

       - svojou usilovnosťou a záujmom o všetko vo vesmíre dosiahol v krátkom čase vynikajúce výsledky v okresnom, krajskom aj celoslovenskom kole

       - uspel vďaka podpore rodičov a vedúceho astronomického krúžku u nás v škole pána Ing. Rastislava Hollého

       Blahoželáme a prajeme aj ďalšie hviezdne úspechy v škole i mimo nej. Dominik, sme na teba hrdí!

        

     • Čarovná pastelka
      • Čarovná pastelka

      • Deti materskej školy aj triedy mladších žiakov základnej školy sa dňa 12.6.2024 zúčastnili koncertu v Dubnici nad Váhom. Projekt s názvom Čarovná pastelka všetkých prítomných rozveselil, rozospieval aj roztancoval. Deti sa vďaka špeciálnym svetelným efektom cítili ako na riadnom dospeláckom koncerte. Zároveň sa netradičnou formou dozvedeli zaujímavosti o svetových pamiatkach. 

     • Hviezdne sústredenie
      • Hviezdne sústredenie

      • Pohľad na hviezdnu oblohu dokáže zaujať asi každého. Aby sme však hviezdnu oblohu poznali dokonalejšie vyslali sme našich zástupcov z astronomického krúžku Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici na sústredenie do Partizánskeho. V spolupráci s Amavet klubom číso 966 Nová Dubnica, Eko-astro klubom PEAK Púchov a Hvezdárňou v Partizánskom bolo pre mladých astronómov zorganizované víkendové stretnutie spojené s vedeckými prednáškami, získavaním teoretických vedomostí ale aj praktickým pozorovaním oblohy. 

       Vďaka tomuto stretnutiu sa účastníci dozvedeli o astronomických aktivitách šikovných Slovákov, napr.:

       - Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity - SOSA (prednášajúci pán Jakub Kapuš, zakladajúci člen, líder projektu prvej slovenskej družice skCUBE)

       - AstroPi, žiacka súťaž v programovaní softveru pre Raspberry Pi s cieľom popularizácie vedy a spríjemnením pobytu astronautov na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS (prednášajúca Hanka Partelová - členka tímu CosmiCool, ktorý sa umiestnil na 3. mieste v súťaži AstroPi Hackathon Ostrava 2023)

       Zúčastnení študenti sa počas víkendového pobytu usilovne pripravovali na celoslovenské finále súťaže Čo vieš o hviezdach. 

       Sprievodnými aktivitami bolo denné a nočné pozorovanie, film s astro tematikou a návšteva termálneho kúpaliska.

     • Ocenenie otcom biskupom
      • Ocenenie otcom biskupom

      • Miroslava Čierna

       - srdečná, ochotná, obetavá, úprimná, vnímavá a pozorná žiačka

       - reprezentantka školy vo florbale, volejbale, hokejbale a vybíjanej

       - účastníčka predmetových olympiád a recitačných súťaží

       Mirka je dievča so srdcom na správnom mieste, podporovaná výchovou milujúcich rodičov a súrodencov.

       Ocenenie z rúk otca biskupa si prevzala v sprievode rodičov, triednej učiteľky a riaditeľa školy 14.5.2024 v Žiline.

       Tešíme sa a blahoželáme!

     • Papagáje v škôlke
      • Papagáje v škôlke

      • O deťoch sa občas zvykne hovoriť, že sú ako papagáje - opakujú všetko čo počujú. Niečo na tom asi bude a treba si na jazyky dávať pozor a to nielen v prítomnosti detí:)

       Krásnych 10 farebných exotických vtákov bolo na návšteve v našej materskej škole priamo z Arakova. Nadšení chovatelia týchto krásnych zvierat prišli priamo medzi deti a predstavili im ich. Povedali zaujímavosti z ich života a odpovedali na zvedavé detské otázky. Následne mali deti možnosť v malej skupinke byť v ich bezprostrednej blízkosti a zažiť kŕmenie, hladkanie, či sedenie na svojom tele. Pre všetkých to bol naozaj nezabudnuteľný zážitok.

       Arakovo

     • Druháci vyrazili do Kolačína
      • Druháci vyrazili do Kolačína

      • Žiaci 2.B triedy spojili prechádzku do neďalekého Kolačína s návštevou ovečiek - Katky a Ruda. Vďaka spolužiakovi, ktorý bol hviedou týždňa sa s nimi na chvíľku potešili.

       Rodičia nášho žiaka sprostredkovali stretnutie s týmito milými zvieratkami, čím pripravili deťom netradičné dopoludnie - ďakujeme.

     • Svetlejšia telocvičňa
      • Svetlejšia telocvičňa

      • Správne a dostatočné osvetlenie priestoru na športovanie je považované za jeden z významných bezpečnostných faktorov. Na bezpečnosti našich žiakov nám záleží a tak aj naša telocvičňa dostala po rokoch nové - krajšie, výkonnejšie a taktiež úspornejšie svietidlá.

       Za celú túto "skvelú svetelnú akciu" ĎAKUJEME partii nadšených športovcov a našich dlhoročných podporovateľov - pán Leitmann a pán Javorek s kamarátmi. Zabezpečili všetko potrebné, prišli s náradím, lešením a ochotne bez nároku na odmenu urobili kvalitnú robotu. 

     • Podporujeme podporné tímy
      • Podporujeme podporné tímy

      • Dňa 10.6.2024 sa konalo v našich priestoroch stretnutie

       - školských špeciálnych pedagógov,

       - psychológov,

       - sociálnych pedagógov,

       ktoré pre registrovaných účastníkov pripravilo Súkromné centrum poradenstva a prevencie Nová Dubnica.

     • Siedmaci v Nitre
      • Siedmaci v Nitre

      • Svoj koncoročný výlet si žiaci 7.A a 7.B s triednymi učiteľkami naplánovali na štvrtok 6. júna 2024. Vybrali si krajské mesto Nitra a navštívili jeho dominantu hrad. Neskôr si prezreli aj expozície v Ponitrianskom múzeu, prešli pešou zónou a obdivovali historické pamiatky. 

     • Šiestaci v Čachticiach
      • Šiestaci v Čachticiach

      • Šiestaci v stredu 5. 6. 2024 prežili deň plný zážitkov, dobrej nálady a radosti. Hneď ráno stretli milého sprievodcu vo vlaku - cestovné lístky treba mať v poriadku. Vo Višňovom pozdravili Anjelov strážnych a hradom v Čachticiach ich previedol odborník naslovovzatý!

       Obed bol tentokrát kebab a po turistike chutil vvynikajúco. Posilnení žiaci si neskôr išli pozrieť Draškovičov kaštieľ, ktorý ich zaujal svoju interaktivitou - v miestnosti na skupinku prehovorili ľudia z histórie, dirigovali orchester, v detskej izbe sme sa zahrali, v podzemí zoznámili s Alžbetou Báthoryovou.

       Skvelý deň ešte zavŕšili v Trenčíne spoločnou hrou v Laser aréne. Už teraz sa tešia na spoznávanie Oravského hradu, ktoré je v pláne nasledujúci týždeň.

     • Ali Baba v materskej škole
      • Ali Baba v materskej škole

      • Krásne predstavenie pre deti materskej školy k nám prišli zahrať herci z Divadla Babadla. Škôlkari spoznali Ali Babu a jeho poučný príbeh. Potlesk a usmiate tváričky nás presvedčili o tom, že deťom sa takýto divadelný štvrtok veľmi páčil.

     • Piataci v ZOO
      • Piataci v ZOO

      • Dňa 4.6.2024 sa trieda 5.A vybrala na výlet do ZOO Lešná v susednom Česku.

       Ráno ich vítalo upršané počasie, ktoré ale netrvalo dlho. Prehliadka areálu priniesla všetkým veľa krásnych zážitkov a popoludní ich už zo ZOO vyprevádzalo domov slniečko.

     • Krajský víťaz FiNNkvízu
      • Krajský víťaz FiNNkvízu

      • Dominik KODRÍK z II.BTL nám urobil veľkú radosť svojim výkonom v online súťaži FiNNkvíz - obsadil 1. miesto v kraji.

       Súťaž pre študentov stredných škôl pripravila Nadácia NN, ktorá dlhodobo podporuje vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti a do ktorej sa naša škola opakovane úspešne zapája.

       Dominik sa svojimi vedomosťami dopracoval k finančnej výhre, ktorú mu (rodičom) prišiel odovzdať zástupca vyhlasovateľa súťaže.

       BLAHOŽELÁME!