• Novinky

     • Digitálne vybavenie
      • Digitálne vybavenie

      • Notebooky a konvertibilné zariadenia pre pedagógov a odborných zamestnancov, tablety pre študentov a vybavenie štúdijných miestností nám boli dodané v rámci aktivity národných projektov edIT1 a edIT2 financovaných z Operčného programiu ľudské zdroje Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

     • Slávnostná sv. omša
      • Slávnostná sv. omša

      • Sviatok Nanebovstúpnia Pána sme slávili na spoločnej sv. omši vo farskom kostole. Omšu celebroval don Nizner a hudobný doprovod zabezpečil žiacky spevokol pod vedením Mgr. Horváthovej. 

     • Reštart učenia
      • Reštart učenia

      • Druhý ročník inšpiratívnej konferencie Reštart učenia sa znova po roku konal v priestoroch Elektrárne Piešťany. Zorganizovala ju nezisková organizácia Indícia v spolupráci s Nadáciou ZSE. 

       Nosnou témou bola príprava žiakov na budúcnosť - ako ich pripraviť, keď nevieme povedať aká bude. Účastníci sa zamýšľali nad otázkami, aký bude trh práce v budúcnosti a v akom svete budú naši žiaci žiť. 

       Našu školu zastupovali na konferencii Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Monika Chlebanová a Mgr. Jana Kláneková.

     • Novodubnická 25
      • Novodubnická 25

      • Turistický eko-astro krúžok v našej škole má svojich členov zo širokého okolia. Na potulkách prírodou ich môžete stretnúť kedykoľvek. V sobotu 13.5.2023 sa na akcii organizovanej KST Kolačín - Novodubnická 25-ka zúčastnilo viacero z nich. Zvolili si rôzne trasy a cestou taktiež zberali fotografie do výzvy "Poď na túru 2023". Počasie bolo turistické (bez dažďa) a ľudia aj organizátori na trati milí a ochotní. Foto z predposledného kontrolného stanovišťa - vedúci krúžku Ing. Rastislav Hollý.

     • Prišli medzi svojich
      • Prišli medzi svojich

      • Prijímacie konaie sa v našej SOŠ IT konalo len nedávno. Veľmi nás teší, že o našu školu je stúpajúci záujem chlapcov i dievčat z blízkych i vzdialených miest celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených, môžeme prijať len tretinu najlepších z nich.

       Ak sú v škole spokojní študenti je to pre nás veľký úspech, ak sa o tom rozhodnú hovoriť verejne, je to tá najlepšia reklama. Trojica študentov, druhákov sa rozhodla ísť prezentovať našu školu do svojej pôvodnej základnej školy v Trenčianskych Tepliciach.

       Martin, Filip, Andreas veľmi vám ďakujeme a sme radi, že budujete kladné povedomie o našej škole.

     • Prvé sväté prijímanie
      • Prvé sväté prijímanie

      • Tretiaci po prvýkrát prijali Pána Ježiša v sobotu 13. mája na sviatok Fatimskej Panny Márie. Slávnostnú sv. omšu slúžil don Nizner, ktorý ich aj počas celého roka pripravoval.

     • 1. miesto v SR - Python CUP
      • 1. miesto v SR - Python CUP

      • 19. apríla 2023 prebehol ďalší ročník súťaže Python Cup. Súťaž je určená najmä žiakom, ktorí majú záujem o programovanie v jazyku Python s využitím jeho grafických možností výhradne iba pomocou modulov turtle a tkinter. Súťaž trvá 90 minút a sú v nej 3 súťažné úlohy.

       Najúspešnejší žiaci z našej školy:

       Damián Jambor – III.ATL, Kristián Valjent – III.ATL, Kristián Prosňanský – II.BTL.

       Damián Jambor zároveň skončil na prvom mieste aj v rámci celého Slovenska.

       Víťazom blahoželáme a za prípravu ďakujeme vyučujúcej - Ing. Mária Zahoranská.

     • 15. výročie posviacky školskej kaplnky
      • 15. výročie posviacky školskej kaplnky

      • Slávnostnou sv. omšou sme si v piatok 12. mája 2023 pripomenuli 15. výročie posvätenia našej školskej kaplnky. Don Nizner pripomenul prítomným, že im je toto miesto neustále k dispozícií a je len na nich ako často budú prichádzať. Ježiš prítomný na tomto mieste čaká na každého jedného. 

       Veríme, že sv. omše slúžené v tejto školskej kaplnke budú aj naďalej prinášať dobré duchovné ovocie.

     • Odborná konferencia
      • Odborná konferencia

      • Konferencia Združenia katolíckych škôl Slovenska pod názvom "Na ceste hľadania a premeny" sa konala v dňoch 26.-28.4.2023 v Novom Smokovci. Zúčastnil sa jej aj náš pán riaditeľ Ing. Jozef Imrišek.

       Opäť po roku sa tak zúčastneným podarilo stráviť spoločný čas, kedy mali príležitosť osobne sa stretnúť, vymeniť si názory, skúsenosti a načerpať nové, cenné poznatky z rôznych oblastí.

       Konferenciu obohatili svojimi príspevkami viacerí odborníci a ctení hostia.

       Súčasťou programu bolo aj spoločné slávenie sv. omší, ktoré celebrovali biskupi. Vyprosovali požehnanie pre katolícke školstvo na Slovensku a vo svete.

       Tlacova_sprava_Konferencia_ZKSS.docx

       Foto: archív organizátora - Konferencia ZKŠS

     • Deň rodiny
      • Deň rodiny

      • Srdečne Vás pozývame na akciu, ktorú pre všetky rodiny školy pripravuje Rada rodičov v piatok 19.5.2023.

     • 3D tlačou na univerzitu
      • 3D tlačou na univerzitu

      • Mať ako tretiak isté miesto na univerzite je snom asi  každého študenta. Získať takúto ponuku si vyžaduje mimoriadny výkon už počas stredoškolského štúdia.

       Róbert Hrbatý z III.ATL SOŠ IT sa právom teší z certifikátu, ktorý mu po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v budúcom roku otvára bránu Žilinskej univerzity.

       Róbert sa dostal medzi najlepších súťažiacich z 233 zapojených študentov. Úspech mu priniesla píšťalka v tvare sieťového konektora, ktorú si namodeloval, vytlačil a odprezentoval.

       Blahoželáme.

       Foto: organizátor súťaže a archív účastníka

     • Na návšteve v Žiline
      • Na návšteve v Žiline

      • Stretko mediálnych nadšencov je jeden z veľmi obľúbených krúžkov v našej škole. Deti sa pod vedením saleziánskeho koadjútora Daniela Imrišku a v spolupráci s animátormi pravidelne stretávajú a učia zaujímavé veci. 

       Tentoraz sa za poznaním a zážitkami vybrali k saleziánom do SOŠ sv. Jozefa Robotníka. 

     • Stavali sme máj
      • Stavali sme máj

      • Vďaka našim šikovným vychovávateľkám v školskom klube sa nám darí zachovávať viaceré ľudové tradície. Tentoraz mali deti možnosť zažiť nádhernú atmosféru príprav, zdobenia a stavania mája so všetkým čo k tomu patrilo. Aj sa spievalo aj sa tancovalo a bolo aj malé občerstvenie.

       Ďakujeme celej partii za super zážitok pre deti. 

     • Celoslovenská SOČ
      • Celoslovenská SOČ

      • Adrián Ďuriška, študent 4.ATL SOŠ IT nás úspešne reprezentoval na 45. ročníku celoštátnej prehliadky SOČ v Modre.

       Adrián sa stal úspešným riešiteľom v odbore č.11 - Informatika.

       Gratulujeme a keďže ho čaká skúška dospelosti a následne štúdium na vysokej škole želáme veľa tvorivých nápadov, kreativity a vytrvalosti.

     • IT dievčatá
      • IT dievčatá

      • Technické lýceum v našej škole je stále viac  obľúbené aj medzi dievčatami. Naše absolventky nachádzajú po štúdiu široké možnosti uplatnenia. 

       Štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci sa každoročne oslavuje celosvetový deň žien a dievčat v IT - Girl´s day. Na Slovensku akcie pre študentky už 10 rokov zastrešuje občianske združenie Aj Ty v IT. Naše študentky vycestovali 27.4.2023 do Bratislavy a využili ponuku firiem, ktoré im predstavili, kde všade sa môžu karierne orientovať. Navštívili sme Deutsche Telekom Cloud Services, Orange Slovensko a.s. a Dôveru zdravotnú poisťovňu a.s.

       Dievčatám sa na tejto akcii veľmi páčilo, veľa sa dozvedeli a veľa zažili. 

        

     • Medailová štafeta
      • Medailová štafeta

      • Dnes sme súťažili na okresnom kole v atletike v Dubnici nad Váhom. 5 chlapcov a 5 dievčat z našej školy sa snažilo podať čo najlepší výkon. V daždivom počasí sa najviac darilo dievčenskej štafete 4 x 60m. Medaile cinkli Radke Uličnej, Lucke Mrázkovej, Vaneske Košútovej a Emke Bučkovej.

       Všetkým ďakujeme za vzornú reprezentáciu. 

     • Eko divadielko v MŠ
      • Eko divadielko v MŠ

      • Minulý mesiac sa veľa školských aktivít konalo pri príležitosti osláv Dňa Zeme. Jednou z tých menej tradičných bolo divadelné predstavenie v materskej škole. Prostredníctvom napínavého príbehu sa detičky učili správne triediť odpad. 

     • Druhácka duchovná obnova
      • Druhácka duchovná obnova

      • Príbeh o rozsievačovi - toto bola téma duchovnej obnovy druhákov. V podobenstve si vysvetlili ako sa treba starať o svoju vieru, aby mala pevné korene a mohla neustále rásť.