• Novinky

     • Úspešní olympionici
      • Úspešní olympionici

      • Svetová zimná olympiáda skončila, školské predmetové olympiády pokračujú. Predstavujeme vám našich úspešných reprezentantov.

        

       Olympiáda v nemeckom jazyku

       Dominik Klčo - krajské kolo, 2. miesto

       Vanesa Žuchová - krajské kolo, 5. miesto

        

       Olympiáda zo slovenského jazyka

       Marianna Kopecká - krajské kolo, 6. miesto

        

       Olympiáda v anglickom jazyku

       David Navrátil - krajské kolo, 4. miesto

       Peter Cicoň - krajské kolo, 6. miesto


        

       Biologická olympiáda

       Nela Čepelová - okresné kolo, 4. miesto

       Natália Janeková - okresné kolo, 8. miesto

       Terézia Koutenská - okresné kolo, 9. miesto

       Júlia Becincová - okresné kolo, 11. miesto

        

       Dejepisná olympiáda

       Nela Čepelová - okresné kolo, 1. miesto

       Nina Čepelová - okresné kolo, 2. miesto

       Soňa Vrbovská - okresné kolo, 6. miesto

        

       Geografická olympiáda

       Jakub Sadloň - okresné kolo, 2. miesto

       Matúš Bukovčák - okresné kolo, 9. miesto

       Ema Bučková - okresné kolo, 10. miesto

       Nela Čepelová - okresné kolo, 10. miesto

       Filip Valt - okresné kolo, 11. miesto

       Rút Ovečková - okresné kolo, 16. miesto

        

       Ekonomická olympiáda (krajské kolo - výsledky ešte nezverejnené)

       Karolína Rajcová

       Peter Cicoň

       Adrián Ďuriška

       Tomáš Gubicza 

        

       Stredoškolská odborná činnosť (krajské kolo - výsledky este nezverejnené)

       Martin Vančo

       Frederik Duvač

        

       Pytagoriáda (pozvaní do okresného kola)

       Matúš Hupčík, Filip Valt, Tomáš Kurinec, Jakub Sadloň, Lara Cíbiková, Simon Kaštíl, Vanesa Trokanová, Katarína Schmizingová, Dominik Kotešovec, Marcela Bajzíková, Pavel Krejčík, Adam Bielik, Pavol Bielik, Amélia Nevidzanová, Emma Staník

        

        

     • Popolcová streda
      • Popolcová streda

      • Reagujeme na pozvanie Svätého otca Františka k modlitbe a pôstu za mier. Slávnostná školská svätá omša bude pre žiakov školy v stredu 2.3.2022 o 9:00 hod. vo farskom kostole.

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Počas tohto týždňa prebiehali duchovné obnovy našich starších študentov. Pokoj, posilu a možno aj nové vedomosti boli načerpať prváci a druháci z technického lýcea. V saleziánskom stredisku sa prostredníctvom symbolov snažili pochopiť podstatu Eucharistie a búrať falošné predstavy o Bohu. 

       Stretnutie začalo v divadelnej sále projekciou a končilo slávením svätej omše.

     • Tréneri v škole
      • Tréneri v škole

      • Vďaka projektu " Tréneri v škole " a Úradu vlády SR naša Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici dostala pomôcky na spestrenie a zatraktívnenie hodín telesnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ. O pestré hodiny sa stará aj trénerka tohto projektu - naša kolegyňa Mgr. Eva Hanuliaková. 

       ĎAKUJEME!!!!

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín

      • Zapojili sme sa do 68. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. V školskom kole súťažilo spolu 21 žiakov v troch kategóriách. Porota vybrala do okresného kola v Dubnici nad Váhom 4 postupujúcich recitátorov.

       Školu budú reprezentovať:

       - Marcela Bajzíková

       - Monika Horváthová

       - Soňa Vrbovská

       - Matyáš Matouch

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Karneval
      • Karneval

      • Dnes bolo v škole veru veselo. Na vyučovaní sa stretli zvieratká, rozprávkové bytosti, hračky a iné zábavné postavičky. Prvostupniarom fantázia pracovala naplno a bola radosť stretnúť ich na chodbe. Karnevalová zábava začala v jednotlivých triedach a pokračovala tancovačkou do neskorého popoludnia v oddeleniach školského klubu.

       Ďakujeme všetkým rodičom za spoluprácu a oceňujeme aj nápadité a zladené maskovanie pani učiteliek.

     • Víťazstvo dievčat florbalistiek
      • Víťazstvo dievčat florbalistiek

      • Naše šikovné nadšenkyne florbalu sa včera zúčastnili turnaja Super florbal cup. Tvrdý tréning sa vyplatil, zápasy zvládli vynikajúco. Jednoznačným víťazstvom 7:4 nad ZŠ Pavla Demitru si vybojovali zaslúžený postup do ďalšieho kola. 

       Tešíme sa a prajeme ďalšie úspechy.

     • Bronz zo Super florbal cupu
      • Bronz zo Super florbal cupu

      • 15.2.2022 sme mali konečne po dlhšom čase školskú športovú súťaž. Naši žiaci sa jej veľmi potešili a krásne reprezentovali školu na okresnom kole v Super Florbal cupe mladších žiakov. Vybojovali si pekné 3. miesto.

       SRDEČNE GRATULUJEME

     • Národný týždeň manželstva
      • Národný týždeň manželstva

      • Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva, ktorej cieľom je ocenenie, povzbudenie, upevnenie a rozvíjanie manželských vzťahov. Myšlienka na Slovensku vychádza z medzinárodnej iniciatívy Marriage Week, ktorá sa zrodila vo Veľkej Británii v roku1997.

       Nevynechajte možnosť osláviť svoje manželstvo a pripomenúť si, čo pre vás ten druhý znamená:)

       Pozývame vás sa svätú omšu v našom farskom kostole v stredu 16.2.2022 o 18:00 hod. spojenú s obnovou manželských sľubov a požehnaním mamičiek v očakávaní.

       - množstvo ďalších podujatí v rámci týždňa je zverejnených na sociálnych sieťach a  projektovej stránke

        

        

        

     • Pomocníci tretiaci
      • Pomocníci tretiaci

      • Naši tretiaci reagovali na výzvu Podniknime niečo dobré v časopise Rebrík, s ktorým aktívne pracujú na hodinách čítania.

       Kreslili a napísali Glórii, prečo a ako pomohli druhým ľuďom. Z veľkého počtu kresieb bola redakciou odmenená Sofia Semeráková z 3.AZŠ.

       Veríme, že naše deti budú i naďalej všímavé k svojmu okoliu a vyrastú z nich ľudia ochotní vždy pomôcť.

     • Zážitkové učenie
      • Zážitkové učenie

      • Pracovné vyučovanie v 4.AZŠ sa nieslo v duchu pomoci. Žiaci spoločne vyrábali kŕmidlá pre vtáčiky. Deti sa pri tom nielen zabavili, ale tiež tak pomohli svojím opereným kamarátom.

       Fyzika v 8.AZŠ bola realizovaná v odbornej učebni. Žiaci v laboratóriu merali silu pomocou hľadania rovnováhy na ramenách. Zisťovali aj ťažisko niektorých predmetov. 

     • Televízia vysielala o našej škole
      • Televízia vysielala o našej škole

      • V poslednom období sa vďaka usilovnej práci nášho kolegu, člena miestnej komunity saleziánov Daniela Imrišku objavujú zábery zo školy v spravodajstve RTVS častejšie. Daniel je pri všetkom, čo sa v škole i farnosti deje a pohotovo dokumentuje naše akcie. Svoje znalosti odovzdáva aj žiakom na veľmi obľúbenom mediálnom krúžku. Ak ste vysielanie nestihli, uverejnené príspevky si môžete pozrieť prostredníctvom priloženého záznamu.

       Nášmu šikovnému iReportérovi ďakujeme a vám prajeme príjemné sledovanie.

       RTVS - Svätá omša

       RTVS Regina - Pilotné testovanie

       RTVS Ranné správy - Testovanie maturantov

     • Prázdninový život školy
      • Prázdninový život školy

      • Piatok 4. februára boli oficiálne polročné prázdniny. Skupina dobrovoľníkov sa však rozhodla stráviť tento deň v škole a urobiť tak niečo pre seba a svojich spolužiakov. 

       Siedmaci maľovali triedu, siedmačky natierali dvere. Spolupracovala tiež triedna a pár šikovných rodičov.

       Stredoškoláci prišli pomôcť s úpravami odborných učební. Pripravili si krajšie pracovné prostredie.

       Neoddychovala ani naša 3D tlačiareň. Tlačila napríklad menovky na kľúče - ako inak, vo farbách školy.

       ĎAKUJEME

     • Polročné prázdniny
      • Polročné prázdniny

      • Prvú polovicu školského roka máme za sebou, vysvedčenia sú rozdané a žiakov aj študentov čakajú polročné prázdniny. Trvať síce budú iba jeden deň, ale spolu s víkendom je to celkom pekné voľné trojdnie. 

     • Ukončenie prvého polroka
      • Ukončenie prvého polroka

      • Dnešný deň bol posledným v tomto školskom polroku. Pravidelne sa popri rozdávaní vysvedčení stretávame aj v kostole na slávnostnej svätej omši. Aktuálne opatrenia však vyžadujú prispôsobiť sa a hľadať vhodné riešenia. Čo sa teda dnes dialo?

       Svätú omšu priamo v kostole zažili len žiaci jednej triedy. Pre všetkých však bol zabezpečený online prenos. Za jeho realizáciu ďakujeme pánovi Rekemovi a našim študentom Adamovi, Martinovi a Richardovi.

       Deň pokračoval v duchu osláv sviatku nášho patróna Dona Bosca. Triedni učitelia pripravili pre žiakov a študentov aktivity súvisiace s jeho životom. Na poslednej hodine dostali žiaci výpisy polročného hodnotenia a s prianím veľa úspechov v druhom polroku sa rozišli domov.

        

     • Duchovná obnova
      • Duchovná obnova

      • Po zimnej prázdninovej prestávke sa znova rozbehli duchovné obnovy našich žiakov. Tento týždeň zavítali do saleziánskych priestorov žiaci najstarších ročníkov - maturanti z gymnázia a technického lýcea. Hlbšie sa zamýšľali nad témou: Mám na teba čas. Uvažovali nad tým ako a s kým trávia svoj čas. Popri rôznych cvičeniach a aktivitách v skupinkách si uvedomili, že Boh je ten, ktorý má na nás čas vždy...

       V každom čase dobroreč Pánovi, svojmu Bohu, a pros ho, aby ti bol vodcom na cestách, aby sa ti vydarili všetky činy a zámery. Tob 4, 19

     • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook
      • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook

      • Naši žiaci, rodičia a učitelia majú vďaka finančnému príspevku Rady rodičov dostupné interaktívne testy AlfBook. Túto skvelú pomôcku pri precvičovaní učiva môžu využívať všetci žiaci základnej školy aj nižšieho gymnázia.

       Radosť z učenia tak môžu zažívať kdekoľvek a kedykoľvek po prihlásení sa do svojho konta. V čase dištančného vyučovania využíva túto možnosť viacero rodín.

     • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády
      • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády

      • Okresné kolo tejto vedomostnej súťaže sa konalo začiatkom januára. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a jeden z nich získal aj postupové miesto do krajského kola.

       Dominik Klčo - 1. miesto, Kategória 2D, postup do krajského kola

       Výborne nás reprezentovali aj Adriana Koprdová a Alexandra Šuleková.

       ĎAKUJEME VÁM