• Novinky

     • Technická olympiáda
      • Technická olympiáda

      • Mladí, šikovní technici sa stretli na okresnom kole olympiády v Dubnici nad Váhom. Po vypracovaní testu, riešili aj praktické zadanie. Našu školu v dvoch kategóriách reprezentovali:

       - Alex Gajdošík, 7.B

       - Matyáš Matouch, 8.A

       - Rút Ovečková, 8.A

     • Slávnosť pera
      • Slávnosť pera

      • Naši prváci zvládli veľmi dobre prvé týždne v škole a tak sme im pripravili výnimočnú oslavu. Triedna pani učiteľka Mgr. Jana Šimončíková nacvičila so žiakmi porgram pre rodičov, po ktorom nasledoval prvácky sľub. Odmenou boli pre žiakov krásne, pani učiteľkou vyrobené čiapočky a darčeky.

       Portrétové fotky pred pripravenou fotostenou budú skvelou spomienkou na toto výnimočné popoludnie. 

     • Podnikavosť
      • Podnikavosť

      • V utorok 21.11.2023 sme boli spoluorganizátormi celoslovenského finále ročného programu Podnikavosť. Spoločnosť Pronea zorganizovala pre študentov sériu workshopov, ktorých vyvrcholením bolo stretnutie a prezentácia najúspešnejších kolektívov z jednotlivých škôl - našej a Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského Nitra a Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Partizánske. 

       Naši študenti - Damián Jambor, Sebastián Kuchta, Šimon Matejíčka a Kristián Valjent získali ocenenie za svoj projekt Level App. 

     • Jobusovky
      • Jobusovky

      • Literárno-hudobný program o knihách Jobusových. Autor Braňo Jobus rozprával a spieval o svojich príbehoch z kníh pre deti i starších študentov. 

     • Finalisti z Amavetu
      • Finalisti z Amavetu

      • Na celoštátnom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 9. a 10. novembra v Bratislave, mala zastúpenie aj naša škola. Medzi súťažiacimi svoje práce v podobe posteru predstavili Róbert Hrbatý zo 4.ATL (Laserový ukazovateľ vesmírnych objektov) a Tomáš Cyprian z 3.BTL (Smartfónom ovládaný teleskop). Obaja študenti technického lýcea sú zároveň aj členmi Amavet klubu č.966 - Pöllö.

     • Pronea
      • Pronea

      • Školské kolo súťaže v Podnikavosť sa konalo  10.11. 2023. Víťazným tímom je Level APP v zložení:

       - Damián Jambor

       - Sebastián Kuchta

       - Šimon Matejička

       - Kristián Valjent

       Chlapci so svojou aplikáciou postupujú do slovenského finále, ktoré sa bude konať 21.11.2023 v priestoroch našej školy.

     • Erasmus plus
      • Erasmus plus

      • Doladenie posledných detailov priamo v Nemecku.

       - vďaka tomuto projektu budú mať už onedlho študenti z našej SOŠ informačných technológií možnosť vycestovať do Vitalis Gut Wehlitz.

       - praktické overenie a nadobudnutie ďalších vedomostí a zručností v medzinárodnom prostredí

       - významná príležitosť pre študentov, ktorá je plne hradená z prostriedkov Európskej únie

     • Trenčiansky robotický deň
      • Trenčiansky robotický deň

      • Štvorica našich študentov bola dňa 9.11.2023 súčasťou 17. ročníka medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov v Trenčíne. Reprezentovali nás zástupcovia základnej aj strednej školy.

       - Jakub Hort, 8.AZŠ

       - Lukáš Horňák, II.ATL

       - Michael Hnila, II.ATL

       - Patrik Navrátil, II.ATL

       Ďakujeme chlapci za dobrý výkon.

     • Návšteva seniorov
      • Návšteva seniorov

      • Deti zo školského klubu boli potešiť seniorov v Zariadení sociálnych služieb Tri duby. Pripravili si pre nich s pani vychovávateľkami krásne, ručne robené pozdravy. Spoločne strávený čas a zdieľanie zážitkov bolo pre obe skupiny veľmi emocionálne.

     • Polepetko v škôlke
      • Polepetko v škôlke

      • Divadelné predstavenie Polepetko prišli pre deti do materskej školy zahrať herci z divadla Príbeh zo Žiliny. Deťom sa veľmi páčilo a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutia.

     • Október v materskej škole
      • Október v materskej škole

      • Počas celého októbra sa v materskej škole čítalo vo veľkom. A tentoraz nečítali iba pani učiteľky. Každú z tried navštívil pán riaditeľ a prečítal detičkám zopár stránok. Čítať prichádzali aj niektorí starí rodičia, aby deťom ukázali aké veselé a poučné príbehy sa v knihách nachádzajú.

       Boli to všetko milé návštevy a deti si aj týmto spôsobom budujú svoj vzťah k čítaniu.

     • Zrýchlený šach
      • Zrýchlený šach

      • Školské majstrovstvá okresu Ilava žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu sa konali v piatok 3.11.2023 v Kultúrnej Besede v Novej Dubnici. Našu školu reprezentovali žiaci, ktorý sa umiestnili v prvej štvrtine výsledkovej listiny. 

       - Alex Gajdošík

       - Nicolas Kaštíl

       - Adrián Kopčan

       - Branislav Lasch

       - Adrián Vrbovský

       Chlapci, ďakujeme za pekný športový výkon. 

     • Zenit v programovaní
      • Zenit v programovaní

      • Naši informatici súťažili v troch kategóriách v školskom kole 17.10.2023. Zapojilo sa  množstvo študentiek aj študentov a viacero z nich si vybojovalo postup do krajského kola. 

       Kategória A - 14 postupujúcich

       1. DamiánJambor, IV.ATL

       2. Sebastián Kuchta, IV.ATL

       3. Kristián Valjent, IV.ATL.

       Kategória B - 11 postupujúcich

       1. Vladimír Kováčik, II.ATL

       2.-3. Dávid Krivoklatský, II.ATL

       2.-3. Milan Loduha, II.ATL

       Kategória Grafik

       1. Soňa Ridziová, III.BTL

       2. Ema Lea Rybárová, sexta

       3. Eva Oroszová, IV.AG

        

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • Školské kolo súťaže Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry sa pre kategóriu C konalo v utorok 17.10.2023. Prvé tri miesta obsadili dievčatá.

       Blahoželáme a víťazke prajeme veľa úspechov v okresnom kole. 

       1. Rút Ovečková, 8.A

       2. Tamara Klingová, 9.A

       3. Soňa Vrbovská, 8.A

     • Technická olympiáda
      • Technická olympiáda

      • Školské kolo súťaže sa konalo v dvoch kategóriách 11.10.2023 a zapojilo sa 25 žiakov druhého stupňa základnej školy.

       Kategória A

       1. Rút Ovečková, 8.A

       2. Matyáš Matouch, 8.A

       3. Adrián Kopčan, 9.A

       Kategória B

       1. Alex Gajdošík, 7.B

       2. Dominik Kotešovec, 6.A

       3. Juraj Janek, 7.A

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v okresnom kole.

     • Patríme medzi školy s najvyššou pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL
      • Patríme medzi školy s najvyššou pridanou hodnotou vo vzdelávaní SJL

      • Podľa dlhodobého merania NIVAM - národný inštitút vzdelávania a mládeže v rozmedzí rokov 2019 - 2023 naša SOŠ IT sv. Jána Bosca sa umiestnila v najvyššom - zelenom pásme, v kategórii nad úrovňou očakávania.

       Meraných a porovnávaných bolo 454 stredných škôl.

     • RUŽENEC nás všetkých spojil
      • RUŽENEC nás všetkých spojil

      • Spoločnou modlitbou vo všetkých zložkách sme dnes podporili aktivitu ACN - Aid to the Church in Need:

       Milión detí sa modlí ruženec za mier a pokoj vo svete

       - deti materskej školy si pripravili vlastný ruženec a pomodlili sa vonku na školskom dvore

       - žiaci základnej školy sa modlili spievané desiatky v školskej kaplnke

       - študenti strednej školy sa v modlitbe spojili na konci vyučovania

       K modlitbe sa pridali aj pracovníci technickej zložky na svojich pracoviskách.

     • Jeseň v materskej škole
      • Jeseň v materskej škole

      • Naši najmladší kamaráti prežili prvý mesiac v radostnej atmosfére:

       - poznávali prírodu

       - zbierali gaštany

       - hrali sa na ihriskách

       - vyrobili krásne výrobky

       - navštívili farský kostol a pomodlili sa pri vyloženej Sviatosti oltárnej

     • Smerujeme do finále
      • Smerujeme do finále

      • Študent TOMÁŠ CYPRIAN z III.BTL veľmi úspešne reprezentoval v piatok 13.10.2023 našu školu Spojená škola sv. Jána Bosca a Amavet klub PÖLLÖ Nová Dubnica na krajskom kole Festivalu vedy a techniky AMAVET v Partizánskom.

       Smartfónom kontrolovaný teleskop

       tento jeho projekt bol zaradený medzi 7 najkvalitnejších a zabezpečil mu postup do Celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku v dňoch 9. a 10. novembra 2023 v priestoroch výstaviska Incheba expo Bratislava.

       Blahoželáme Tomáš tebe i kolegovi Ing. Rastislavovi Hollému k získaniu tohto finálového postupu.

     • Duchovná formácia
      • Duchovná formácia

      • Naši novozamestnaní pedagógovia sa v stredu 11.10.2023 zúčastnili duchovno - formačného stretnutia pre nových zamestnancov cirkevných škôl. Na stretnutí v Žiline boli kolegovia Mgr. Dagmar Hanincová, Mgr. Jana Šimončíková a Mgr. Marián Žemla.