• Novinky

     • Spoločne pri jednom stole
      • Spoločne pri jednom stole

      • Predvianočné stretnutie zamestnancov sa nieslo v duchu spomienok na prežitý kalendárny rok. Požehnanie a milý darček pre každého pripravili saleziáni z miestnej komunity, ktorí tiež patria do našej školskej rodiny. Pri chutných dobrotách sme biliancovali, plánovali a ďakovali za odpracované roky. 

       Veríme, že pokojná, priateľská atmosféra zostane v našich srdciach minimálne počas nadchádzajúcich sviatkov. Nech sú aj tie vaše šťastné a požehnané.

     • Besiedka detičiek materskej školy
      • Besiedka detičiek materskej školy

      • Vianočný čas je neodmysliteľne spojený s najmilšími vystúpeniami detí. Usilovne nacvičovali aj všetky tri naše oddelenia materskej školy, aby deti potešili svojich najbližších. 

       Vystúpenie sa konalo v priestoroch saleziánskeho oratória. V úvode všetkých privítal pán riaditeľ a pred odchodom domov dostali zúčastnení požehnanie duchovným správcom školy. 

        

     • Vianočná pošta - Vianočný zázrak
      • Vianočná pošta - Vianočný zázrak

      • Advent je čas prípravy na Vianoce. Čas, kedy sa snažíme byť lepší, pozornejší, láskavejší a častokrát aj štedrejší. Aj preto sme si tohoročný Advent obzvláštnili krásnymi projektami.

       Prvým projektom bola Vianočná pošta, do ktorej sme prispeli vlastnoručne vyrobenými vianočnými pozdravmi pre seniorov - usilovne pracovalli deti v 1.A aj 2.A. Nadšenie z prípravy pozdravov bolo ešte umocnené osobným odoslaním listov z pobočky pošty v Novej Dubnici!

       V druhom projekte Vianočný zázrak sme si vybrali pána Jozefa, ktorému sme splnili jeho skromné prianie, krásne sme mu ho zabalili a pani učiteľka ho osobne odovzdala v DSS. Do projektu sme vtiahli aj pani učiteľky 1. stupňa, ktoré si v projekte vybrali pani Annu, a jej prianie s radosťou premenili na krásne zabalený a osobne odovzdaný obrovský dar.

     • POZVÁNKA
      • POZVÁNKA

      • Tešíme sa na všetkých vás milí žiaci, študenti, rodičia, absolventi, priatelia a podporovatelia...

     • Ekonomická olympiáda
      • Ekonomická olympiáda

      • V týždni 11.12.-15.12.2023 sa študenti 1. -3. ročníkov zložky SOŠ IT zúčastnili online školského kola tejto zaujímavej súťaže.

       Viacerí z nich dostali pozvánku na krajské kolo olympiády. Poslať môžme za školu maximálne 5 najlepších študentov. 

     • Sladká exkurzia
      • Sladká exkurzia

      • Študenti druhého ročníka SOŠ IT boli dňa 7.12.2023 na exkurzii v cukrovare. Sledovali proces výroby cukru a zamerali sa hlavne na automatizáciu v praxi.

       Pri pečení vianočných medovníkov si možno spomenú čím všetkým si cukor prešiel, kým sa dostal na slávnostný stôl.

     • 3. miesto volejbal
      • 3. miesto volejbal

      • Okresné kolo vo volejbale mix sa konalo 11.12.2023 v Dubnici nad Váhom. Naši stredoškoláci obsadili 3. miesto a svojim nasadením všetkým ukázali, že vedia zabojovať aj inde ako pred monitormi. 

     • Exkurzia Viedeň
      • Exkurzia Viedeň

      • 7. decembra navštívili naši študenti strednej školy hlavné mesto susedného Rakúska. Prezreli si:

       - Technisches Museum - najväčšie technické múzeum štátu

       - Hofburg - zámok, zimné sídlo Habsburgovcov

       - Stephans Dom - gotická katedrála, najväčšia v meste

       - Rathausplatz - námestie, predvianočné trhy

        

     • Maturitná príprava
      • Maturitná príprava

      • Seminár z psychológie - maturanti sa snažia spoznať vnútorné dynamizmy osobnosti, aby porozumeli špecifikám prežívania a správania ľudí.

     • Kalendár detských kresieb
      • Kalendár detských kresieb

      • Žiaci našej základnej školy sa tento rok po prvýkrát zapojili do výtvarnej súťaže organizovanej spoločnosťou Cemmac a.s. Horné Srnie. Zo 17 súťažných prác sa až štyrom žiakom podarilo prebojovať do kalendára, ktorý spoločnosť zostavuje z prác víťazov. Hoci sme sa kvôli divadelnému predstaveniu nemohli zúčastniť oficiálneho odovzdávania cien priamo v cementárni, odmeňovanie si žiaci užili v priestoroch školy.

       Všetkým žiakom a ich pani učiteľkám ďakujeme za úsilie a energiu, ktorú venovali realizácii tejto súťaže.  Kalendáre s víťaznými  prácami budú počas celého roka skrášľovať triedy a pripomínať nám túto príjemnú skúsenosť. Už dnes sa tešíme na budúcoročnú súťažnú tému, do ktorej sa opäť s radosťou zapojíme.

       Víťazné práce:

       Anton Bukovčák, 1.A

       Jozef Behúl, 2.A

       Emma Kopecká, 3.A

       Oleksandra Linetská,  3.A

       Gratulujeme nielen víťazom, ale všetkým nadšeným maliarom a maliarkam.

       Mgr. Jana Šimončíková, koordinátorka súťaže

     • Vianočná pošta
      • Vianočná pošta

      • Deti s pani učiteľkami v materskej škole pripravili 62 krásnych pozdravov. Opakovane sa zapojili do projektu Občianskeho združenia Pohodovo a ich ručne robené darčekové karty budú robiť radosť seniorom v domovoch dôchodcov. Aj takýto drobný skutok lásky dokáže urobiť neznámym ľuďom krajšie vianočné sviatky. 

       Veríme, že tak ako sa tešili deti pri výrobe, budú sa tešiť aj obdarovaní pri preberaní tejto milej zásielky.

     • iBobor
      • iBobor

      • Medzinárodná informatická súťaž iBobor sa koná od roku 2004 vo viac ako 50 štátoch sveta, pravidelne aj s našimi účastníkmi. V tomto školskom roku sa zapojilo 299 žiakov a 44 percent bolo úspešných. Zaradili sa medzi 129 965 slovenských žiakov so záujmom o informatiku.

       Najúspešnejší riešitelia jednotlivých kategórií sú:

       (meno, trieda, percentil)

       Drobec

       - Emma Kopecká, 3.AZŠ - 97,84

       - Hana Pružincová, 3.AZŠ - 96,81

       - Michal Bielik, 3.AZŠ - 90,31

       - Zoja Marušincová, 3.BZŠ - 90,31

       Bobrík

       - Helena Lajchová, 5.AZŠ - 94,06

       - Júlia Grocíková, 5.AZŠ - 85,21

       - Adam Bielik, 5.AZŠ - 73,33

       - Alex Gunár, 5.AZŠ - 73,33

       Benjamín

       - Alex Gajdošík, 7.BZŠ - 94,86

       - Dominik Kotešovec, 6.AZŠ - 87,59

       - Matej Pružinec, 7.AZŠ - 84,03

       Kadet

       - Jakub Hort, 8.AZŠ - 90,88

       - Rút Ovečková, 8.AZŠ - 84,64

       - Lukáš Bulko, 8.AZŠ - 80,9

       Junior

       - Daniel Kováč, II.ATL - 99,63

       - Dávid Krivoklatský, II.ATL - 99,63

       - Milan Loduha, II.ATL - 99,63

       Senior

       - Kristián Valjent, IV.ATL - 96,38

       - Roman Pružinský, IV.ATL - 94,95

       - Damián Jambor, IV.ATL - 94,95

       BLAHOŽELÁME všetkým úspešným riešiteľom iBobor

        

     • Deň sv. Mikuláša
      • Deň sv. Mikuláša

      • Dňa 6.12.2023 sme v našej škole privítali Mikuláša. Priniesol celej škole radosť za celoročné zásluhy. Chodil po všetkých triedach v sprievode anjelov. Na hlave mal čiapku a v ruke držal berlu. Každej triede, ktorá celý rok poslúchala priniesol malé prekvapenie. 

       História sv. Mikuláša siaha až do roku 270 kedy sa sv. Mikuláš narodil v Arménsku a počas života sa stal biskupom v Tureckom meste Myra. Žil v období, v ktorom boli prenasledovaní kresťania. Chudobným ľuďom prinášal dary a tak im pomáhal zvládať tieto ťažké situácie čo najlepšie. Zomrel 6. decembra v rozmedzí rokov 345 až 352 v Turecku a neskôr bol pochovaný v Talianskom meste Bari. Vďaka svojej štedrosti sa stal svätým a nachádza sa na ikonách v mnohých kostoloch. 

       Michal Čilek

        

     • Deň otvorených dverí v SOŠ IT
      • Deň otvorených dverí v SOŠ IT

      • Mediálny krúžok spracovával tému DOD - tu je jedna zo študentských prác.

       V utorok 5.12.2023 bol v našej škole Deň otvorených dverí. Prišlo naň mnoho budúcich stredoškolákov, a ako býva zvykom, tak aj títo návštevníci si mohli prezrieť priestory celého lýcea. Každoročne sa podobná akcia odohráva na mnohých stredných školách. Je to spoznanie nového prostredia a privítanie nových študentov, ktorí majú záujem študovať svoju vysnívanú školu.

       Na začiatku sa budúcim študentom prihovorili zástupcovia vedenia školy. Deviataci, ktorí prišli, si mohli obzrieť odborné učebne a spoločné priestory, ktoré naša škola ponúka. Hneď pri vstupe ich privítal robot, ktorý bol „ochutnávkou“ technológií, ktoré budú študentov sprevádzať počas celého štúdia. Veď kto by sa nechcel stať programátorom a pracovať bez toho, aby bol obmedzovaný priestorom či časom bežným pre ostatné zamestnania.

       Spojená škola Sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a jej profesionálne pripravení pedagógovia ponúkajú široké spektrum IT predmetov od informatiky, programovania, cez grafiku, webové a priemyselné technológie až po počítačové siete a databázy. To je dôvodom záujmu mnohých chlapcov a dievčat, ktorí si v týchto dňoch vyberajú budúcu strednú školu.

       Všetkým držíme palce, aby uspeli v prijímacom konaní a stali sa súčasťou našej veľkej „lýcejnej rodiny.“

       Aj pre nás prvákov to bol skvelý deň, ktorý sme v škole zažili, tentokrát z iného pohľadu ako keď sme sem vstúpili po prvý raz v sprievode rodičov či kamarátov.

       Michal Čilek

     • DOD v SOŠ-IT | 05.12.´23
      • DOD v SOŠ-IT | 05.12.´23

      • SOŠ-IT sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 05.12.2023 v priestoroch školy.

       Prosíme všetkých záujemcov o štúdium v odbore technické lýceum - *programovanie* | *aplikovaná informatika* | *duál v IT*,

       ktorí navštívia DOD v našej škole, aby sa

       REGISTROVALI

       na nižšie uvedenom linku.

        

       REGISTRAČNÝ FORMULÁR na DOD v SOŠ-IT

     • Ocenenie otcom biskupom
      • Ocenenie otcom biskupom

      • DAMIÁN JAMBOR

       Má 18 rokov. Je študentom štvrtého ročníka organizačnej zložky technické lýceum Spojenej školy sv. J. Bosca v Novej Dubnici, kde aj býva so svojimi rodičmi. Jeho dve staršie sestry, s ktorými ma výborný vzťah, boli taktiež žiačkami našej školy a dnes sú z nich už úspešné lekárky.

       Našu školu navštevuje od prvého ročníka ZŠ s pokračovaním na osemročnom gymnáziu a prestupom na technické lýceum. V tercii ho začali hlbšie zaujímať počítače, tak sa rozhodol pre tento neľahký špecifický smer. Po celý čas je výborným študentom, a zodpovedne pristupuje k plneniu svojich povinností. Často pomáha svojím spolužiakom vo forme doučovaní a nikdy neodmietne pomoc druhým.

       Okrem toho, že je výborným žiakom, je aj dobrým kamarátom. Je milý, slušný, ochotný a nanajvýš skromný. Skrýva sa v ňom veľa citu a ohľaduplnosti.

     • Bicyklová pomoc
      • Bicyklová pomoc

      • Vytvorením zberného miesta sme podporili aktivity českej organizácie Kola pro Afriku. Viac ako 60 bicyklov, taktiež rôzne súčiastky, náhradné diely a prilby poputujú do Gambie. Tamojším žiakom uľahčia dopravu za vzdelaním. 

       Ďakujeme všetkým štedrým darcom.

     • Kam na strednú
      • Kam na strednú

      • Prezentácia stredných škôl v Trenčíne sa konala 30.11.2023. Svoju školu prišli prezentovať aj naši študenti. 

       Deviataci so záujmom o informačné technológie dostali odpovede na všetky zvedavé otázky a mohli virtuálne nahliadnuť do našej školy. Veľkému záujmu sa tešila aj naša robotická kamarátka "Olivia" - ktorá svojim pohybom a svetelkujúcim úsmevom vítala návštevníkov nášho prezenčného stánku.

       Príležitosť vybrať si správnu školu využili aj žiaci z našej 9.A. Tešíme sa na každého prváka, ktorý sa rozhodne študovať v našej SOŠ informačných technológií. 

       Deň otvorených dverí u nás bude v utorok 5.12.2023.

       Registračný formulár TU 

     • Olympiáda v anglickom jazyku
      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Školské kolo obľúbenej Olympiády z anglického jazyka sa konalo v pondelok 27.11.2023 pre všetky naše organizačné zložky. Súťažilo 28 najlepších reprezentantov jednotlivých tried. Výsledky sú nasledovné:

       1A kategória

       1. Lara Cíbiková, 7.BZŠ

       2. Vanesa Trokanová, 7.AZŠ

       3. Ema Bučková, 7.AZŠ

       1B kategória

       1. Matyáš Matouch, 8.AZŠ

       2. - 3. Branislav Lasch, 9.AZŠ

       2. - 3. Matej Púpava, 9.AZŠ

       2A kategória

       1. Petra Fuleková, sexta

       2. Jitka Tomaščíková, sexta

       2B kategória

       1. Filip Krátky, IV.AG

       2D kategória

       1. Adam Stratilík, III.ATL

       2. Soňa Rídziová, III.BTL

       3. Dorian Morong, IV.ATL

       Blahoželáme všetkým a prajeme našim víťazom úspešnú reprezentáciu v ďalších kolách súťaže.