• Novinky

     • Spoločne dokážeme viac
      • Spoločne dokážeme viac

      • Upracme svet, upracme Slovensko, upracme okolie svojej školy.

       Pripájame sa k medzinárodnej iniciatíve, ktorá je ralizovaná vo viac ako 150 krajinách sveta. Náš projekt bude prebiehať dňa 21.4.2022. Žiaci a študenti s pomocou pedagógov, rodičov a vychovávateliek školského klubu upravia areál školy a širšie okolie. Zozbierajú odpadky a vyhrabú nahromadený neporiadok. Pri práci použijeme pomôcky - rukavice, vrecia a dezinfekciu, zabezpečené občianskym združením Upracme Slovensko.

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.

       Počas pôstneho obdobia sme sa viackrát stretli a spoločnou modlitbou Krížovej cesty pripravovali na slávenie Veľkonočných sviatkov.

       18.3.2022 sa v Kostole sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici modlili zamestnanci školy.

       4.4.2022 pripravili študenti pod vedením pani Hortovej animovanú Krížovú cestu spojenú s projekciou.

       12.4.2022 sa na školskom dvore s veľkým nadšením modlili škôlkari.

       Srdečne vás pozývame na ešte jednu spoločnú modlitbu - tentoraz netradične v prírode. Začiatok bude v piatok 15.4.2022 pri starom cintoríne v Kolačíne o 20:00.

        

     • Veľkonočné tvorivé dielne
      • Veľkonočné tvorivé dielne

      • Nedeľné popoludnie v miestnej Kultúrnej besede sa nieslo v duchu príprav na veľkonočné sviatky. Stretli sa tu tvorivé skupiny z rôznych organizácii, aby prezentovali svoju šikovnosť. Svoje zastúpenie mala aj naša škola pod vedením pani vychovávateľky zo školského klubu. Pani Anička Šedíková vedie v škole veľmi obľúbený krúžok Šikovných rúk. Deti si pod jej vedením pripravili rôzne jarné dekorácie a nechýbala ani sladká odmena. Vopred prichystané muffiny si mohli vyzdobiť a odniesť domov.

       Nadšenie bolo obrovské a radosť v očiach detí neprehliadnuteľná. 

     • Regionálna spolupráca
      • Regionálna spolupráca

      • V posledný marcový deň sa uskutočnilo zaujímavé stretnutie dvoch cirkevných škôl – našej Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a Základnej školy s materskou školou sv. Margity v Púchove.

       Toto stretnutie sa konalo aj v spolupráci prednostu Okresného úradu v Púchove, Mgr. Mariána Herdela, na pôde tamojšej cirkevnej školy. Žiaci 8. a 9. ročníka sa oboznámili s možnosťami štúdia na SOŠ IT - Technickom lýceu a pozreli si praktickú ukážku 3D tlače. Modelom pre tlač bolo logo školy sv. Margity, ktoré pre tento účel na hodine Počítačovej grafiky spracoval Adrián Ďuriška, študent 3.ATL.

       Celé stretnutia sa konalo vo veľmi príjemnej atmosfére, za čo patrí vďaka najmä pani riaditeľke CZŠ sv. Margity, PeadLic. Ing. Ľubici Mišíkovej, PhD..

       Pani riaditeľka venovala našej kaplnke Premenenia Pána viaceré knižné publikácie, pričom Evanjeliá na každý deň (Evanjeliové kvapky) môžu žiaci nájsť a využiť pre vlastné individuálne čítanie a modlitbu počas dňa priamo v priestoroch školskej kaplnky.

       Ďakujeme za ústretové prijatie a veríme, že spolupráca bude pokračovať.

     • Lyžiarsky kurz
      • Lyžiarsky kurz

      • Skupina ôsmakov zo základnej školy a prvákov zo strednej školy prežila krásny týždeň v našich veľhorách. V Tatrách robili začiatočníci svoje prvé oblúčiky a pokročilí lyžiari zdokonalovali techniku. Veľkým prínosom bola aj osobná aktívna účasť pána riaditeľa. Duchovné aktivity a svätú omšu zabezpečoval don Marek Michalenko, tiež vynikajúci lyžiar.

       Pobyt v Tatranskej Lomnici priniesol veľa pekných zážitkov pre všetkých zúčastnených.

     • Obdržali sme zelený certifikát
      • Obdržali sme zelený certifikát

      • Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov.

       Žiakov aj študentov vedieme k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu.

     • Kurz ochrany života a zdravia
      • Kurz ochrany života a zdravia

      • Počas troch marcových dní (15. - 17. 3. 2022) študenti tretieho ročníka technického lýcea absolvovali Kurz ochrany života a zdravia. Počas pobytu na chate Baske sa oboznamovali s orientáciou v teréne (podľa mapy aj podľa hviezdnej oblohy), nacvičovali podávanie prvej pomoci a rôzne spôsoby transportu ranených. Čas medzi jednotlivými prednáškami bol spestrený ďalšími aktivitami – súťaž v streľbe zo vzduchovky, hod na cieľ a turistika.

       Bonusom boli chvíle strávené v krásnej prírode a nezabudnuteľné zážitky.

     • Hodina Zeme
      • Hodina Zeme

      • Podporujeme aktivitu, ktorá vznikla v roku 2007 v austrálskom Sydney a na jednu hodinu symbolicky zhasíname svetlá - 26.marca, 20:30-21:30. Pripájame sa k miliónom domácností, miest a firiem na celom svete, ktorým nie je ľahostaný stav našej klímy. Vedieme žiakov k spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty. 

       Tohtoročná Hodina Zeme je hodinou solidarity s ľuďmi a planétou.

       Viac info.

     • Svetový deň vody
      • Svetový deň vody

      • Zvykne sa hovoriť, že veci (ľudí, situácie) si začneme vážiť až v momente, keď o ne prídeme. Určite by sa takto dalo uvažovať aj o vode. Pre nás taká samozrejmosť, pre niekoho iného obrovská vzácnosť. 

       Hodnotu vody si v rámci tohto týždňa pripomínajú aj naši najmladší žiaci z materskej a základnej školy. Kreslia, píšu a tvoria rôzne projekty tak, aby si zapamätali jej nenahraditeľnosť. Svetový deň vody - 22. marec je skvelou príležitosťou predstaviť si vodu v jej rôznych podobách a poukázať na jej obrovský význam pre človeka i celú prírodu.

     • Kurz korčuľovania
      • Kurz korčuľovania

      • Konečne po dlhej dobe čakania sa aj naši tretiaci, štvrtáci a dokonca i škôlkari dočkali vytúženého kurzu korčuľovania. Všetci si to na ľade užili a posledný deň dostalo každé dieťa diplom a sladkú medailu.

     • Svetový deň Downovho syndrómu
      • Svetový deň Downovho syndrómu

      • Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21.marec za Svetový deň Downovho syndrómu s cieľom, aby sa v tento deň viac o tomto syndróme písalo, hovorilo a diskutovalo. Symbolom dňa sú obuté ponožky, ktoré zdanlivo spolu nesúvisia. Boli vybrané práve preto, aby si ľudia viac uvedomili, že aj inakosť patrí k životu. Že aj ľudia inak vyzerajúci môžu obohatiť naše životy.

       Štvrtáci sa touto témou zaoberali na dnešnej Informatiky. Po diskusii dizajnovali svoje vysnívané ponožky.

     • Sopečná činnosť
      • Sopečná činnosť

      • Hodiny Geografie sú v našej škole veľmi obľúbené. Tento mesiac napríklad piataci pracovali na sopečných projektoch. Vyrobili a odprezentovali svoje diela s veľkým nadšením. Použili rôzne materiály od tradičných ako je papier, cez menej tradičné cesto až po netradičnú stavbársku penu. Niektoré sopky boli dokonca aktívne. Žiaci využili kypriaci prášok do pečiva, potravinárske farbivo a ako prepojovacie potrubie poslúžila aj infúzna hadička. 

       Tvorivosť majú naše deti naozaj obrovskú.

        

     • Post Bellum SK - Workshop
      • Post Bellum SK - Workshop

      • Takmer tridsať žiakov Kvarty a 9.AZŠ dnes zažilo netradičný deň. V spolupráci s občianskym združením Post Bellum SK sme pre nich pripravili zážitkovú aktivitu, ktorá sa týkala minulosti, ale zároveň korešpondovala s problémami súčasnej spoločnosti.

       Bola otvorená téma nútenej migrácie, xenofóbie a antisemitizmu. Workshop zároveň účastníkom priblížil, ako sa vplyvom politických podmienok mení život mladého človeka.

     • Ludolfov deň
      • Ludolfov deň

      • 14. marec matematici poznajú aj ako Ludolfov deň. Spája sa s konštantou "pí", ktorej hodnota sa pre bežné výpočty zaokrúhľuje na 3,14.

       Žiaci 8.A si pri tejto príležitosti pripravili zaujímavú hodinu matematiky, počas ktorej oboznámili svojich spolužiakov s Ludolfovým číslom a pripravili súťaž, v ktorej hlavnou úlohou bolo zapamätať si správne poradie - čo najviac po sebe idúcich desatinných miest iracionálneho čísla pí.

       Žiakov súťaž zaujala a aj keď išlo v našej škole o jej prvý ročník, priniesol hneď niekoľko napínavých momentov. O treťom mieste totiž rozhodoval "rozstrel" medzi Veronikou Bukovčákovou a Natáliou Janekovou, ktoré si zhodne pamätali 40 desatinných miest hodnoty pí. Len o tri desatinné miesta ich prekonala Daniela Škadrová (43 správne napísaných desatinných miest do prvej chyby). Na prvom mieste sa umiestnila Dominika Jánošíková s 87 správnymi desatinnými miestami. Gratulujeme!

       V závere mali žiaci možnosť oboznámiť sa aj s pravidlami súťaženia v skladaní Rubikovej kocky, ktoré predviedol Matúš Hupčík. Zložiť kocku v lepšom čase sa však žiadnemu s Matúšových spolužiakov nepodarilo

       Veríme, že týmto prvým ročníkom Ludolfovho dňa sa na našej škole položil základ milej tradície.

       Plagáty pozývajúce na akciu pripravili študenti Technického lýcea na hodine počítačovej grafiky, medaily pre víťazov a pamätnú plaketu pripravil základný kolektív 3D tlače Amavet klubu č.966 - Pöllö, ktorý taktiež pôsobí v Spojenej škole sv. J. Bosca.

        

        

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Rozhodnúť sa správne pri výbere strednej školy je veľmi dôležité. Túto neľahkú úlohu práve v tomto čase riešia žiaci končiaci základné školy, pre ktorých sme v tomto týždni otvorili školu a pozvali ich ku nám na návštevu. Potešilo nás, že pozvanie prijalo takmer 100 záujemcov z blízkych, ale aj vzdialených miest. 

       Veríme, že dostali odpovede na všetky svoje otázky a pri výbere školy sa rozhodnú správne. 

       Digitálne spracovaie zabezpečil mediálny krúžok.

     • Misijné dielo detí
      • Misijné dielo detí

      • Kolektív učiteliek v materskej škole podporil aktivitu Ruženec s deťmi za pokoj vo svete, ktorú iniciovala organizácia Pápežské misijné diela. Do modlitby sa pravidelne zapája 63 detí zo všetkých troch tried. Čas a trvanie modlitby je prispôsobené veku a schopnostiam detí.

       Ďakujeme a pripájame sa...

     • Super florbal cup
      • Super florbal cup

      • Starší žiaci sa stretli na florbalovom cupe v mestskej športovej hale. V utorok si chlapci vybojovali krásne druhé miesto a vo štvrtok dievčatá piate miesto. 

       Tešíme sa, že žiaci okrem učenia venujú svoj čas aj tejto aktivite.