• Novinky

     • Popoludnie čítania Biblie
      • Popoludnie čítania Biblie

      • Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce. (Ž 37; 4)

       Aj v tomto školskom roku, ako už tradične, sme pre žiakov #ZSsvJanaBosca zrealizovali projekt Popoludnie čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom bolo pripomenutie posolstva Biblie.Spoznávať Sväté písmo – Knihu kníh, zamýšľať sa nad pravdami, prirodzené poznávanie biblického textu, za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova a mnoho iného...Prežili sme čas strávený v atmosfére Božieho pokoja. Okrem čítania biblických textov bol program obohatený prácou v skupinkách, tajničkami, (aj maľovanými) kvízmi, rébusmi, spevom, ukazovačkami za sprievodu gitary, no i výrobou figúrky Mikuláša.Záver, ako už býva zvykom, sme náš duchovný program ukončili poďakovaním a krátkou modlitbou v školskej kaplnke.Veľmi nás teší, že záujem našich žiakov o tieto aktivity neutícha. Aj tento rok nás svojou prítomnosťou potešili naši druhostupniari. Skupinka šiestich žiakov z 5. A triedy veľmi pekne prežívala celý program, v šiestich stanovištiach aktívne pracovali, usmerňovali mladších spolužiakov.A nateraz nám už ostáva len tešiť sa na túto úžasnú akciu o rok, prijať pozvanie žiť v plnosti každodenné dni a posilu čerpať z Božieho slova.

     • Študentská vedecká konf. a Deň techniky
      • Študentská vedecká konf. a Deň techniky

      • V piatok 23.11.2018 sme opäť po roku zažili špičkové výkony a špičkové technológie na Študentskej vedeckej konferencii #ŠtudVedKon2018 a na Dni techniky #DenTechnikySSND v Spojenej škole sv. Jána Bosca Spojená Škola Nová Dubnica #GymBoscaNDCa, #TechLycNDCa.

       Príprava konferenčných príspevkov zabrala študentom desiatky hodín, naštudovali množstvo informácií, spracovali ich tak, aby ich v stanovenom čase kvalitne odprezentovali. Našli tú odvahu postaviť sa pred publikum a v tomto roku aj pred streamovacie kamery. Priamy prenos v profesionálnej kvalite zabezpečovali študenti nášho Technického lýcea.

       Paralelne s konferenciou prebiehal v priestoroch školy DOD zážitkovou formou v podobe Dňa techniky. Žiaci deviatych ročníkov ZŠ z nášho regiónu sa u nás stretli s technickými vychytávkami: kolaboratívnymi robotmi z rossum.sk, augmentovanou realitou a termovíziou z Konica Minolta, alebo zažili to, čo sa inde zažiť nedá vďaka virtualnarealita-ba.sk. Popri Tom sa dozvedeli, čo sa učí na programovaní, sieťových technológiách, databázových systémoch a iných odborných predmetoch, ako aj v elektrotechnike či piť 3D tlači.

       Za finančnú podporu akcií ďakujeme Nadácia Volkswagen Slovakia a spoločnosti MSM group. Za profesionálnu streamovaciu techniku a zabezpečenie prenosu ďakujeme p.Rekemovi (rekem.sk) a pánu profesorovi Zervanovi (zervan.info).

       Zopár foto z piatkovej Študentskej vedeckej konferencie a z Dňa techniky v SSND si môžete poyrietť v tomto albume.

       Príspevky, ktoré si študenti pripravili a odprezentovali:

       > Dúhová rieka

       > Niagarské vodopády

       > Slivkový lekvár

       > Drony a anti-dronz

       > Záchranná trikoptéra

       > Problémy slovenského školstva

       > Hemisféry

       > Kryptomeny

       > Prechod peklom - holokaust, antisemitizmus ...

       > Science and Technology (in English)

       Porota aj študenti ocenili najviac príspevky "Hemisféry" a "Drony a anti-drony". Gratulujeme však všetkým, ktorí sa zapojili.

       Jednotlivé príspevky nájdete aj na https://youtu.be/tdeLxrLn5mQ?t=2586

       #STUDVEDKON2018

      • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska

      • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej.  Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

       SKM_4050180507085800.pdf

     • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
      • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska

      • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18

      • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C  obsadila 2. miesto.

       Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

     • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18
      • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18

      • Dňa 06.04.2018 sa v Starej Turej sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V kategórii 11 - Informatika našu školu reprezentoval žiak SOŠ informačných technológii sv. Jána Bosca, odboru technické lýceum Peter PAGÁČ (4. ATL). V náročnej konkurencii Peter obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.

       Petrovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie republikového kola.

     • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18
      • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18

      • Dňa 05.04.2018 v Trenčíne sa uskutočnilo krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Školu úspešne reprezentoval tím žiakov v zložení Zuzana ČEŠKOVÁ (Septima) & Natália MOLNÁROVÁ (Septima) & Pavol KALIVODA (3. AG). V náročnej konkurencii z 12 gymnázií trenčianskeho kraja obsadili 2. miesto a postupujú do medzinárodného kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v Chebe (Česká republika).

       Zuzke, Natálii a Pavlovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie medzinárodného kola.

     • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18
      • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18

      • V dňoch 25.-26.03.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2C našu školu reprezentoval Raymond KUNŠTATSKÝ z triedy 3. ATL, ktorý obsadil 3. miesto.

       Raymondovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy na celoslovenskom kole Olympiády z NEJ.

     • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18
      • BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ | 23.-27.04.´18

      • Ako každoročne, aj tento rok sme si pripravili už tradičnú aprílovú aktivitu - BLÁZNIVÝ TÝŽDEŇ 2018. Tematické zameranie bude v tomto školskom roku nasledovné:

        PONDELOK – PYŽAMOVÝ DEŇ

        UTOROK – RETRO DOBA

       STREDA – POVOLANIE SNOV

       ŠTVRTOK – "DVOJIČKY"

       PIATOK – TRADIČNE VO FARBÁCH ŠKOLY. (žlto-červeno- čierna)

        

       KREATIVITE SA MEDZE NEKLADÚ...

       NEJDE O SÚŤAŽENIE A OCENENIE…

       IDE HLAVNE O ATMOSFÉRU SME JEDEN (BLAZNIVÝ) TÍM