• Novinky

     • Deň techniky & DOD | 21.02.2020
      • Deň techniky & DOD | 21.02.2020

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKY DOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       21.02.2020

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 17.02.2020 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach

     • LISTY SSND | č. 2
      • LISTY SSND | č. 2

      • Pre všetkých žiakov, rodičov a verejnosť sme pripravili 2. číslo nášho časopisu LISTY*SSND. Pozrite si jednotlivé stránky (ako fotografie v galérii nižšie), prípadne si stiahnite vo formáte PDF posledné číslo LISTOV*SSND

     • Rodičovský ples ssnd
      • Rodičovský ples ssnd

      • Vážení rodičia, absolventi a priaznivci školy,

       prijmite srdečné pozvanie na tradičný rodičovský ples, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 od 19:00 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Hudobne sprevádza náš ples DJ Piskorík Ľuboš a LH Javorina. Cena vstupenky je 16,-€/pár. Máme pripravenú bohatú tombolu a občerstvenie. 

       V prípade, že máte záujem o vstupenku môžete ju zakúpiť prostredníctvom triednych učiteľov alebo na sekretariáte školy. Ak máte požiadavku na počet miest alebo zabezpečenie konkrétnej triedy, obráťte sa na vedenie školy, príp. na p. sekretariáte.

       Veríme, že vytvoríme priateľské spoločenstvo a spoločne sa porozprávame, zabavíme, neformálne stretneme.

       Tešíme sa na každého z vás.

       Všetko dobré, s úctou

       členovia RR

        

       Pozn.

       Touto cestou sa obraciame na rodičov žiaov školy s prosbou, príp. pomocou so zabezpečením cien do tomboly, príp. slaným alebo sladkým pečivom..., rovnako uvítame vašu pomoc pri piatkovej príprave plesu (od 10:00 hod.) alebo sprataní priestorov tried a chodieb po jeho skončení (v sobotu 08.02. 2020 od 09:00 do 12 hod.)

     • LYŽIARSKY VÝCVIK
      • LYŽIARSKY VÝCVIK

      • Aj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & 7. AZŠ Kvinta I. AG a I. ATL všetkých organizačných zložiek našej Spojenej školy sv. Jána Bosca (ZŠ | 8GYM | 4GYM | SOŠ IT). LVVK sa uskutoční v dňoch 02.02. - 07.02.2020 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

        

       PROPOZÍCIE LVVK

       Termín: 02.02.2020 - 07.02.2020

       Miesto: Donovaly Hotel Vesel

       Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

       Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁPaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB, Mgr. Jozef RAGULA SDB

       Zraz: 

       Odchod: 

       Príchod: 

       Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

       Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

       Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

       Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

       NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

       ► Lyže lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánkylyžiarske okuliare;

       ► Lyžiarska prilba je povinnáČapicu 1ks, 2 páry rukavíclyžiarske oblečenie;

       ► Termo bielizeň, viac párov hrubých tenkých ponožiek;

       ► Nočnú spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

       ► Hygienickeosobné potrebykrém na tvár a pery;

       ► Lieky proti bolesti hrdla, vitamínyelestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

        Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

        Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

        Primerané vreckové;

        Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

        Preukaz poistencaobčiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

       UPOZORNENIE

        Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

        Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

        Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

        Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

        Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

        Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.

     • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19
      • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19

      • Spojená škola sv. Jána Bosca

       Materská škola | Základná škola | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na tradičnú predvianočnú aktivitu:

        

       ŽIVÝ BETLEHEM 2019

       vo štvrtok

       19. decembra 2019 

       so začiatkom o

       16:00

       (Areál školy)

       Pripravili sme (aj pre Vás):

        

       #Dramatizovaný vianočný príbeh

       #Chlieb s cibuľou

       # Živé zvieratká

       #Kultúrny program

       #Vianočná kapustnica a punč

       #Koledy

       #Vianočné mikrotrhy

        

       Strávte s nami príjemné adventné popoludnie

     • IMATRIKULÁCIE´19
      • IMATRIKULÁCIE´19

      • Atmosféru z imatrikulačného aktu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.10.2019 vám prinášame nasledovnou kolekciou fotografií. Imatrikulácie´19 prebehli v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici a zúčastnili sa ich žiaci Sekundy - Kvinty, I. AG - III. AG a I. ATL - III. ATL.

     • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ
      • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ

      • 04.11.2019 boli dané do užívania chlapčenské toalety na prízemí pavilónu-A (Gymnázium a SOŠ IT). Pozriete si niekoľko snímok pred a po rekonštrukcii sociálnych zariadení. V opravách postupne pokračujeme.

     • Deň techniky & DOD | 14.11.2019
      • Deň techniky & DOD | 14.11.2019

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKYDOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       14.11.2019

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 11.11.2019 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach

       !!! Pozor novinka !!!

       Individuálne konzultácie 

       13:00 - 17:00

       !!! Pozor novinka !!!

        

     • Triedne rodičovské stretnutia
      • Triedne rodičovské stretnutia

      • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - org. zl. Základná škola sv. J. Bosca & org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca & org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca - pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na Rodičovské združenie: triedny aktív, rodičovské stretnutia, pedagogické konzultcie. RZ sa uskutoční dňa 05.11.2019 (utorok) so začiatkom o 15:45 v jednotlivých triedach.

     • 3D Župan | Stredoškolák´19
      • 3D Župan | Stredoškolák´19

      • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

     • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá
      • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá

      • V piatok 18.10.2019 sa žiaci II. ATL SOŠ IT a II. AG gymnázia zúčastnili exkurzie v našom najväčšom cukrovare Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej. Vedúcou exkurzie bola RNDr. Slimáková.

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.10.2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej školy až po SOŠ IT - zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy - Milión detí sa modlí ruženec. Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili anoimovaný ruženec. Osobitná vďaka patrí p. uč. Renátke, ktorá modlitbu oživila aj hudobnou službou a p. katechétke Laure, ktorá pripravila prezentáciu. 

       PaedDr. M. Dolovacká

     • Spojení v športe
      • Spojení v športe

      • V sobotu dobrovoľne do školy? Ak ide o správnu vec, prečo nie? Brány Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v sobotu 12.10.2019 nezostali zatvorené. Malí aj veľkí, starí aj mladí, športovci aj nešportovci... všetci sme sa tu stretli, aby sme sa "spojili v športe". Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a vložili doň svoje srdce❤️. Aj vďaka Vám dnes mnoho detí, ale aj dospelých odchádzalo s úsmevom a množstvom krásnych zážitkov. A že je tomu tak, fotky hovoria za všetko. V mene celej školy ĎAKUJEME - Jankovi Zacharovi, Milanovi Vozárovi, Richardovi Pavlikovskému, Zuzke Bačovej, FitFabrik, borntotrick, choreofactory, cakumprask, Juraovi Šimkovičovi, Karate ŠK Real team Trenčín, Freďo s Aquagymom, Hasičom z Kolačína, futbalový klub z Kolačína, pánom zvukárom, pánovi Badíkovi, Maťkovi Bajzíkovi... a mnohým ďalším úžasným ľuďom.