• Novinky

     • Milujeme starých rodičov - aj naši škôlkari
      • Milujeme starých rodičov - aj naši škôlkari

      • Deti našej materskej školy si spolu s pani učiteľkami pripravili milý program pre svojich starých rodičov pri príležitosti Úcty k starším v mesiaci október. Program bol plný básní, piesní a tanca. Slovami príhovoru sme vyjadrili všetko, čo si vážime na našich starkých  a za čo im ďakujeme. Popriali sme im, aby jeseň ich života bola plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie.

     • Beseda v školskom klube
      • Beseda v školskom klube

      • Posledný deň pred jesennými prázdninami sa deti zo školského klubu zúčastnili besedy ku Dňu sv. Františka, ktorý je patrónom zvierat a prírody. Ochotný starý otec - dlhoročný poľovník im porozprával ako sa správne starať o prírodu a zvieratká v nej. Deti veľmi zaujalo pútavé rozprávanie, zážitky z lesa i opis jeho vzťahu k prírode. 

       Začnite robiť to, čo je nutné, potom to, čo je možné a odrazu zistíte, že dokážete nemožné.
       Sv. František z Assisi

     • READYCON
      • READYCON

      • najväčšia online konferencia prinášajúca najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl.

       Cieľom konferencie je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Našou víziou je každoročne pomôcť tisíckam študentov pripraviť sa na budúci svet práce a podporiť tak ich plynulý prechod od školskej lavice k zmysluplnej pracovnej pozícii. 

       Aktívnymi účastníkmi konferencie boli v stredu 27.10.2021 aj žiaci našej školy.

     • Medzinárodný deň školských knižníc
      • Medzinárodný deň školských knižníc

      • Niekoľko tried sa vystriedalo počas pondelkového dopoludnia v našej knižnici. Jedni hľadali stratenú rozprávku, ďalší obdivovali knižné ilustrácie, kreslili domček pre škriatka, iní jednoducho čítali (a nielen v slovenčine). Podujatím k Medzinárodnému dňu školských knižníc sme si opäť pripomenuli krásu čarovného sveta kníh.

     • Zenit v programovaní 2021 - školské kolo
      • Zenit v programovaní 2021 - školské kolo

      • V utorok  19. 10. sa aj na našej spojenej škole  konalo školské kolo súťaže Zenit v programovaní, do ktorého sa zapojili študenti prvého až tretieho ročníka študijného odboru Technické lýceum.

       Žiaci boli  rozdelení do dvoch súťažných kategórií - starší žiaci (kategória A) a mladší žiaci (kategória B).

       Teší nás, že sa súťaže nezľakli ani naši prváci, ktorí svoje skúsenosti s programovaním ešte len zbierajú.

       Z účastníkov v školskom kole najviac bodov získali:

       A kategória - Adrián Ďuriška, Matúš Rosa a David Navrátil

       B kategória - Šimon Matejička, Damián Jambor a Kristián Valjent

     • Plavecký kurz
      • Plavecký kurz

      • Skupinky našich tretiakov a štvrtákov trávili minulý týždeň časť vyučovania v mestskej plavárni. Veľmi ich to tam bavilo. Postupne sa cez veselé špliechanie, hry a zábavu dostali k prvým preplávaným metrom. Tešíme sa, že aj takouto formou budujeme dobré kamarátske vzťahy a vedieme deti k športu.

       Atmosféra posledného dňa pripomínala naozajstné preteky.

     • Milujeme starých rodičov
      • Milujeme starých rodičov

      • Mesiac október je obdobím, kedy viac ako inokedy spomíname na našich seniorov. Dobre vybudovaný vzťah dieťaťa s babkou a dedkom je významným faktorom jeho formácie. Mnohé spoločné zážitky si pamätáme počas celého života - pexeso s dedkom, vôňa koláča od babičky...

       Vážime si, že ich máme a pripravili sme pre nich milé darčeky. Veľmi sa im potešili. Starší žiaci neskôr spracovávali projekty a predstavovali svojich starých rodičov spolužiakom. Bolo to veľmi obohacujúce.

       Deti z MŠ tiež niečo pripravujú, ale o tom nabudúce...

     • O jablko Novej Dubnice
      • O jablko Novej Dubnice

      • Prváci boli na svojej prvej exkurzii. So záujmom si prezreli krásne vypestovanú úrodu aj historický kútik tradičného odevu. Veľa plodov tam priam lákalo zahryznúť sa. Prváci však odolali. A raz možno vystavia na obdiv svoje najkrajšie jablko. Záhradkárčenie je krásna a užitočná záľuba.

     • MILIÓN DETÍ
      • MILIÓN DETÍ

      • Celosvetová ružencová kampaň, ktorou si pripomíname slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj.

       18. októbra 2021 sa aj v našej škole modlil ruženec za mier a jednotu vo svete.

       V tomto roku sa do modlitby zapojilo (zaregistrovalo) 258 918 detí. U nás sa modlili skupinky od malých žiačikov až po najstarších maturantov. Dostali sme informácie, že v domácnostiach sa pridávali rodičia aj starí rodičia.

       Vďaka všetkým vám...

     • Festival vedy a techniky Amavet
      • Festival vedy a techniky Amavet

      • Študenti druhého ročníka Technického lýcea, Filip a Rebeca, ktorí sú zároveň aj členmi Amavet klubu č.966 - Pöllö, sa v piatok 15.10.21´ zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky v Partizánskom.

       Súčasná pandémia sa prejavila na menšej početnosti súťažných prác, nie však na kvalite prezentovaných projektov. Našim študentom sa do Slovenského kola postúpiť nepodarilo, odchádzali však s vedomím, že úroveň konkurencie bola vysoká a s motiváciou, že o rok sa chcú zúčastniť celoštátneho kola aj oni.

        

     • Vyhodnotenie zberu papiera
      • Vyhodnotenie zberu papiera

      • Aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

       Spolu sa vyzbieralo  2845 kg papiera.

       ĎAKUJEME

       Vyhodnotenie najlepších: 

       Gylániková Kristína 4.AZS - 239 kg

       Hrvolová Nela 1.B ZS - 178 kg

       Belko Filip 7.A ZS - 156 kg

       Janík Juraj II.AG - 132 kg

       Maximilán Hort 1.ZS - 132 kg

       Andrej Janík 8.AZS - 132 kg

       Koutenská Terézia kvarta - 102 kg

        

        

     • Vyhodnotenie Európskeho dňa jazykov
      • Vyhodnotenie Európskeho dňa jazykov

      • ZŠ a KVARTA  :   1.miesto  kvarta (60b) 

                                    2. miesto 7AZŠ (52b) 9AZŠ (52b) 

                                    3.miesto  8AZŠ (50b) 

       GYM a SOŠ IT   1.miesto  IIIAG+ septima (59b) 

                                   2.miesto  IIAG (45b) 

                                   3.miesto  IATL (36b) 

       Všetci boli užasní. Siedmaci prekvapili, deviataci mali príbehy, ôsmaci boli vtipní, kvartania a tretiaci mali všetko dokonale nacvičené. zažili sme celú výpravu ako pri natáčaní veľofilmu - osvetlenie, hudba, tanec, ochutnávka, prezentácia, hovorené slovo.  Druhácka módna prehliadka, paparazzi a kviz pre porotu. No proste videli sme celý svet!!!! 

       ĎAKUJEME

     • Európsky deň jazykov
      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 30.9. sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. 3-členná porota veru mala neľahkú úlohu. Žiaci prekvapili svojou originalitou, nápaditosťou,  vyrobenými rekvizitami a krásne vyzdobenými triedami. Navštívili sme Švajčiarsko, Poľsko, Taliansko i vzdialené Japonsko, Mexiko a Indiu. Ochutnali sme ruský boršč, tradičné sushi, pravé talianske tiramisu a grécke tzatziky s olivami. Ďakujeme všetkým zúčastneným a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.EDJ.