• Novinky

     • ODZNAK VŠESTRANNOSTI
      • ODZNAK VŠESTRANNOSTI

      • Na finále Olympijského odznaku všestrannosti 27.-28.9. v Šamoríne boli vybraté tie najlepšie družstvá z jednotlivých krajov a najlepší jednotlivci z celého Slovenska.

       Dvojdňový program bol zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových schopností - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Našu školu reprezentovalo 8- členné družstvo zo 7.A ZŠ. Celé podujatie sa vydarilo a atmosféra bola fantastická.

       V pondelok 27. septembra čakali v Šamoríne na 7 súťažných družstiev a 28 jednotlivcov disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom a na záver cezpoľný beh. V utorok sa mladí športovci súťažili v bazéne. Záverečná bodka za dvojdňovým programom bola prekážková dráha OCELOT v Bratislave.

       Na záverečnú časť prišli povzbudiť mladých športovcov aj biatlonistka Anastasia Kuzminová a strelkyňa Danka Barteková. Odniesli sme si nezabudnuteľné ZÁŽITKY. 🙂 💪 ​​​​​​​

     • Spolu múdrejší.
      • Spolu múdrejší.

      • Ponuka bezplatného doučovania pre Vaše deti.

       Vážení rodičia,

       v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu

       Spolu múdrejší II.

       Cieľom projektu je podporiť tie základné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania.

       Konkrétne sa zameriame na zlepšenie prospechu, dobehnutie vymeškaného učiva, precvičovanie

       a zopakovanie náročnejších tém, zlepšenie sebavedomia

       a tiež sebahodnotenia žiakov.

       Pokiaľ bude naša žiadosť schválená ministerstvom, začneme od októbra 2021.

       Doučovanie bude prebiehať v popoludňajších hodinách,

       1-2 hod., dvakrát v týždni.

       V prípade záujmu prihláste Vaše dieťa u triedneho učiteľa - momentálne dostupné pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

       Veríme, že spoločnými silami naplníme cieľ projektu.

       Spojená škola sv. J. Bosca, Nová Dubnica

     • ZBER PAPIERA
      • ZBER PAPIERA

      • V dňoch od 28.09 do 30.09.2021 (utorok až štvrtok)  sa na našej škole uskutoční zber papiera. 

       V čase: od 15:00 - 17:00

       Kde: oproti vstupu do Materskej škôlky.