• Novinky

     • Školský rok sa začína 2.septembra 2021.
      • Školský rok sa začína 2.septembra 2021.

      • Začneme ho slávnostnou sv. omšou o 9:00 hod. v kostole sv. Jozefa robotníka

       • Pred sv. omšou len žiaci 1.ročníka základnej školy a 1.ročníka SOŠ IT prídu pred hlavný vchod školy,  kde sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi  a dostanú bližšie informácie k začiatku štúdia. 

       Prváci ZŠ prídu o 8:00.

       Prváci SOŠ IT prídu o 8:30.

       Ostatní žiaci školy prichádzajú na nádvorie školy o 8:45 – tam sa stretnú s triednymi učiteľmi a spoločne pôjdu na sv. omšu.

       • Hneď v prvý deň v škole je potrebné odovzdať triednej učiteľke/triednemu učiteľovi vyplnené prehlásenie o bezpríznakovosti, alebo vyplniť cez Edupage.

       Tlačivo: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (docx, 23.74 kB) Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       • Po skončení sv. omše všetci žiaci školy idú domov – cca o 10:00 hod
       • Vyučovanie začne 3.septembra 2021 o 7:55 hod. s tým, že  1-5 ročník ZŠ bude mať prvé 4 vyučovacie hodiny  s triednymi učiteľmi ostatné triedy Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici budú končiť 5 vyučovacou hodinou – vyučovanie podľa platného školského rozvrhu oznámime včas na stránke školy.
       • Každý žiak si pri vstupe do budovy vydezinfikuje ruky. Žiak má mať so sebou vždy dve rúška na prekrytie úst a nosa (jedno z nich je náhradné).
       • Ak sa žiak podľa aktuálnych nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude začiatkom septembra  nachádzať v karanténe, nech o tom informuje triedneho učiteľa. 
       • Už teraz sa môžete nahlasovať na stravovanie v školskej jedálni. Pozor obedy zadarmo pre žiakov ZŠ sú už zrušené. Nárok na obed zadarmo majú len deti ZŠ, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo nepoberajú daňový bonus.  Každý žiak ZŠ pri nástupe do školy dostane PRIHLÁŠKU na stravovanie (ak ste už cez prázdniny odovzdali považujte za vybavené).
       • Školská jedáleň je v prevádzke od 03. 09. 2021.
       • ŠKD a je v prevádzke od 03. 09. 2021. https://ssnd.edupage.org/a/skolsky-klub-deti

        

        

     • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022
      • OPATRENIA V ŠK. ROKU 2021/2022

      • Pri nástupe žiakov do školy nebude test podmienkou, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort školstva poskytne bezplatne PCR kloktacie testy. Ďalej žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem, budú poskytnuté prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma. 

       Na obidva bezplatné druhy testov môžu rodičia prihlásiť svoje dieťa do 25.08. 2021 prostredníctvom aplikácie EduPage (usmernenie nižšie).

       Rúška:

       Na pôde školy je povinné mať prekrytie dýchacích ciest rúškom (žiak má 2 x rúško a 1 papierové vrecko na uloženie už použitého rúška). Povinnosť nosenia rúšok vzniká na základe vyhlášky ÚVZ 237/2021.

       Bezpríznakovosť:

       Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti" žiaka. Vyhlaseni_o_bezpriznakovosti.docx

       Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára. 

       Nástup do školy:

       Na začiatku školského roka ministerstvo umožní dobrovoľné testovanie žiakov v školách. Základné školy majú možnosť PCR testovania kloktacími testami:

       - zisťovanie záujmu rodičov školou prebieha od 18.08. 2021 do 25.08. 2021,

       - testovanie kloktacími PCR testami na školách alebo doma bude prebiehať v termíne od 02.09.2021 do 05.09. 2021 (výsledok testu do 72 hod.).

       Samotestovanie:

       Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag testami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy):

       - každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce testovanie,

       - zisťovanie záujmu rodičov o samotestovanie škola vykonáva od 18.08. 2021 do 25.08. 2021.

       V prípade pozitívneho výsledku žiak zostáva doma a rodič:

       - kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,

       - oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag testu.

       Možnosť Ag testovania môžu využiť všetci žiaci, aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19.

       Protilátky:

       Pokiaľ žiak nebol testovaný PCR testom a nemá výnimku z karantény, môže všeobecný lekár pre deti a dorast indikovať vykonanie testu na protilátky proti ochoreniu COVID-19:

       - po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19,

       - po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

       Výnimky z karantény:

       Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

       - žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

       - plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

       Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením "Oznámenie o výnimke z karantény". 

       Ospravedlnenie dochádzky:

       Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť "Potvrdenie o chorobe" od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

       V prípade opakovanej absencie žiaka bude túto absenciu škola v spolupráci s Úradom práce prešetrovať dôvody týchto absencií.OČR:

       Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká. 

        "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" na stiahnutie TU Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.docx Vyhlasnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       "Oznámenie o výnimke z karantény" na stiahnutie TU Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.docx

       Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

       Prihlasovanie na kloktacie testy a samotesty:

       Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu cez Edupage.

       Vážení rodičia, 

       prosíme o vyjadrenie, či máte záujem / alebo nemáte záujem o kloktacie testy a samotesty. Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.

       Žiaci ZÁKLADNEJ ŠKOLY by sa v prvom týždni otestovali v škole PCR kloktacími testmi a domov by ste dostali 25 ks antigénových samotestov na domáce použitie.

       Prihlasovanie do 25.08. 2021 do 24:00 hod.

       Svoju voľbu prosíme vyplniť v aplikácii Edupage cez: ľavá lišta - komunikácia - prihlasovanie - pridelené akcie na vyplnenie - zvlášť vyplniť kloktacie testy a zvlášť samotesty - pre ZŠ. Stredné školy vyplnia iba záujem o samotestovanie antigénovými testami.

       Rodičom budúcoročných prvákov sme informácie zaslali na ich mail. 

       Rodičia budúcich prvákov v prípade záujmu o kloktacie testy, nahlásia svoj záujem: telefonicky - p. zástupkyni (t.č. je v email pošte) - alebo na zastzs@ssnd.sk

       školský semafor

     • Zoznam pomôcok pre prváka
      • Zoznam pomôcok pre prváka

      • Prezuvky so svetlou podrážkou prípadne sandále (nie šľapky) vrecko na odloženie v šatni     

       Hygienické potreby

       menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, hygienické vreckovky v krabičke cca 100ks

       Vrecúško na Telesnú výchovu

       tepláky, tričko, tenisky alebo cvičky - nešmykľavé / nie s čiernou podrážkou /,  ponožky

       Pomôcky na VYV (uložené v škatuli od topánok, kupujte až podľa pokynov triednej učiteľky)

       gumený obrus na lavicu

       farebné papiere 

       náčrtník

       výkresy (A3 - 30 ks, A4 – 30 ks)

       pastelky

       voskovky

       fixky rôznych farieb

       nožnice s oblým hrotom

       lepidlo

       štetce - 2 ks guľatých (tenší a hrubší), hrubý plochý štetec

       vodové farby

       handrička na štetec

       nádoba na vodu – stabilná, nie sklenená

       Peračník

       ceruzka, 2 ks – mäkká tuha, ergonomická/trojhranná/ hrubšia

       pero – používa sa až neskôr a zakúpite podľa pokynov triednej učiteľky

       farbičky – 12 ks (silne pigmentované), strúhadlo, guma

       Ostatné

       Zošity na slovenský jazyk: budú zakúpené na začiatku šk. roka

       Zošit na matematiku: č. 513 – 1 ks

       Zošit na anglický jazyk: č. 440 – 1 ks (veľký, bez linajok)

       Zošit na prvouku: č. 440 – 1 ks

       Zošit na náboženstvo: č. 440 – 1 ks

       prefotená kartička poistenca 2ks

                                   

       Zoznam_pomocok_a_skolskych_potrieb_do(1).pdf