• Novinky

     • Meteorické roje
      • Meteorické roje

      • Dnes večer (29.7.) nás po dlhšej pauze opäť čaká bezoblačná obloha (aspoň tak to sľúbil Aladin zo SHMÚ). Šťastlivci, ktorí nemusia ráno vstávať kvôli pracovným alebo študijným povinnostiam, môžu dnešný večer po zotmení využiť na prechádzku spojenú s pozorovaním "padajúcich hviezd". Hneď dva meteorické roje (južné δ Akvaridy a α Kaprikornidy) budú tesne pred svojim maximom. Pomaly ubúdajúci Mesiac bude ich pozorovanie rušiť až po svojom východe o 23:10.

       Tí, ktorí to dnes nestihnú, budú mať už o dva týždne možnosť pozorovať "slzy sv. Vavrinca", meteorický roj Perzeíd. Ak to pandemická situácia dovolí, plánujú hvezdári z Amavet klubu č.966 Pöllö, ktorého členovia pôsobia aj na našej škole, uskutočniť svoju pravidelnú letnú astronomicko-turistickú akciu práve na noc predpokladaného maxima (z 12. na 13. 8. 2021). O prípadnom konaní akcie vás budeme včas informovať.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE
      • DÔLEŽITÝ OZNAM - DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

      • Vážení rodičia!

       Dňa 01.08. 2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. (tzv. OBEDY ZADARMO). Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ (obedy zadarmo). Bližšie info tu: INFO_pre_ziadatelov.pdf

       Na dotáciu na stravu vo výške 1,30 € / deň majú deti, ktoré /ktorých:

       1. Zákonný zástupca nepoberá daňový bonus na dieťa.

       2. Zákonný zástupca je poberateľ príspevku v hmotnej núdzi. Potvrdenie vydáva automaticky UPSVaR.

       3. Príjem rodiny je pod úrovňou životného minima.

       Rodič si musí požiadať o posúdenie UPSVaR a potrebuje k tomu potvrdenie o príjme od zamestnávateľa.

       Žiadame rodičov žiakov Základnej školy, a rodičov detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, ktorí budú mať nárok na dotáciu na stravu, aby to nahlásili e-mailom na adresu: http://zs@ssnd.sk, do 20.08.2021.

       Zároveň je potrebné do uvedeného dátumu doručiť do školy

       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
       • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
       • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti tu: CESTNE_VYHLaSENIE(1).pdf je nutné vypísať a odovzdať zriaďovateľovi školy (v zastúpení: Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici).

       Škola následne na základe doručených potvrdení o HN, o ŽM, čestných vyhlásení požiada o pridelenie dotácie na týchto žiakov.

       Formular_na_posudenie_prijmu(1).pdf

       Rodičia žiakov, ktorí na dotáciu nemajú nárok a budú mať v školskom roku 2021/2022 záujem o stravovanie pre svoje dieťa, vyplnia  prihlášku na stravovanie, pričom za obedy budú hradiť stanovený poplatok.

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.docx

       PRIHLaSKA_NA_STRAVOVANIE.pdf

        

        

        

        

     • Aktívni aj cez prázdniny
      • Aktívni aj cez prázdniny

      • Boscovia Nová Dubnica sa dnes zúčastnili krajského kola Detskej PTS v Trenčíne. Mladšie družstvo skončilo na 3.mieste a staršie na 5.mieste. Každé dieťa si odnieslo krásnu vecnú cenu a super športový zážitok.

     • Krásne prázdniny
      • Krásne prázdniny

      • Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM za to že ste to zvládli, niektorí z ľahkosťou, niektorí s ťažkosťami, niektorí aj s drobnými úrazmi ale dosiahli sme spoločný cieľ! Rozdali sme vysvedčenia a prázdniny sa môžu začať. Všetkým želáme dni plné oddychu a pohody, veľa nových zážitkov a priateľstiev.