• Novinky

     • Vyučovanie | 07.-09.04.´21
      • Vyučovanie | 07.-09.04.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov všetkých tried I. stupňa ZŠ v týždni od 07.04.2021 do 09.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v stredu ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 4. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • Krajské kolo biologickej olympiády
      • Krajské kolo biologickej olympiády

      • Dňa 19.03.2021 sa uskutočnilo online Krajské kolo biologickej olympiády. Úspešnou riešiteľkou bola naša Nela Čepelová. Nelka to zvládla super v kategórii 8. - 9. ročník / tercia - kvarta. Gratulujeme!

     • Vyučovanie | 29.-31.03.´21
      • Vyučovanie | 29.-31.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ, 4.AZŠ v týždni od 29. 03.2021 do 30.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.BZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 4. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • Online Deň otvorených dverí
      • Online Deň otvorených dverí

      • Pozývame Vás na online stretnutie rodičov budúcich prvákov 29.3. 2021 - pondelok o 17.00 hod z pohodlia Vášho domova.

       Ak máte záujem, vyplňte dotazník a my Vás budeme kontaktovať. https://forms.gle/YUgJ45b7B2o2A9ts7

       Na online stretnutí sa dozviete odpovede na otázky:

       Je môj predškolák pripravený?

       Ako prebieha zápis?

       Čo naša škola ponúka?

     • OBNOVME SI KATEDRÁLU
      • OBNOVME SI KATEDRÁLU

      • Milé kolegyne a kolegovia z katolíckych škôl Žilinskej diecézy, milí rodičia a žiaci!

       Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila. Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži. Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili aj my svoje ruky. Príspevkom vo výške hodinového platu alebo celodenného platu alebo akejkoľvek inej sumy na transparentný účet vytvorený pre opravu katedrály, by sme na tejto práci mali  aj my svoj podiel.

       Ak máte možnosť a chuť, zapojte sa do akcie „Obnovme si  katedrálu!“ príspevkom na

       Transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.:

       • SK76 0900 0000 0051 6809 6264 
       • https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264

       Bežný účet v Tatrabanke, a.s.: 

       • SK97 1100 0000 0026 2586 5679

       Alebo cez: 

       • https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/podporte-obnovu

       a povzbuďte a pozvite aj svoju širšiu rodinu, priateľov či známych. (Do správy pre prijímateľa môžete uviesť heslo: Obnovme si katedrálu!

       Katolícke školy Žilinskej diecézy

     • Vyučovanie | 22.-26.03.´21
      • Vyučovanie | 22.-26.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ, 4.AZŠ v týždni od 22. 03.2021 do 26.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage. Nájdete ho po názvom: Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.BZŠ pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       -----------------

       Žiaci maturitného ročníka (IV.AG a IV.ATL) od uvedeného dátumu pokračujú v prezenčnej výučbe v škole podľa modifikovaného rozvrhu (sledujte Edupage). Podmienkou nástupu plnoletého žiaka je čestné vyhlásenie - uvedené tlačivo si môžete stiahnuť a vplniť na nasledovnom linku:

       10a_Vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_Plnolety_ziak.pdf

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá možnosť - vyplňte Vyhlásenie o bezinfekčnosti priamo cez Edupage: názov tlačiva: Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (10a) Plnoletý žiak.

       Na stravu do ŠJ sa plnoletý žiak prihlási sám.

       -----------------

       Druhý stupeň ZŠ, žiaci nižšieho 8GYM a žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       -----------------

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • OZNAM OD 15.03.´21
      • OZNAM OD 15.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 1.AZŠ, 2.AZŠ, 3.AZŠ ZŠ v týždni od 15.03.2021 do 19.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Prioritne pre:

       1. rodičov žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;

       2. rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 1., alebo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 2.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage v prípade rodiča podľa bodu 1. je to tlačivo 11/c - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zák.zástupca/prezenčný výkon práce (I.stupeň ZŠ), platné od 8.3.2021. V prípade rodiča podľa bodu 2. je to tlačivo 11/a - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Žiaci 4.A, 4.B pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       Druhý stupeň ZŠ a stredné školy - gymnázium a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.

     • OZNAM | VYUČOVANIE OD 08.03.´21
      • OZNAM | VYUČOVANIE OD 08.03.´21

      • Vážení zákonní zástupcovia žiakov prvého stupňa ZŠ od 08.03.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní. Prioritne pre:

       1. rodičov žiakov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce;

       2. rodičov žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 1., alebo Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka uvedeného v bode 2.

       Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnúť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

       Druhá  možnosť je vyplniť tlačivo elektronicky cez EduPage v prípade rodiča podľa bodu 1. je to tlačivo 11/c - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti - zák.zástupca/prezenčný výkon práce (MŠ, I.stupeň ZŠ), platné od 8.3.2021. V prípade rodiča podľa bodu 2. je to tlačivo 11/a - Názov v EduPage - Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (MŠ a I.stupeň ZŠ). Do elektronického Čestného vyhlásenia môžete nahrať aj kópiu platného negatívneho certifikátu.

       Deti, ktoré zostanú doma budú vzdelávané dištančne prostredníctvom zadávania/vypracovania úloh, materiálov – cez EduPage, prípadne žiacke mailové adresy.

       Druhý stupeň ZŠ a stredné školy - gymnázium a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

       Dodržiavame všetky hygienické a protiepidemiologické zásady.