• Novinky

     • Výsledky olympiády z ANJ
      • Výsledky olympiády z ANJ

      • V poslednom školskom týždni v roku 2020 sa 40 žiakov ZŠ  a študentov  gymnázia a SOŠ-IT zapojilo do on-line olympiády z anglického jazyka. Vzhľadom na dištančné vzdelávanie, prebehlo toto školské kolo testovou formou v on-line prostredí. O to dôležitejšie bolo sústrediť sa na časť gramatiky, čítania s porozumením a ostatné písomné časti. Všetkým zúčastneným GRATULUJEME. Už len za samotnú ochotou zmerať si sily - častokrát so staršími súpermi - si zaslúžia ocenenie a povzbudenie.

       Tu prinášame výsledky prvej trojice najúspešnejších olympionikov v každej kategórii:

       ZŠ a OGY (G8):

       Ročníky 4. - 7., Príma, Sekunda:

       1. A. Rekem (30b) | 6.A, 2.M. Kopecký | 7.A (27b), 3. F. Valt | 7.A (26b)

       Ročníky 8., 9., Tercia, Kvarta:

       1.T. Ďuriš (27b), 2. A. Kaštíl (23b), 3. A. Hládek (22b) - všetci z 9.A

       1. N. Čepelová (33b), 2. P. Fuleková (29b) , 3. A Bartáková (27b) - všetky z Tercie

       Ročníky Príma -  Kvarta v kategórii 1C:

       1. J. Sadloň | 6.A (35b)

       GYMNÁZIUM (G4):

       Ročníky 1., 2.:

       1. Z. Štefánková | 2. AG, (24b), 2. S. Sumblová | 1.AG (12b)

       Ročníky 3.,4.:

       1. A. Brušo (31b), 2. A. Valt (29b), 3. K. Kubíková (26b) - všetci zo 4. AG

       Ročníky 1. - 4. - v kategórii 2C2:

       1. G. James | 1.AG (39b)

       SOŠ-IT:

       Ročníky 1.- 4.: (v tejto kategórii súťažilo 5 prvákov, 6 druhákov, 3 štvrtáci)

       1. M. Rosa (31b), 2. T. Gubicza (31b), M. Žovinec (31b) - všetci z 2.ATL - pri rovnosti bodov rozhodol o poradí súčet bodov za časť Gramatika a Čítanie s porozumením

       Ročníky 1.- 4. - v kategórii 2C2:

       1. K. Vojtechová | 4.ATL (45.5b)

        

     • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy
      • Prvá On-line Olympiáda v anglickom jazyku v histórii školy

      • V dňoch 17. a 18.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo ON-LINE ANGLICKEJ OLYMPIÁDY pre všetky zložky našej školy - ZŠ, GYMN a SOŠ IT. Tešíme sa, že naši študenti sa zapojili a dokonca sme mali účastníčky aj V kategórii 2C2, kde sú dve študentky, ktoré sú s anglickým jazykom v intenzívnejšom kontakte.

       Sme hrdí, že naši študenti našli v sebe odavhu a popasovali sa náročnými úlohami.

     • Vianočné prázdniny
      • Vianočné prázdniny

      • Na základe rozhodnutia Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinská diecéza, ako zriaďovateľ katolíckych škôl a školských zariadení na území Žilinskej diecézy, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020 a po zvážení epidemiologickej situácie v jednotlivých školách rozhodol takto:

       1. vianočné prázdniny sa uskutočnia vo všetkých základných a stredných školách v termíne od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane,

       2. v materských školách sa prerušuje prevádzka od 21.12.2020 do 08.01.2021 vrátane.

     • Zavítal k nám Mikuláš
      • Zavítal k nám Mikuláš

      • Nad snežnou sa Tatrou vznáša duch svätého Mikuláša

       v každom roku raz.

       Do okienka dary vloží, Mikuláš, ten sluha Boží

       dobrým deťom sám.

       Aj našu školu sv. Jána Bosca prišiel  7.12. potešiť Mikuláš, prišiel presne taký, ako má byť, v biskupskom oblečení, sprevádzaný anjelmi a s dobrou sladkosťou pre každé dobré dieťa i dospelého na našej škole. Detičky mu zaspievali, potešili mikulášskymi rýmovačkami a predviedli mu čo všetko dokážu. Je nám ľúto, že ostatní žiaci našej školy túto sviatočnú atmosféru nezažili, ale po ich návrate do školy, bude na nich čakať veľa iných, pútavých aktivít.

        

     • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!
      • MÁME VIANOČNÝ PLÁN AKO PRINIESŤ JEŽIŠKA NA VIANOCE!

      • A viete o tom ako prví! Niečo sme vymysleli a chceme sa s vami o to podeliť.

       Milí naši rodičia, dnes je Medzinárodný deň dávania, tzv.  #GIVINGTUESDAY. Dnes o tom budete počuť v médiách a aj naše školy sa zapájajú do dávania a štedrosti počas tejto náročnej doby.

        

       Chceme vás pozvať do rozšírenia Katechéz Dobrého pastiera na nové miesta našej diecézy. V niektorých našich školách už Átriá Dobrého pastiera máme, do ďalších škôl a farností by sme ich chceli priniesť. 

        

       Ako? 

       Prečítajte si v krátkom článku: https://krok.donator.sk/katechezy-vdaka-rodicom/

        

       Veľmi pekne Vám ďakujeme!