• Novinky

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE | 26.10.-29.11.´20

      • Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 22.10.´20 informujeme všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca o nasledovných zmenách v realizácii výchovno - vzdelávacieho procesu v škole v období od 26.10´20 do 29.11.´20


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA (5. - 9. ročník) a 8GYM

       2. stupeň ZŠ (5. - 9. ročník ZŠ) a 8GYM (1.-4. ročník) od pondelkom 26.10.´20 a PRECHÁDZAJÚ na DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE podľa mimoriadneho rozvrhu platného od 13.10.´20.

        Všetci žiaci školy majú zriadené účty na EduPage a G-Suite (školský e--mail, cez ktorý sa budú prihlasovať do aplikácie Meet) a priebežne boli zaškolení do používania týchto nástrojov pri prípadnom prerušení prevádzky školy. Žiadame rodičov, aby skontrolovali pripojenie na tieto naše nástroje dištančného vzdelávania. Prípadné problémy prosíme komunikovať s TU

       Hodiny označené príznakom (vo vašom EduPage profile, resp. v eTK) "MODRÁ KAMERA" (kamera....jpg) budú odučené On-line (cez Meet). Hodiny, ktoré budú bez príznaku, budú odučené dištančne (zasielanie študijného materiálu, testovanie...). Preto žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite (min. školský e-mail). Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Žiaci sú od 26.10.´20 ODHLÁSENÍ ZO STRAVY.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie je v našej a v 8GYM zrušené1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).

       ​​​​​​​

       GYMNÁZIUM a SOŠ IT (technické lýceum)

        Žiaci týchto zložiek školy pokračujú v DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ, podľa mimoriadneho rozvrhu platného od 13.10.´20. 

       Hodiny označené príznakom (vo vašom EduPage profile, resp. v eTK) "MODRÁ KAMERA" (kamera....jpg) budú odučené On-line (cez Meet). Hodiny, ktoré budú bez príznaku, budú odučené dištančne (zasielanie študijného materiálu, testovanie...). Preto žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite (min. školský e-mail). Účasť na dištančnom vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. kurzy na ochranu života a zdravia | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA (1. - 4. ročník)

        1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník ZŠ) od pondelkom 26.10.´20 a POKRAČUJE v PREZENČNOM VZDELÁVANÍ (v škole) s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20.

        Rúška POVINNÉ pre všetkých žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú na 1. stupni ZŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.

        Jesenné prázdniny sa rozdelili do termínov: 30.10.´20 (piatok) & 02.11.´20 (pondelok& 06.11.´20 (piatok) & 09.11.´20 (pondelok).       MATERSKÁ ŠKOLA 

       POKRAČUJE s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška ODPORÚČANÉpre všetkých žiakov org. zl. MŠ v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       Vedenie školy

     • Spojení a zjednotení v modlitbe...
      • Spojení a zjednotení v modlitbe...

      • Aj v našej Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici sme sa zapojili do iniciatívy v modlitbe posvätného ruženca Milión detí sa modlí za pokoj a mier vo svete. Terciani nič nenechali na náhodu a pri dodržaní všetkých hygienických predpisov podporili myšlienku Pátra Pia už v piatok 16.10.2020. Ak Pán dá a pandémia nám náš úmysel neprekazí, tak v pondelok opäť modlitbou ruženca posvätíme svet i seba v triedach základnej školy. 

     • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20
      • SÚBOR OPATRENÍ PLATNÝCH OD 12.10.´20

      • Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/17294:1-A1810 zverejňujeme súbor opatrení pre žiakov a ich zákonných zástupcov vo všetkých organizačných zložkách školy - Materská škola sv. J. Bosca | Základná škola sv. J. Bosca | Gymnázium sv. J. Bosca | SOŠ IT sv. J. Bosca: 

       GYMNÁZIUM a SOŠ IT (technické lýceum)

       MIMORIADNE PRERUŠENIE VYUČOVANIA začína pondelkom 12.10.´20 a trvá DO ODVOLANIA. Týka žiakov tried: I. AG, I.ATL, II.AG, Sexta, II.ATL, III.AG, III.ATL, IV.AGIV.ATL.

       On-line vzdelávanie začína od 13.10.´20. Žiadame žiakov aby sledovali svoj účet EduPage, resp. konto v G-Suite. Účasť na On-line vzdelávaní je pre žiakov školy povinná. Komisionálne preskúšanie je umožnené.

       Žiaci od 12.10.´20 ODHLÁSENÍ ZO STRAVY.

       V prípade, že žiak má v škole osobné veci (učebnice, pracovné zošity, cvičebnice...) prosíme kontaktovať TU cez svoj účet a dohodnúť si prevzatie týchto vecí. Pozn. je vhodné zobrať si zo školy oblečenie na TSV, prezúvky, pracovné plášte ap.

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. kurzy na ochranu života a zdravia | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.


       ZÁKLADNÁ ŠKOLA a 8GYM (1. - 4. ročník)

        Od pondelkom 12.10.´20 a POKRAČUJE v PREZENČNOM VZDELÁVANÍ (v škole) s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška POVINNÉ pre všetkých žiakov org. zl. ZŠ a 1. - 4. ročníka 8GYM org. zl. Gymnázium v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       Záujmové vzdelávanie (krúžková činnosť) bude realizovaná dištančnou formou, pri krúžkoch, ktorých charakter to umožňuje.

       do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie sú v naších SŠ zrušené: 1. výlety a exkurzie | 2. športové výcviky a školské športové súťaže | 3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode | 4. kurzy pohybových aktivít v prírode | 5. dni otvorených dverí.


       MATERSKÁ ŠKOLA 

        Od pondelkom 12.10.´20 a POKRAČUJE s opatreniami, ktoré boli platné od 01.10.´20

       Rúška ODPORÚČANÉ. pre všetkých žiakov org. zl. ZŠ a 1. - 4. ročníka 8GYM org. zl. Gymnázium v interiéri (triedy, chodby...) aj v exteriéri

       ​​​​​​​Vedenie školy

       Rozhodnutie_ministra_12-10-2020.pdf

     • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20
      • EURUOPEAN DAY OF LANGUAGES ´20

      • Dňa 29.09.2020 sa v našej škole uskutočnila už tradičná septembrová aktivita - Európsky deň jazykov ´20. V tomto roku oklieštene, ale zapojili sa do nej žiaci II. stupňa ZŠ a študenti gymnázia a technického lýcea.

       VÝHERCOVIA EDOL´20

       Kategória ZŠ:

       1. miesto: TERCIA (Írsko)

       2. miesto: 7.AZŠ (Kanada)

       3. miesto: 8.AZŠ (Nórsko)

       Kategória SŠ:

       1. miesto: II.AG-Sexta (Egypt)

       2. miesto: I.ATL (Švédsko)

        

       Cena za 1. miesto: „Deň nič nerobenia“

       Cena za 2. miesto: 2 "voľné hodiny" cudzieho jazyka

       Cena za 3. miesto: 1 "voľná hodina" cudzieho jazyka