• Novinky

     • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,
      • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

      • rád by som sa Vám prihovoril aspoň takouto formou v tomto náročnom období. Už je to viac ako 2 týždne, čo zostala naša škola zatvorená a Vy ste odkázaní na vyučovanie „na diaľku“. Isto netreba pripomínať , že je to situácia pre nás všetkých nepríjemná, úplne nová a snažíme sa v nej zorientovať najlepšie , ako vieme. 

       V prvom rade chcem všetkým veľmi poďakovať - učiteľom, rodičom i žiakom, za všetko úsilie a snahu, ktoré doteraz vynaložili. Prežívame čas, kedy sa potrebujeme vzájomne zomknúť a spoločne prekonať túto krízu. Sme jedna z mála škôl, kde sme hlavne v zložkách strednej školy začali s online výučbou od prvého dňa po zatvorení školy. Postupne sa pridávali aj ostatné zložky, vrátane prvého stupňa ZŠ.  Našou prioritou je  odbremeniť čo najviac Vás, rodičov, lebo vieme, že to máte doma teraz veľmi náročné a najmä podmienky sú veľmi rôznorodé. Niektorí rodičia chodia obaja do práce, niekde je viacero súrodencov na jeden počítač, niekde sú ešte veľmi malí súrodenci, ktorí potrebujú veľa času a starostlivosti. Z toho je zrejmé, že každý rodič sa nemôže rovnako venovať výučbe svojich detí.  Sme si tohto všetkého vedomí a našou snahou je, aby sme zachovali určitú primeranosť v nárokoch na žiakov. Vieme, že miera prebraného učiva nie je teraz to najdôležitejšie a že v mnohých domácnostiach riešite oveľa naliehavejšie problémy.  Verte, že i pre nás učiteľov je pripraviť kvalitnú online hodinu náročné a príprava na ňu zaberie oveľa viac času, ako príprava na štandardnú hodinu v škole. Nechceme, aby sa naše vyučovanie zúžilo iba na zadávanie úloh, lebo celá ťarcha by ostala na Vás, rodičoch. Verím, že za tieto dva týždne sme sa už dostali do nejakého rytmu a budeme sa snažiť stále zlepšovať.  Budeme vďační aj za Vašu spätnú väzbu.  Chcel by som ešte poprosiť študentov, najmä vo vyšších ročníkoch strednej školy, obzvlášť maturantov, aby boli zodpovední a nesnažili sa veci zľahčovať, alebo zneužívať, ale aby si zodpovedne plnili svoje úlohy.

       Čo sa týka zápisu do 1. ročníka  ZŠ, mal by sa uskutočniť medzi 15.-30.4. 2020. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať. Všetky aktuálne informácie sa snažíme dávať na našu web stránku, ako aj na EduPage.

       Na záver by som Vás chcel všetkých povzbudiť. Nepochybujem o tom, že to všetci spolu zvládneme a že i napriek ťažkostiam sa naučíme v tomto období veľa nového a vyťažíme z tejto situácie čo najviac dobrých vecí, veď v Biblii čítame: „Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28). Vyprosujem pre nás všetkých milosti od Pána Ježiša i od nášho patróna Don Bosca, prajem Vám všetko dobré a veľa zdravia.

       Ďakujem, s pozdravom

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ školy

     • BOH TI ODPÚŠŤA...
      • BOH TI ODPÚŠŤA...

      • Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

       Mt 5,8

       NEMÔŽEŠ ÍSŤ K SVIATOSTI ZMIERENIA?

       CIRKEV NÁM DÁVA MIMORIADNU MOŽNOSŤ ODPUSTENIA NAŠICH HRIECHOV!

       (www.tkbs.sk)

       1. OĽUTUJ VŠETKY svoje HRIECHY

       2. HŇEĎ, ako to BUDE MOŽNÉ CHOĎ NA SVÄTÚ SPOVEĎ

       Pápež František dnes večer udelí mimoriadne eucharistické požehnanie Urbi et Orbis ktorým bude spojená možnosť prijať úplné odpustky. O 18:00 (v piatok 27.03.´20) ho naživo odvysielajú TV LUX, RTVS i TA3. Požehnanie Urbi et Orbi sa tradične udeľuje iba na Vianoce a Veľkú noc. Pozývame Vás, Vaše rodiny, duchovne sa zúčastniť prostredníctvom komunikačných prostriedkov. Spolu s pápežom Františkom budeme počúvať Božie slovo, prednesieme prosby a budeme adorovať Najsvätejšiu Sviatosť, s ktorou nám na záver udelí požehnanie. Nepremeškajme túto jedinečnú príležitosť. Potom bude na TV LUX v priamom prenose odvysielaná svätá omša.

       ĎALŠIE PODMIENKY K ÚPLNÝM ODPUSTKOM:

       Návšteva Najsvätejšej sviatosti či Eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne modlitba Sv. ruženca, Krížovej cesty či Korunky Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie epidémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.

       Plnomocné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum, ale je náležite disponovaný a pravidelne sa počas života modlil nejakú modlitbu: v tomto prípade sa pre získanie odpustkov tiež odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž.

        

     • Učíme online
      • Učíme online

      • Postupne sa do nášho online vyučovania zapájajú aj žiaci z prvého stupňa. Povzbudzujeme ich a tešíme sa so spoločných úspechov!

       Pre všetkých je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.

        

     • !!!ZMENA!!! | ZÁPIS DO MŠ
      • !!!ZMENA!!! | ZÁPIS DO MŠ

      • Vážení rodičia,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do materských škôl v SR. PRIHLASOVANIE DETÍ (Zápis) do MŠ sa POSÚVA na obdobie od 30.04.2020 do 31.05.2020. Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Nebudeme požadovať LEKÁRSKE POTVRDENIE. Na zápis sa dostaví iba JEDEN Z RODIČOV zapisovaného dieťaťa. Prinesie si so sebou:

       1. VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU DO MATERSKEJ ŠKOLY (na stiahnutie a vytlačenie v .pdf)

       2. RODNÝ LIST DIEŤAŤA

       3. OBČIANSKY PREUKAZ

       O DÁTUME ZÁPISU v našej škole intenzívne komunikujeme so zriaďovateľom školy. Sledujte prosím naše stránky, budeme vás priebežne informovať.

       Aktuálne pracujeme na možnosti BEZKONTAKTNÉHO ZÁPISU do našej MŠ. V priebehu najbližších dní Vás milí rodičia budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a cez mestský rozhlas.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • ZRUŠENÉ T9
      • ZRUŠENÉ T9

      • OZNAMUJEME ŽIAKOM, že dňa 24.03.2020 v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v krajine minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania Ustredného krízového štábu ZRUŠIL Celoslovenské TESTOVANIE9 žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka 8-ročných gymnázií v školskom roku 2019/2020.

       Mgr. Jarmila Gabrižová, Mgr. Ján Šatka, koordinátori T9

     • ZMENA | ZÁPIS DO 1. roč. ZŠ
      • ZMENA | ZÁPIS DO 1. roč. ZŠ

      • Vážení rodičia predškolákov,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL ZMENY vo FORME a DÁTUME ZÁPISU ŽIAKOV do 1. ročníka základných škôl. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sa POSÚVA na obdobie od 15.04.2020 do 16.04.2020 v čase od 14:00 do 17:00 hod. Zápis bude realizovaný BEZ OSOBNEJ PRÍTOMNOSTI zapisovaného DIEŤAŤA. Na zápis sa dostaví iba JEDEN Z RODIČOV zapisovaného žiaka s dôrazom na dodržanie prísnych epidemiologických opatrení (rodičia môžu vstúpiť do priestorov školy s rúškom na tvári, rukavicami a prosíme Vás aby ste si priniesli vlastné pero). K zápisu potrebujete:

       1. VYPLNENÝ 1._Protokol_o_zapise_ziaka_do_1._r.doc​​​​​​​ (na stiahnutie a vytlačenie v .pdf)  / ak vám táto možnosť nevyhovuje, prázdnu žiadosť v tlačenej forme dostanete v škole pri zápise

       2. RODNÝ LIST DIEŤAŤA

       3. OBČIANSKY PREUKAZ

       v prípade, ak Vám dôležité a hlavne zdravotné obmedzenie neumožní osobne sa v predpísanom termíne zúčastniť zápisu, môžete využiť komunikáciu so školou elektronickou formou -  elektronická prihláška bude plne akceptovaná, overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.Aktuálne pracujeme na možnosti BEZKONTAKTNÉHO ZÁPISU do 1. ročníka ZŠ. V priebehu nasledujúceho týždňa Vás milí rodičia budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky a cez mestský rozhlas.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • KARANTÉNNE OPATRENIA | DO ODVOLANIA
      • KARANTÉNNE OPATRENIA | DO ODVOLANIA

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, dňa 24.03.2020 minister školstva SR OZNÁMIL, že PRERUŠENIE VYUČOVANIA z dôvodu PREVENTÍVNYCH KARANTÉNNYCH OPATRENÍ zostáva v platnosti DO ODVOLANIA. V našich podmienkach sa to týka všetkých organizačných zložiek -  MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a SOŠ IT (technické lýceum). Tak, ako ste si už zvykli v priebehu posledných týždňov, VYUČOVANIE BUDE aj naďalej REALIZOVANÉ čiastočne DIŠTANČNOU FORMOU. Prosím, sledujte svoje účty v aplikáciach a na našich stránkach. Žiaci uvedených organizačných zložiek sú v tomto období ODHLÁSENÍ z OBEDOV. RUŠIA SA všetky MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY, predmetové a športové súťaže a olympiády. Budovy školy a priestory sú v tomto období UZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ.  O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • ZRUŠENIE EČ & PFIČ MS´20
      • ZRUŠENIE EČ & PFIČ MS´20

      • OZNAMUJEME MATURANTOM, že dňa 24.03.2020 v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie v krajine minister školstva Slovenskej republiky na základe odporúčania Ustredného krízového štábu ZRUŠIL Externú časť MS´20 () a Písomnú formu internej časti MS´20 (PFIČ) v školskom roku 2019/2020.

       Interná časť MS´20 - Ústna maturitná skúška (ÚMS) a Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ) sa USKUTOČNIA do 14. DNÍ od UKONČENIA KARANTÉNNYCH OPATRENÍ, najneskôr do 30.06.2020

       Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) sa USKUTOČNÍ do 7. DNÍ od UKONČENIA KARANTÉNNYCH OPATRENÍ, najneskôr do 30.06.2020

       Mgr. Ján Šatka, koordinátor MS

     • POSUNUTIE TERMÍNOV: EČ&PFIČ | PČOZ | ÚMS&TČOZMS´20
      • POSUNUTIE TERMÍNOV: EČ&PFIČ | PČOZ | ÚMS&TČOZMS´20

      • Na základe rozhodnutia Ústrednej maturitnej komisie a Usmernenia ministerky MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach v termíne od 16.03. - 27.03.´20 (vrátane) v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a nariadením preventívnej karantény OZNAMUJEME MATURANTOM, že TERMÍN Externej časti MS´20 () a Písomnej formy internej časti MS´20 (PFIČ) sa  P O S Ú V A  nasledovne:

       31.03.2020 | SJL | & PFIČ

       01.04.2020 | ANJ | & PFIČ

       02.04.2020 | MAT |

       Náhradný termín MS´20 (NT) sa presúva nasledovne:

       15.04.2020 | SJL | & PFIČ

       16.04.2020 | ANJ | & PFIČ

       17.04.2020 | MAT |

       Praktická časť odbornej zložky (PČOZ) - týka sa SOŠ IT - zostáva v našej škole v pôvodnom dátume:

       22.04.2020 | PČOZ

       Interná časť MS´20 - Ústna maturitná skúška (ÚMS) a Teoretická časť odbornej zložky (TČOZ)

       08.06.-09.06.2020 | ÚMS

       09.06.2020 | TČOZ (SOŠ IT)

        

        

     • VYTVORILI SME G-SUITE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV
      • VYTVORILI SME G-SUITE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       všetkým žiakom našej školy sme vytvorili účet v službe G-Suite - pre vlastný e-mail na našej doméne ssnd.sk a on-line vyučovanie, ktoré v súčastnosti alternatívne poskytujeme našim žiakom a študentom.

       Prihlásenie pre žiakov : do prehliadača zadajte: http://gmail.ziak.ssnd.sk

       Prihlásenie pre žiakov GYM & SOŠ IT: do prehliadača zadajte: http://gmail.student.ssnd.sk

       Prihlasovacie meno & Úvodné heslo bolo zaslané všetkým žiakom a rodičom prostredníctvom SMS notifikácie.

       Prosíme žiakov, aby sa bezodkladne prihlásili do účtu. Pri prvom prihlásení je nutné NASTAVIŤ VLASTNÉ HESLO.

       Využitie účtu je závislé od ročníka žiaka a jeho učiteľov - okrem e-mailu (gmail) umožňuje viesť on-line vyučovanie, e-learning cez Google Classroom a veľa iného. Študenti SOŠ IT úspešne využívajú tieto služby už niekoľko rokov a v súčasnej situácii sme sa rozhodli rozšíriť službu aj pre študentov gymnázia a žiakov ZŠ, aby sme zabezpečili potrebnú komunikáciu so školou.

       Mgr. Ľuboš Valt, Ing. Dušan zervan, Mgr. Ján Šatka

     • V NAŠEJ ŠKOLE VZDELÁVAME - DIŠTANČNE
      • V NAŠEJ ŠKOLE VZDELÁVAME - DIŠTANČNE

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       VYUČOVANIE V NAŠEJ ŠKOLE POPKRAČUJE aj počas nariadenej karantény a prerušenia prevádzky všetkých škôl v SR. Po pilotnom testovaní v uplynulom týždni v gymnaziálnej forme a technickom lýceu, pokračujeme v DIŠTANČNOM VYUČOVANÍ v org. zl. ZÁKLADNÁ ŠKOLA (I. a II. st.) v org. zl. GYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a org. zl. SOŠ IT (technické lýceum). Prijmite teda túto našu ponuku a povzbuďte svoje deti k aktívnemu zapájaniu do tejto formy vyučovania. Prosíme, aby žiaci v dopoludňajších hodinách PRAVIDELNE PRISTUPOVALI do svojich ÚČTOV na EDUPAGE, kde sú priebežne umiestňované pracovné materiály, zadania, prezentácie, študijný materiál a do svojho účtu na G-SUITE, prostredníctvom ktorých bude prebiehať ON-LINE VYUČOVANIE jednotlivých PREDMETOV. K takejto forme vyučovania POTREBUJETE: PRIPOJENIE NA INTERNETNOTEBOOK alebo PC, príp. MOBIL ev. TABLET a postupovať podľa POKYNOV VYUČUJÚCICH (cez EDUPAGE a e-maily na doméne ssnd.sk). Veríme, že touto formou budeme ako škola aj naďalej plniť svoju verejnú funkciu. 

       Ďakujeme za pochopenie - vyučujúci jednotlivých predmetov

       Mgr. Ján Šatka - zástupca RŠ

     • SILA MODLITBY
      • SILA MODLITBY

      • Kým sa koronavírus šíri po celom svete, nevynímajúc naše Slovensko, môžeme sa modliť k sv. Rochusovi. Sila modlitby je veľká. Mnoho ľudí sa o nej presvedčilo, preto neváhajme. Získali sme čas, tak sa zjednoťme a prosme za naše rodiny, za našu školu, za chorých i zdravotníkov, ktorí ich ošetrujú, modlime sa za celú krajinu.

       Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a v boji proti coronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od tejto epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA | 16.03.-27.03.´20
      • PRERUŠENIE VYUČOVANIA | 16.03.-27.03.´20

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou, pristupujeme k PRERUŠENIU VYUČOVANIA vo všetkých organizačných  zložkách -  MATERSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÁ ŠKOLAGYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a SOŠ IT (technické lýceum) v TERMÍNE od 13.03.´20 do 27.03.´20 (vrátane). Vyučovanie bude realizované čiastočne DIŠTANČNOU FORMOU. Žiaci uvedených organizačných zložiek sú v tomto období ODHLÁSENÍ z OBEDOV. RUŠIA SA všetky MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY. Budovy školy a priestory sú v tomto období UZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ. MATURITNÁ SKÚŠKA 2020 (písomná forma) sa v riadnom termíne NEUSKUTOČNÍ, náhradný termín bude včas zverejnený. O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE
      • DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE

      • Milí žiaci,

       od 10.03.´20 do 13.03.´20 žiaci organizačnej zložky GYMNÁZIUM (8GYM & 4GYM) a organizačnej zložky SOŠ IT (odb. TL) prechádzajú do režimu DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA. Je preto POVINNOSŤOU žiakov v dopoludňajších hodinách sledovať svoj účet na ssnd.edupage.org, v zmysle pokynov vyučujúcich pristupovať k materiálom a zadaniam (týka sa GYM aj SOŠ IT), pristupovať do svojho účtu na Google ClassRoom a postupovať podľa pokynov vyučujúcich a zúčastňovať sa na videokonferenciách a on-line stretnutiach (týka sa SOŠ IT). Takto zadaný materiál budeme považovať za prebrané učivo.

       S úctou

       Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ

     • ZRUŠENIE ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A VEREJNÝCH PODUJATÍ
      • ZRUŠENIE ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH A VEREJNÝCH PODUJATÍ

      • Na základe ZÁKAZU Ústredného krízového štábu SR, zo dňa 10.03.´20, na obdobie do 24.03.´20 RIADITEĽ ŠKOLY bezodkladne RUŠÍ všetky mimoškolské aktivity a záujmovú činnosť žiakov školy, naplánované športové, kultúrne a spoločenské akcie pre žiakov školy, zamestnancov a verejnosť. V tomto období sú ZRUŠENÉ aj duchovné obnovy pre žiakov školy a pedagógov a spoločné liturgické slávenia - v školskej kaplnke a Saleziánskom oratóriu. Od uvedeného dátumu UZATVÁRA priestory školy (športoviská, telocvičňa, posilňovňa) pre VEREJNOSŤ.

       Ďakujeme za pochopenie

       Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY
      • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKOLY

      • Z preventívnych dôvodov a na základe vývoja epidemiologickej situácie PRERUŠUJEME VYUČOVANIE v zložkách GYMNÁZIUM (4GYM a 8GYM) a SOŠ IT dňa 10.03.2020. V priebehu zajtrajška budeme žiakov, rodičov a verejnosť informovať o ďalšom postupe – riaditeľ školy

     • Hviezdoslavov Kubín
      • Hviezdoslavov Kubín


       • II. kategória - poézia                                      II. kategória - próza

         1. miesto -  FilIp Valt                                          1. miesto - Veronika Bukovčáková

         2. miesto - Filip Mičian                                       2. miesto - Anabela Černáková

         3. miesto - Vanessa Cibulková                            3. miesto - Jakub Sadloň 

       III. kategória - poézia                                                    III. kategória - próza

          1. miesto - Michaela Mišiaková                                  1. miesto - Klára Šimorová

          2. miesto - Richard Klánek                                        2. miesto - Nela Čepelová

          3. miesto - Terézia Koutenská                                    3. miesto - Adriana Bartáková