• Novinky

     • LISTY SSND | č. 2
      • LISTY SSND | č. 2

      • Pre všetkých žiakov, rodičov a verejnosť sme pripravili 2. číslo nášho časopisu LISTY*SSND. Pozrite si jednotlivé stránky (ako fotografie v galérii nižšie), prípadne si stiahnite vo formáte PDF posledné číslo LISTOV*SSND

     • Rodičovský ples ssnd
      • Rodičovský ples ssnd

      • Vážení rodičia, absolventi a priaznivci školy,

       prijmite srdečné pozvanie na tradičný rodičovský ples, ktorý sa uskutoční v piatok 7. februára 2020 od 19:00 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Jána Bosca.

       Hudobne sprevádza náš ples DJ Piskorík Ľuboš a LH Javorina. Cena vstupenky je 16,-€/pár. Máme pripravenú bohatú tombolu a občerstvenie. 

       V prípade, že máte záujem o vstupenku môžete ju zakúpiť prostredníctvom triednych učiteľov alebo na sekretariáte školy. Ak máte požiadavku na počet miest alebo zabezpečenie konkrétnej triedy, obráťte sa na vedenie školy, príp. na p. sekretariáte.

       Veríme, že vytvoríme priateľské spoločenstvo a spoločne sa porozprávame, zabavíme, neformálne stretneme.

       Tešíme sa na každého z vás.

       Všetko dobré, s úctou

       členovia RR

        

       Pozn.

       Touto cestou sa obraciame na rodičov žiaov školy s prosbou, príp. pomocou so zabezpečením cien do tomboly, príp. slaným alebo sladkým pečivom..., rovnako uvítame vašu pomoc pri piatkovej príprave plesu (od 10:00 hod.) alebo sprataní priestorov tried a chodieb po jeho skončení (v sobotu 08.02. 2020 od 09:00 do 12 hod.)

     • LYŽIARSKY VÝCVIK
      • LYŽIARSKY VÝCVIK

      • Aj v aktuálnom školskom roku poriadme Lyžiarsky výchovno - výcvikový kurz (LVVK)  pre žiakov tried Sekunda & 7. AZŠ Kvinta I. AG a I. ATL všetkých organizačných zložiek našej Spojenej školy sv. Jána Bosca (ZŠ | 8GYM | 4GYM | SOŠ IT). LVVK sa uskutoční v dňoch 02.02. - 07.02.2020 na Donovaloch. Viac informácii v propozíciach LVVK.

        

       PROPOZÍCIE LVVK

       Termín: 02.02.2020 - 07.02.2020

       Miesto: Donovaly Hotel Vesel

       Vedúca kurzu: Mgr. Eva HANULIAKOVÁ

       Inštrukturi: Mgr. Iveta MACHCINÍKOVÁPaedDr. Mgr. Marek MICHALENKO SDB, Mgr. Jozef RAGULA SDB

       Zraz: 

       Odchod: 

       Príchod: 

       Stravovanie: v ubytovacom zariadení - plná penzia s nápojmi (začíname večerou)

       Výcvik: zabezpečený kvalifikovanými inštruktormi z radov ped. pracovníkov

       Zdravotné zabezpečenie: zdravotník, ktorý sa zúčastňuje LVVK

       Zapožičanie výstroja na celý pobyt aj s prilbou cca 40€ max. 45€. Peniaze treba priniesť so sebou.

       NA LVVK TREBA ZOBRAŤ

       ► Lyže lyžiarske palice - zopnuté dohromady (príp. snowboard), lyžiarske topánkylyžiarske okuliare;

       ► Lyžiarska prilba je povinnáČapicu 1ks, 2 páry rukavíclyžiarske oblečenie;

       ► Termo bielizeň, viac párov hrubých tenkých ponožiek;

       ► Nočnú spodnú bielizeň, oblečenie na voľný čas, prezuvky do chaty;

       ► Hygienickeosobné potrebykrém na tvár a pery;

       ► Lieky proti bolesti hrdla, vitamínyelestický obväz, niekoľko kúskov rýchloobväzov, o ostatných liekoch (aj pravidelne užívaných informovať zdravotníka);

        Spoločenské hry, poznámkový blok, ceruzku;

        Tablety, notebooky - len na vlastné riziko (za stratu, alebo poškodenie škola nezodpovedá);

        Primerané vreckové;

        Potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia podpísané rodičmi;

        Preukaz poistencaobčiansky preukaz (kto už má), ev. pas;

       UPOZORNENIE

        Kto sa nebude môcť zúčastniť LVVK pre vážnu príčinu (choroba, vážne rodinné problémy) predloží vedúcemu kurzu lekárske, alebo iné hodnoverné potvrdenie pred odchodom na kurz

        Lyžiarska výstroj musí zodpovedať bezpečnostným prdpisom, funkčnosť viazania na lyžiarku je nutné nastaviť doma!

        Na LVVK platí vnútorný poriadok školy. Počas výuky, kultúrneho programu, omše a v čase nočného kľudu je zakázané používať mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia. Pri závažnom porušení poriadku (alkohol, omamné látky, drogy, fajčenie, šikana...) bude žiak z kurzu vylúčený a rodičia si ho musia na vlastné náklady zobrať z kurzu.

        Žiak zodpovedá za škody (finančné a právne) vzniknuté vzniknuté jeho zavinením v ubytovacom zariadení, v autobuse a na svahu

        Pri odchode autobusu rodičia podpíšu, že boli poučení o pokynoch LVVK

        Kto nemá kartičku na vlak, musí si ju urýchlene vybaviť.