• Novinky

     • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19
      • ŽIVÝ BETLEHEM | 19.12.´19

      • Spojená škola sv. Jána Bosca

       Materská škola | Základná škola | Gymnázium | SOŠ informačných technológií

       pozýva všetkých ľudí dobrej vôle na tradičnú predvianočnú aktivitu:

        

       ŽIVÝ BETLEHEM 2019

       vo štvrtok

       19. decembra 2019 

       so začiatkom o

       16:00

       (Areál školy)

       Pripravili sme (aj pre Vás):

        

       #Dramatizovaný vianočný príbeh

       #Chlieb s cibuľou

       # Živé zvieratká

       #Kultúrny program

       #Vianočná kapustnica a punč

       #Koledy

       #Vianočné mikrotrhy

        

       Strávte s nami príjemné adventné popoludnie

     • IMATRIKULÁCIE´19
      • IMATRIKULÁCIE´19

      • Atmosféru z imatrikulačného aktu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.10.2019 vám prinášame nasledovnou kolekciou fotografií. Imatrikulácie´19 prebehli v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici a zúčastnili sa ich žiaci Sekundy - Kvinty, I. AG - III. AG a I. ATL - III. ATL.

     • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ
      • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ

      • 04.11.2019 boli dané do užívania chlapčenské toalety na prízemí pavilónu-A (Gymnázium a SOŠ IT). Pozriete si niekoľko snímok pred a po rekonštrukcii sociálnych zariadení. V opravách postupne pokračujeme.

     • Deň techniky & DOD | 14.11.2019
      • Deň techniky & DOD | 14.11.2019

      • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

       SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

       Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

       vás srdečne pozývajú na 

       DEŇ TECHNIKYDOD 

       ktoré sa uskutočnia dňa

       14.11.2019

       08:30 - 13:00

       Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 11.11.2019 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

       Záujemcovia o štúdium prejdú viacerými workshopmi:

       #Robotika

       #Virtuálna realita

       #3D modeling

       #Interactive english

       #Chémia netradične

       #IT Fyzika

       #EchoŠkola

       Počas Dňa techniky a DOD budú môcť žiaci navštíviť

       vyučovanie odborných predmetov  v triedach a odborných učebniach

       !!! Pozor novinka !!!

       Individuálne konzultácie 

       13:00 - 17:00

       !!! Pozor novinka !!!

        

     • Triedne rodičovské stretnutia
      • Triedne rodičovské stretnutia

      • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - org. zl. Základná škola sv. J. Bosca & org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca & org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca - pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na Rodičovské združenie: triedny aktív, rodičovské stretnutia, pedagogické konzultcie. RZ sa uskutoční dňa 05.11.2019 (utorok) so začiatkom o 15:45 v jednotlivých triedach.