• Novinky

     • 3D Župan | Stredoškolák´19
      • 3D Župan | Stredoškolák´19

      • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

     • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá
      • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá

      • V piatok 18.10.2019 sa žiaci II. ATL SOŠ IT a II. AG gymnázia zúčastnili exkurzie v našom najväčšom cukrovare Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej. Vedúcou exkurzie bola RNDr. Slimáková.

     • Milión detí sa modlí ruženec
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • V piatok 18.10.2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej školy až po SOŠ IT - zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy - Milión detí sa modlí ruženec. Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili anoimovaný ruženec. Osobitná vďaka patrí p. uč. Renátke, ktorá modlitbu oživila aj hudobnou službou a p. katechétke Laure, ktorá pripravila prezentáciu. 

       PaedDr. M. Dolovacká

     • Spojení v športe
      • Spojení v športe

      • V sobotu dobrovoľne do školy? Ak ide o správnu vec, prečo nie? Brány Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v sobotu 12.10.2019 nezostali zatvorené. Malí aj veľkí, starí aj mladí, športovci aj nešportovci... všetci sme sa tu stretli, aby sme sa "spojili v športe". Ďakujeme všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a vložili doň svoje srdce❤️. Aj vďaka Vám dnes mnoho detí, ale aj dospelých odchádzalo s úsmevom a množstvom krásnych zážitkov. A že je tomu tak, fotky hovoria za všetko. V mene celej školy ĎAKUJEME - Jankovi Zacharovi, Milanovi Vozárovi, Richardovi Pavlikovskému, Zuzke Bačovej, FitFabrik, borntotrick, choreofactory, cakumprask, Juraovi Šimkovičovi, Karate ŠK Real team Trenčín, Freďo s Aquagymom, Hasičom z Kolačína, futbalový klub z Kolačína, pánom zvukárom, pánovi Badíkovi, Maťkovi Bajzíkovi... a mnohým ďalším úžasným ľuďom.

     • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV
      • A3D - AKČNÉ TROJDNIE ZLIECHOV

      • Hľadali cestu k sebe aj k Bohu
       Prvé týždne v novej škole, keď sa žiaci po príchode zo ZŠ stávajú študentmi strednej školy, sú pre nich
       určite náročné. Noví spolužiaci, noví vyučujúci, nové prostredie, nové požiadavky aj nová kultúra
       školy – v tomto všetkom sa musia v krátkej dobe zorientovať. Naša škola už tradične ponúka vo
       svojom výchovnom programe pre prvákov štvorročného gymnázia, kvinty osemročného gymnázia
       a prvákom odboru technické lýceum adaptačný pobyt pod názvom „Akčné trojdnie“, ktorý im v tom
       má pomôcť. Zoznamovacie aktivity, pri ktorých sa tak povediac lámu ľady, turistika, aktivity, pri
       ktorých spoznávajú študenti program osobnostného rozvoja zhrnutý do sloganu školy ako MÚDROSŤ
       – MRAVNOSŤ – LÁSKA a taktiež duchovné aktivity s duchovným správcom školy don Marekom
       Michalenkom sme absolvovali so 46 študentmi od 2. do 4. 10. v Zliechove. Naštartovali sme našich
       prvákov pre ďalšie štúdium, pre rozvíjanie svojich talentov, ale aj pre vnímanie spoločných potrieb
       a dodržiavanie pravidiel a pre konanie dobra nielen v škole, ale aj mimo nej. Už teraz sa tešíme, ako
       ich budeme podporovať a sledovať v ich osobnom raste. Vďaka za prípravu pobytu patrí vedeniu
       školy a za jeho naplnenie triednym vyučujúcim RNDr. Viere Hýllovej Urbanovej, Mgr. Ľubošovi
       Valtovi, duchovnému správcovi Mgr. Marekovi Michalenkovi a animátorovi z radov starších
       študentov Martinovi Rýchlemu.

        

     • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo
      • Sloboda naša každodenná, kat. esej - Celoštátne kolo

      • Pri príležitosti 30. výročia Novembra 1989 Inštitút Communio vyhlásil esejistickú súťaž na tému Sloboda naša každodenná... Za aké hodnoty sme ochotní štrngať kľúčmi dnes? Zo zaslaných prác študentov našej školy bola ocenená esej Petra Cicoňa z II. AG. Ocenenie za 3. miesto bolo odovzdané počas podujatia Odkaz Novembra 89 spojeného s besedou s Františkom Mikloškom a Jakubom Pohlem.

       Mgr. E. Kňažeková