• Novinky

      • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska

      • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej.  Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

       SKM_4050180507085800.pdf

     • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
      • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska

      • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

     • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
      • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18

      • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C  obsadila 2. miesto.

       Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.