• Novinky

     • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OK | 08.02.´18
      • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - OK | 08.02.´18

      • Dňa 08.02.2018 v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvarta.

       Zuzana KOPECKÁ | Kvarta | 1. miesto | postup do krajského kola

        

       Zuzke blahoželáme k úspešnej reprezentácii a prajeme úspešné zvládnutie krajského kola.

     • Olympiáda v ANJ - OK
      • Olympiáda v ANJ - OK

      • Dňa 16.01.2018 v Dubnici nad Váhom sa uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Sekunda.

       Kristína BAJZÍKOVÁ| Sekunda | 3. miesto

        

       Kristínke blahoželáme k úspešnej reprezentácii.

     • MEDZINÁRODNÁ INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
      • MEDZINÁRODNÁ INTERNETOVÁ MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

      • Do 10. ročníka medzinárodnej internetovej matematickej olympiády, ktorú organizuje Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky sa zapojili aj študenti našej školy - Radoslava ŽÁČIKOVÁ, Martin KŇAŽEK, Martin GAŽO, Martin VAVRÍK, Dominika ADAMÍKOVÁ, Katarína SLIMÁKOVÁ a Linda MALKOVÁ.