• Novinky

     • ŽIVÝ BETLEHEM V ŠKOLE | 20.12.´17
      • ŽIVÝ BETLEHEM V ŠKOLE | 20.12.´17

      • Aj v tomto roku - v adventnom a predvianočnom čase - Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - Materská škola sv. Jána Bosca, Základná škola sv. Jána Bosca, Gymnázium sv. Jána Bosca, SOŠ technické lýceum sv. Jána Bosca

       p o z ý v a

       všetkých ľudí dobrej vôle na podujatie

       Ž i v ý   B e t l e h e m,

       ktorý sa uskutoční

       v stredu 20.12.2017 o 16:00

       v areáli školy.

       V rámci tejto aktivity, ktorá je určená pre verejnosť zo širšieho regiónu, budete mať možnosť pripomenúť si biblické udalosti spojené narodením Ježiška. Samozrejme bude živá Svätá rodina. V areáli školy sa budú nachádzať živé zvieratká - somárik, ovečky, teliatka... V rámci programu vystúpia žaici školy a školská kapela s koledami. Deti sa môžu zapojiť do Betlehemského karnevalu. Bude aj občerstvenie - vianočné koláčiky, chlieb s masťou a na rozohriatie adventný punč. Na nádvorí budú Školské adventné minitrhy.

        

       Program je teda bohatý - strávte s nami príjemné adventné popoludnie!

        

       Deti príďte oblečené ako pastieri, králi, anjeli, obyvatelia Betlehema... a zapojte sa do Betlehemského karnevalu.

        

     • KONZULTAČNÝ DEŇ PRE RODIČOV | 12.12.´17
      • KONZULTAČNÝ DEŇ PRE RODIČOV | 12.12.´17

      • Oznamujeme rodičom žiakov školy, že utorok - 12.12.2017 - v čase od 14:00 do 15:30 sa uskutoční Konzultačný deň pre rodičov - pedagogické konzultácie.

       Veríme, že tak pomôžeme včas riešiť aktuálne otázky ohľadom výchovno - vzdelávacieho procesu v prospech našich žiakov. Triedne rodičovské združenia, pedagogické poradne sa budú konať každý štvrťrok, t.z: v mesiaci  január 2018 a apríl 2018. Presné dátumy vám včas oznámime.