• Novinky

      • Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ použitím elektronického testovania"

      • Naša škola bude zapojená do projektu Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM), v ktorom budeme využívť najmodernenjšie technológie a postupy pri testovaní.

       Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) a z Operačného programu Vzdelávanie je zameraný na zavedenie elektronického systému testovania a vybudovanie databázy úloh a testov.

       Zverejnené zmluvy sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

       NUCEM-Testovanie-ZS.pdf

       NUCEM-Testovanie-Gym.pdf

      • Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode.

      • V piatok 13. septembra 2013 v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, ktorá sa realizuje didaktickými hrami na prvom stupni a účelovými cvičeniami na druhom stupni ZŠ - zrealizujeme praktickú časť.

        

       Zraz žiakov školy je o 7,55 hod. na školskom dvore,v prípade nepriaznivého počasia v šatni.

       1. stupeň ZŠ končí po 4. vyučovacej hodine (o 11,25 hod.); od tohto času je v prevádzke ŠJ i ŠKD.

       2. stupeň ZŠ končí po 5. vyučovacej hodine (o 12,15 hod.)

      • Klasika za 170 minút

      • DostojevKlasika za 170 minút - Obrázok 1ského román Zločin a trest nepatrí ku knihám, ktoré sa dajú prečítať na jedno posedenie. NIekoľko študentov sa s touto klasikou zoznámi v utorok, keď uvidia v podaní žilinských hercov divadelnú inscenáciu tohto románového diela. Necháme sa prekvapiť, ako sa im podarí vtesnať vnútornú drámu študenta Raskoľnikova do 170 minút.

      • Celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete

      • Vatikán, 1. septembra 2013

       V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia: „K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie.“ Ako povedal, cesta k pokoju vedie cez svedomie jednotlivcov a vzájomný dialóg: „Nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju.“

       Na najbližšiu sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutoční modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. Svätý Otec vyzval miestne Cirkvi na celom svete, aby sa pripojili a zorganizovali vlastné modlitbové stretnutia.

      • Oznam pre prváčikov ZŠ na deň 02.09.2013

      •   Žiaci 1. ročníka ZŠ (spolu s doprovodom) sa stretnú v budove Základnej školy o 8,00 hod., kde bude nasledovať ich privítanie, uvedenie do triedy, rozdanie pripravených učebníc a pomôcok a ďalšie organizačné pokyny. Po spoločnom stretnutí s p. tr. uč. Mgr. Monikou Hládekovou a Mgr. Máriou Galkovou sa naši malí prváci spolu s rodičmi presunú na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod.

       Po skončení sv. omše prváčikovia odchádzajú domov.

       Zoznam žiakov 1. A a 1. B triedy

       zoznam_ziakov_1.A__1._B(1).docx

       V utorok (3.9.) a v stredu (4.9.) budú naši prváčikovia v škole 3. vyučovacie hodiny (do 10,35 hod.) - od tohto času je v prevádzke aj školský klub detí. Obedy v školskej jedálni sa vydávajú po 4. vyučovacej hodine.

       Od štvrtka (5.9.) sa žiaci prvých ročníkov učia podľa rozvrhu hodín - plný počet hodín v danom dni.

       VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME!smiley