• Zápis do MŠ/ZŠ

     • Zápis do MŠ


     • V roku 2018 sa zápis budúcich škôlkárov do našej MŠ sv. Jána Bosca, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici uskutoční v dňoch 30. 4 až 11. 5. 2018 v čase od 10:00 do 15:30 v priestoroch tried v materskej škôlke.

      V prípade zvýšeného záujmu o zápis detí do MŠ budeme realizovať rozšírenie kapacity o ďalšiu triedu.

      Tešíme sa na Vás!