• Na výstave Stredoškolák´19 sme zoskenovali

      a vytvorili 3D model župana Jaroslava Bašku
  • #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie aktivít org. zložky, vyberte príslušnú webstránku školy. Pre zobrazenie známok žiakov, domácich úloh a denného rozvrhu sa prihláste vo vrchnej časti stránky pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • #spojená škola - jedinečný koncept kontinuálneho vzdelávania a výchovy

   pre deti, žiakov a študentov od 3 rokov po maturitu
    • našou misiou je
    • múdrosť, mravnosť, láska
    • sme škola, kde
    • pomáhame rásť
    • sme škola, kde
    • každý môže vyniknúť
    • spájajú nás
    • hodnoty, vzťahy, technológie
   • #stalo sa

   • Zobrazenie celoškolských aktivít, ktoré boli realizované. Pre zobrazenie aktivít jednotlivých organizačných zložiek, vyberte príslušnú časť školy.

  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • IMATRIKULÁCIE´19
    • IMATRIKULÁCIE´19
    • 10. 11. 2019
    • Atmosféru z imatrikulačného aktu, ktorý sa uskutočnil dňa 29.10.2019 vám prinášame nasledovnou kolekciou fotografií. Imatrikulácie´19 prebehli v Saleziánskom oratóriu v Novej Dubnici a zúčastnili sa ich žiaci Sekundy - Kvinty, I. AG - III. AG a I. ATL - III. ATL.

    • Čítať viac
   • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ
    • ĎALŠIA REKONŠTRUKCIA DOKONČENÁ
    • 10. 11. 2019
    • 04.11.2019 boli dané do užívania chlapčenské toalety na prízemí pavilónu-A (Gymnázium a SOŠ IT). Pozriete si niekoľko snímok pred a po rekonštrukcii sociálnych zariadení. V opravách postupne pokračujeme.

    • Čítať viac
   • Deň techniky & DOD | 14.11.2019
    • Deň techniky & DOD | 14.11.2019
    • 8. 11. 2019
    • Milí žiaci 9. ročníkov a 8. ročníkov, vážení rodičia záujemcov u štúdium v našej škole

     SOŠ informačných technológií sv. Jána a Bosca - technické lýceum

     Gymnázium sv. Jána Bosca - zameranie na IKT

     vás srdečne pozývajú na

     DEŇ TECHNIKY a DOD

     ktoré sa uskutočnia dňa

     14.11.2019

     08:30 - 13:00

     Pre žiakov, ktorí sa nahlásia svojmu výchovnému poradcovi do 11.11.2019 zabezpečujeme odvoz na aktivitu a späť.

    • Čítať viac
   • Triedne rodičovské stretnutia
    • Triedne rodičovské stretnutia
    • 3. 11. 2019
    • Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici - org. zl. Základná škola sv. J. Bosca & org. zl. Gymnázium sv. J. Bosca & org. zl. SOŠ IT sv. J. Bosca - pozýva rodičov a zákonných zástupcov žiakov na Rodičovské združenie: triedny aktív, rodičovské stretnutia, pedagogické konzultcie. RZ sa uskutoční dňa 05.11.2019 (utorok) so začiatkom o 15:45 v jednotlivých triedach.

    • Čítať viac
   • 3D Župan | Stredoškolák´19
    • 3D Župan | Stredoškolák´19
    • 28. 10. 2019
    • Prinášame niekoľko fotografií z výstavy Stredoškolák´19, ktoré sa uskutočnila v d§och 24.-25.10.2019 na výstavisku ExpoCentre v Trenčíne. S čím sme vystúpili na výstave? Naši 3D grafici nasnímali, na hlavnom stage - zoskenovali a vytvorili 3D model trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Na workshope "Hrdina remesla" prezentoval maturant Martin netradičné chemické pokusy. Programátori predstavili kooperatívneho robota - robotickú ruku. Samozrejme nechýbali ďalšie autonómne roboty. Vďaka všetkým žiakom, vyučujúcim a absolventom, ktorí nás podporili a oživili stánok Gymnázia sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca.

    • Čítať viac
   • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá
    • Exkurzia | Cukrovar T. Teplá
    • 20. 10. 2019
    • V piatok 18.10.2019 sa žiaci II. ATL SOŠ IT a II. AG gymnázia zúčastnili exkurzie v našom najväčšom cukrovare Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej. Vedúcou exkurzie bola RNDr. Slimáková.

    • Čítať viac
   • Futbal, SŠ - Okresné kolo
    • Futbal, SŠ - Okresné kolo
    • 20. 10. 2019
    • Nový úspech našej školy:

     : 2. miesto

     Súťaž: Futbal, CH | SŠ
     Kolo: Okresné kolo

    • Čítať viac
   • Milión detí sa modlí ruženec
    • Milión detí sa modlí ruženec
    • 20. 10. 2019
    • V piatok 18.10.2019 sa aj naša škola - všetky zložky od materskej školy až po SOŠ IT - zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy - Milión detí sa modlí ruženec. Cez 2. vyučovaciu hodinu sme sa presunuli do Farského kostola sv. Jozefa Robotníka v Novej Dubnici, kde sme sa spoločne modlili anoimovaný ruženec. Osobitná vďaka patrí p. uč. Renátke, ktorá modlitbu oživila aj hudobnou službou a p. katechétke Laure, ktorá pripravila prezentáciu.

    • Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Patrícia Galková

     • 2. miesto
     • Šaliansky Maťko - 3. kat. · Okresné kolo · 2018/2019
     • Matej Kudlík

     • 1. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Michal Sadloň

     • 6. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Matúš Kupka

     • 9. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ9 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Filip Valt

     • 6. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ5 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Martin Kopecký

     • 6. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ5 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Matúš Hupčík

     • 10. miesto
     • Matematická olympiáda, kat. MOZ5 · Okresné kolo · 2018/2019
     • Zuzana Tináková

     • 2. miesto
     • Olympiáda v anglickom jazyku, kat. 2B · Okresné kolo · 2018/2019
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 6276594