• *** PRECHÁDZAME NA NOVÝ DIZAJN WEBSTRÁNOK SSND.SK *** TESTOVACIA PREVÁDZAKA - PRIPOMIENKY SÚ VÍTANÉ ***

    • 20.12.2018 | 16:00 ŽIVÝ BETLEHEM

    • ŠKOLSKÝ AREÁL

     ► Živé zvieratká
     ► Bohatý program & Koledy
     ► Vianočné mikrotrhy
     ► Chlieb s cibuľou
     ► Vianočný punč
     ► Vianočná kapustnica
    • 20.12.2018 | 16:00 ŽIVÝ BETLEHEM

    • ŠKOLSKÝ AREÁL

     ► Živé zvieratká
     ► Bohatý program & Koledy
     ► Vianočné mikrotrhy
     ► Chlieb s cibuľou
     ► Vianočný punč
     ► Vianočná kapustnica
    • Naša nová knižnica má byť komunitným centrom pre deti/žiakov, ich rodičov a/lebo starých rodičov... Má to byť miesto nielen na štúdium, ale aj na stretnutia, besedy, prednášky...
  • #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie aktivít org. zložky, vyberte príslušnú webstránku školy. Pre zobrazenie známok žiakov, domácich úloh a denného rozvrhu sa prihláste vo vrchnej časti stránky pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
  • #spojená škola - jedinečný koncept kontinuálneho vzdelávania a výchovy

   pre deti, žiakov a študentov od 3 rokov po maturitu
    • našou misiou je
    • múdrosť, mravnosť, láska
    • sme škola, kde
    • pomáhame rásť
    • sme škola, kde
    • každý môže vyniknúť
    • spájajú nás
    • hodnoty, vzťahy, technológie
   • #stalo sa

   • Zobrazenie celoškolských aktivít, ktoré boli realizované. Pre zobrazenie aktivít jednotlivých organizačných zložiek, vyberte príslušnú časť školy.

   • Popoludnie čítania Biblie
    • Popoludnie čítania Biblie
    • 29. 11. 2018
    • Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti po čom túži Tvoje srdce. (Ž 37; 4)

     Aj v tomto školskom roku, ako už tradične, sme pre žiakov #ZSsvJanaBosca zrealizovali projekt Popoludnie čítania Biblie, ktorého hlavným cieľom bolo pripomenutie posolstva Biblie.Spoznávať Sväté písmo – Knihu kníh, zamýšľať sa nad pravdami, prirodzené poznávanie biblického textu, za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka, hlbšie porozumieť Božiemu slovu: pravidelným čítaním prijať pozvanie k budovaniu vzťahov s ľuďmi v jednote s Bohom, zažiť spoločenstvo pri spoločnom počúvaní a čítaní Božieho slova a mnoho iného...Prežili sme čas strávený v atmosfére Božieho pokoja. Okrem čítania biblických textov bol program obohatený prácou v skupinkách, tajničkami, (aj maľovanými) kvízmi, rébusmi, spevom, ukazovačkami za sprievodu gitary, no i výrobou figúrky Mikuláša.Záver, ako už býva zvykom, sme náš d

    • Čítať viac
   • Študentská vedecká konf. a Deň techniky
    • Študentská vedecká konf. a Deň techniky
    • 25. 11. 2018
    • V piatok 23.11.2018 sme opäť po roku zažili špičkové výkony a špičkové technológie na Študentskej vedeckej konferencii #ŠtudVedKon2018 a na Dni techniky #DenTechnikySSND v Spojenej škole sv. Jána Bosca Spojená Škola Nová Dubnica #GymBoscaNDCa, #TechLycNDCa.

     Príprava konferenčných príspevkov zabrala študentom desiatky hodín, naštudovali množstvo informácií, spracovali ich tak, aby ich v stanovenom čase kvalitne odprezentovali. Našli tú odvahu postaviť sa pred publikum a v tomto roku aj pred streamovacie kamery. Priamy prenos v profesionálnej kvalite zabezpečovali študenti nášho Technického lýcea.

    • Čítať viac
    • 1. miesto v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska
    • 7. 5. 2018
    • V okresnom kole súťaže v speve ľudových piesní Slávik Slovenska, ktoré sa konalo dňa 3. mája 2018 v Novej Dubnici, 1. miesto v I. kategórii v silnej konkurencii (12 súťažiacich) obsadila žiačka našej školy: Sára Ďurčová, z 3. A triedy. Zaspievala piesne Porezala som sa a Zoťali brezu, za sprievodu p. uč. Hollej. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme, aby jej spievanie naďalej robilo radosť.

    • Čítať viac
   • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
    • 3. miesto v I. kategórii v súťaži Slávik Slovenska
    • 8. 5. 2018
    • Žiačka 4. A triedy Rebeka Gabčanová v najstaršej speváckej súťaži pre deti a mládež v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slavik Slovenska, ktorej garantom je maestro Peter Dvorský, obsadila v okresnom kole nádherné 3. miesto. Sme hrdí na naše žiačky a teší nás, že aj najmladšia generácia má vzťah ku klenotu našej tradičnej kultúry.

    • Čítať viac
   • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
    • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - KK - 2. miesto | 10.04.´18
    • 4. 5. 2018
    • Dňa 10.04.2018 v KCVČ Trenčín sa uskutočnilo krajské kolo matematickej olympiády. Školu úspešne reprezentovala žiačka triedy Kvinta - Katarína SLIMÁKOVÁ, ktorá v kategórii C obsadila 2. miesto.

     Katke srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy.

    • Čítať viac
   • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18
    • SOČ - KK - 2. miesto | 06.04.´18
    • 18. 4. 2018
    • Dňa 06.04.2018 sa v Starej Turej sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). V kategórii 11 - Informatika našu školu reprezentoval žiak SOŠ informačných technológii sv. Jána Bosca, odboru technické lýceum Peter PAGÁČ (4. ATL). V náročnej konkurencii Peter obsadil 2. miesto a postúpil do celoštátneho kola tejto súťaže.

    • Čítať viac
   • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18
    • MEDZINÁRODNÁ DEJEPISNÁ SÚŤAŽ GYMNÁZIÍ ČR a SR - KK - 2. miesto | 05.04.´18
    • 5. 4. 2018
    • Dňa 05.04.2018 v Trenčíne sa uskutočnilo krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií ČR a SR. Školu úspešne reprezentoval tím žiakov v zložení Zuzana ČEŠKOVÁ (Septima) & Natália MOLNÁROVÁ (Septima) & Pavol KALIVODA (3. AG). V náročnej konkurencii z 12 gymnázií trenčianskeho kraja obsadili 2. miesto a postupujú do medzinárodného kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční v Chebe (Česká republika).

    • Čítať viac
   • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18
    • OLYMPIÁDA V NEJ - SR - 3. miesto | 25.03.´18
    • 5. 4. 2018
    • V dňoch 25.-26.03.2018 sa v Bratislave uskutočnilo celoštátne kolo 28. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 2C našu školu reprezentoval Raymond KUNŠTATSKÝ z triedy 3. ATL, ktorý obsadil 3. miesto.

     Raymondovi srdečne blahoželáme k úspešnej reprezentácii školy na celoslovenskom kole Olympiády z NEJ.

    • Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Martin Vančo

     • 3. miesto
     • Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Filip Valt

     • 2. miesto
     • Hviezdoslavov Kubín · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Kristína Bajzíková

     • 3. miesto
     • Olympiáda v AJ - kat. 1A · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Zuzana Kopecká

     • 1. miesto
     • Biologická olympiáda - kat. C · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Katarína Slimáková

     • úspešný riešiteľ - postup na kraj
     • Geografické olympiáda · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Adrián Brušo

     • 2. miesto
     • Olympiáda v AJ · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Raymond Kunštatský

     • 1. miesto
     • Olympiáda v AJ · Okresné kolo · 2017 / 2018
     • Kristína Bajzíková

     • 3 miesto
     • Olympiáda v AJ · Okresné kolo · 2017 / 2018
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • CNW.CZ