• #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.
    • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.
    • 28. 5. 2021
    • Naša škola sa zapojila do športového projektu Slovenského olympijského a športového výboru -- OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI. V máji sme počas hodín TSV testovali žiakov 6.ročníka. Testová batéria bola zameraná na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov. Žiaci boli odmenení krásnymi vecnými cenami s olympijským motívom.🥇

    • OLYMPIJSKÝ odznak všestrannosti.: Čítať viac
   • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.
    • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.
    • 28. 5. 2021
    • Dňa 26.05. 2021 sa v CVČ Dubnica n/Váhom uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy - 67. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Súťaž prebehla dištančnou formou prostredníctvom videonahrávok recitátorov.

     Náš žiak Adam Rekem zo 6.A triedy získal krásne tretie miesto v II. kategórii próza.

     GRATULUJEME!!!

    • Adam Rekem - 3. miesto Hviezdoslavov Kubín.: Čítať viac
   • Don Jozef Dvorský
    • Don Jozef Dvorský
    • 27. 5. 2021
    • Do večnosti odišiel človek, ktorý stál pri zrode našej školy, ktorému prvá generácia našich žiakov, ale i učiteľov vďačí za duchovnú formáciu.

     Nech odpočíva v pokoji.

    • Don Jozef Dvorský: Čítať viac
   • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
    • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA
    • 13. 5. 2021
    • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom našej školy, že s účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje minister školstva, vedy, výskumu a športu školské vyučovanie vo všetkých školách od pondelka nastupujú aj žiaci stredných škôl – gymnázium a SOŠ IT.

     V prvom týždni bude rozvrh upravený – adaptačný týždeň – sledujte Edupage.

    • OZNAM - OBNOVENIE ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA: Čítať viac
   • Vyučovanie 10.-14.05´21
    • Vyučovanie 10.-14.05´21
    • 7. 5. 2021
    • Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR.

     Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dáva okres Ilava do červenej farby. To znamená, že výchovno-vzdelávací proces sa mení a všetci žiaci základnej školy sa vzdelávajú prezenčne. Bez testu.

     od 10.05.2021 pokračuje vyučovací proces podľa nasledovných pravidiel:

    • Vyučovanie 10.-14.05´21: Čítať viac
   • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21
    • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21
    • 29. 4. 2021
    • Vážení rodičia,

     oznamujeme Vám, že prevádzka ZŠ + MŠ a SŠ sa od 03.05. 2021 nemení, nakoľko podľa COVID AUTOMATU nájdete tu, zostáva okres Ilava v bordovej farbe - 3. stupeň varovania, a tak ročníky: 2. stupňa ZŠ - 5., 6. a 7. roč. + žiaci nižšieho 8GYM + žiaci 1. - 3. ročníka GYM a SOŠ IT pokračujú v dištančnom vzdelávaní.

    • Vyučovanie - 03.- 07.05.´21: Čítať viac
   • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21
    • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21
    • 29. 4. 2021
    • Riditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, po porade s menovanými internými členmi predmetových maturitných komisií pre maturitnú skúšku 2021 u r č u j e skupiny predmetov pre potreby administratívneho hodnotenia IČ MS´21 v organizačných zložkách školy - Gymnázium sv. Jána Bosca a SOŠ informačných technológií sv. Jána Bosca - nasledovne:

    • URČENIE SKUPÍN PREDMETOV PRE POTREBY ADMINISTRATÍVNEHO HODNOTENIA IČ MS´21: Čítať viac
   • Vyučovanie - 26.-30.04.´21
    • Vyučovanie - 26.-30.04.´21
    • 22. 4. 2021
    • Vážení zákonní zástupcovia žiakov 2.A, 3.A, 4.A, 4.B ZŠ v týždni od 26.04.2021 do 30.04.2021 pokračujeme v prezenčnom vyučovaní - podľa rozvrhu na Edupage.

     Podmienkou nástupu dieťaťa do školy na prezenčné vyučovanie je Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka

     Uvedené tlačivo si môžete doma stiahnuť a vyplniť. Žiak (prípadne ZZ) ho v pondelok ráno odovzdá pri nástupe do školy spolu s kópiou platného negatívneho certifikátu.

    • Vyučovanie - 26.-30.04.´21: Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Martin Vančo

     • Úspešný riešiteľ
     • Junior Internet - Kat. JuniorWEB - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Rodinné bývanie Chocholná
     • Ján Václav

     • Úspešný riešiteľ
     • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Bločky - skener pokladničných dokladov
     • Martin Medvecký

     • 2. miesto
     • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Inteligentný Kvetináč
     • Tomáš Tomanička

     • 4. miesto
     • SYGA - Siemens Young Generation Award 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Gabriela James

     • 2. miesto
     • Hodžov novinový článok 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Šimon Matejička

     • Cena poroty
     • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
     • Kristián Valjent

     • Cena poroty
     • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
     • Ján Václav

     • 10. miesto
     • SOČ - Kat. 15 - Ekonomika a riadenie · Krajské kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Čítanie a spracovanie dát z pokladničných dokladov
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 1122382