• #škola pre celú rodinu

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • Duchovná obnova
    • Duchovná obnova
    • 28. 1. 2022
    • Po zimnej prázdninovej prestávke sa znova rozbehli duchovné obnovy našich žiakov. Tento týždeň zavítali do saleziánskych priestorov žiaci najstarších ročníkov - maturanti z gymnázia a technického lýcea. Hlbšie sa zamýšľali nad témou: Mám na teba čas. Uvažovali nad tým ako a s kým trávia svoj čas. Popri rôznych cvičeniach a aktivitách v skupinkách si uvedomili, že Boh je ten, ktorý má na nás čas vždy...

    • Duchovná obnova: viac
   • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook
    • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook
    • 27. 1. 2022
    • Naši žiaci, rodičia a učitelia majú vďaka finančnému príspevku Rady rodičov dostupné interaktívne testy AlfBook. Túto skvelú pomôcku pri precvičovaní učiva môžu využívať všetci žiaci základnej školy aj nižšieho gymnázia.

     Radosť z učenia tak môžu zažívať kdekoľvek a kedykoľvek po prihlásení sa do svojho konta. V čase dištančného vyučovania využíva túto možnosť viacero rodín.

    • Interaktívne vzdelávanie - AlfBook: viac
   • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády
    • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády
    • 21. 1. 2022
    • Okresné kolo tejto vedomostnej súťaže sa konalo začiatkom januára. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a jeden z nich získal aj postupové miesto do krajského kola.

    • Nemecký jazyk - okresné kolo olympiády: viac
   • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády
    • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády
    • 21. 1. 2022
    • Minulý týždeň sa konalo okresné kolo tejto tradičnej vedomostnej súťaže a už máme výsledky. Súťažilo sa online z prostredia školy, študenti riešili úlohy z počúvania, gramatiky a čítania s porozumením. Naši študenti v tvrdej konkurencii veľmi dobre obstáli a dokonca získali postupové miesta pre krajské kolo.

    • Anglický jazyk - okresné kolo olympiády: viac
   • Požehnanie priestorov
    • Požehnanie priestorov
    • 19. 1. 2022
    • Počas týchto dní prechádza triedami Don Marek Michalenko a požehnáva jednotlivé učebne. Keďže sa vlani učilo v tomto čase prevažne dištančne, zápis na dverách sa prepisoval z roku 2020 na 2022. A aby žiaci vedeli čo jednotlivé písmená v skratke znamenajú, dostali aj podrobné vysvetlenie: C - (Christus) - M (Mansionem) - B (Benedicat), čo v preklade z latinčiny znamená Kristus dom žehná, či v lepšom voľnejšom preklade „Kristus požehnaj tento dom“.

    • Požehnanie priestorov: viac
   • Spolu múdrejší 3
    • Spolu múdrejší 3
    • 18. 1. 2022
    • Reagovali sme na výzvu MŠVVaŠ SR a úspešne sa opäť zapájame do programu Spolu múdrejší. Program bude realizovaný v mesiacoch január až jún 2022 a je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

    • Spolu múdrejší 3: viac
   • Nadácia Dionýza Ilkoviča: Mladá chemička Katarína Slimáková: Farby látok sa dajú zistiť aj bez laboratória, zlúčeniny som sa naučila programovať
   • INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL OD 10.01.´22
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Martin Vančo

     • Úspešný riešiteľ
     • Junior Internet - Kat. JuniorWEB - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Rodinné bývanie Chocholná
     • Ján Václav

     • Úspešný riešiteľ
     • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Bločky - skener pokladničných dokladov
     • Martin Medvecký

     • 2. miesto
     • Junior Internet - Kat. JuniorAPP - SŠ · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Inteligentný Kvetináč
     • Tomáš Tomanička

     • 4. miesto
     • SYGA - Siemens Young Generation Award 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Gabriela James

     • 2. miesto
     • Hodžov novinový článok 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
     • Šimon Matejička

     • Cena poroty
     • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
     • Kristián Valjent

     • Cena poroty
     • FIRST Lego League, Kat. Robot Design · Krajské kolo · 2020/2021
     • Ján Václav

     • 10. miesto
     • SOČ - Kat. 15 - Ekonomika a riadenie · Krajské kolo · 2020/2021
     • Názov práce: Čítanie a spracovanie dát z pokladničných dokladov
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 1724612