• Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
    • Don Bosco
    • Informácie

    • Po Zápise a vydaní Rozhodnutia o prijatí sa stávate ŽIAKMI NAŠEJ ŠKOLY.

     Aby ste mohli začať využívať „vlaky zadarmo“ a žiacky zľavnený autobusový lístok, je potrebné, aby vaši rodičia navštívili SEKRETARIÁT našej školy, počas posledných dvoch augustových týždňov, kde budú vydané Potvrdenia o návšteve školy, s ktorým môžu následne zájsť na SAD resp. kancelárie ŽSR.

     Nakoľko je budova školy uzatvorená, pripájame kontakty na náš sekretariát: 042/4432383 alebo 042/4432382

     Pozn. Sekretariát školy má dve pracoviská, jedno v pavilóne ZŠ – vstup cez hlavný vchod do budovy školy (automatické dvere) a druhé v pavilóne gymnázia a SOŠ IT – vstup cez služobný vchod do budovy školy.

     Vo vyššie uvedených termínoch Vás môžu rodičia prihlasovať aj na obedy v našej školskej jedálni .

     Viac na stránke STRAVOVANIE.

     Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 042/4326385.