• Všetkým ľuďom prospieva, z času na čas dopriať svojej duši uvoľnenie. Odpočinok totiž obnovuje životnú silu a veselá prázdninová nálada zaženie každý smútok.
    • Seneca
    • Po vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium, Zápise na štúdium a úspešnom ukončení 9. ročníka ZŠ sa stávate ŽIAKMI NAŠEJ ŠKOLY.

     Aby ste mohli aj naďalej využívať „vlaky zadarmo“ a žiacky zľavnený autobusový lístok, je potrebné, aby ste navštívili SEKRETARIÁT našej školy, počas posledných dvoch augustových týždňov, kde vám budú vydané Potvrdenia o návšteve školy, s ktorým môžete následne zájsť na SAD resp. kancelárie ŽSR.

     Naša SŠ je pertnerskou školou ISIC a preto žiaci našej školy môžu čerpať výhody študentských kariet ISIC. Na informačnom stretnutí 26.06.´24 sme novoprijatým žiakom vydali Žiadosti o vydanie študentskej karty ISIC. Ak máte záujem o túto študentskú kartu, postupujte podľa pokynov na žiadosti. Keď budeme mať Vašu kartu, budeme Vás kontaktovať a budete si ju môcť prevziať u nás v škole (kontaktná osoba pre ISIC karty - Ing. Winklerová Z.). Ak ešte nemáte Žiadosť o vydanie, nevadí, môžete si ju prevziať pri prvej návšteve našej školy na sekretariáte školy. Viac info na: https://isic.sk/

     Všetkým novoprijatým žiakom, boli vytvorené žiacke účty na G-Workspace for Education, v tvare meno.priezvisko@student.ssnd.sk. Dočasné prihlasovacie heslá boli odovzdané na informačnom stretnutí dňa 26.06´24. Prosíme, aby sa novoprijatý žiak bezodkladne prihlásil do svojho študentského účtu (prihlasovanie je také isté, ako do gmailu) a zmenil si (zapamätal) svoje prihlasovacie heslo. G-Workspace bude počas štúdia nielen komunikačným nástrojom, ale hlavne vzdelávacím, keď budú v rámci neho vytvorené classroom-y so vzdelávacím obsahom a študijnými materiálmi, či bude v tomto prostredí realizované, prípadné, On-line vzdelávanie cez nástroj Meet. Ak ste sa nemohli zúčastniť nášho informačného stretnutia a nemáte prístupy, kontaktujte nás prosím na zastgym@ssnd.sk a vyžiadajte si prihlasovacie údaje.

     Prístup do aScAgendy, resp. do EduPage našej školy bude všatkým novoprijatým žiakom školy vygenerovaný a zaslaný na ich osobné školské účty v priebehu 08/2024.

     Žiaci, ktorý majú záujem o zapojenie do duálu - systému duálneho vzdelávania v IT sektore (SDV) podpíšu zmluvu o duálnom vzdelávaní s danou certifikovanou firmou najneskôr do konca 08/2024.

     Dotazník pre novoprijatého žiaka - všetkým novoprijatým žiakom bude zaslaný (študentský e-mail a SMS) link na tento dotazník. Prosíme o bezodkladné vyplnenie.

     Internát - nakoľko škola nedisponuje vlastným internátnym zariadením, odporúčame rodičom dochádzajúcich novoprijatých žiakv kontaktovať okolite internátne zariadenia vo veci zabezpečenia ubytovania. Kontakty: Pruské: info@sospruske.sk * 042-4456109 | Trenčín: holomkova.eva@dopravna.sk * 032-2855202 | Trenčín: sitrencin@gmail.com * 032-6510813 | Trenčín (vysokoškolský): ivan.dudak@tnuni.sk * 032-7444177. Aktuálne rokujeme so SAD TN o možnostiach prispôsobenia spojov k dochádzke našich žiakov z vlakovej stanice/do vlakovej stanice Trenčianska Teplá. 

     Nakoľko je budova školy uzatvorená, pripájame kontakty na náš sekretariát: 042/4432383 alebo 042/4432382, prípadne volajte na vám už známe mobilné číslo zástupcu riaditeľa školy (0948-197922), prípadne riaditeľa (0917-861122 - riaditel@ssnd.sk).

     Pozn. Sekretariát školy má dve pracoviská, jedno v pavilóne ZŠ – vstup cez hlavný vchod do budovy školy (automatické dvere) a druhé v pavilóne gymnázia a SOŠ IT – vstup cez služobný vchod do budovy školy.

     Vo vyššie uvedených termínoch sa môžu žiaci gymnázia prihlasovať aj na obedy v našej školskej jedálni (na mesiac 09/2024). Strava sa začína vydávať od utorka 03.09.2024.

     Viac na stránke STRAVOVANIE.

     Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 042/4326385, jedalen@ssnd.sk.