• 22.05.2024 | 09:08

     (AKTUALIZÁCIA)

     PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

     SOŠ IT sv. Jána Bosca

     v šk. roku 2023/2024 pre štúdium v šk. rok 2024/2025

     *** VÝSLEDKY ***

     Výsledok PS je riaditeľ školy povinný zverejniť do 16.05.2024výsledok, rozhodnutie a potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka bude administrovaný cez EduPage základnej školy uchádzača. Potvrdenie o nastúpení, ktoré je taktiež potrebné, poslať cez EduPage alebo naskenované mailom na zastgym@ssnd.sk do 16.05.2024, inak je rozhodnutie neplatné a žiak nebude prijatý a jeho miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Rozhodujúci je dátum doručenia škole - SOŠ IT sv. Jána Bosca.

     Poradie uchádzačov je zverejnené na stránke školy pre prijímacie konanie a je aktualizované, podľa doručovaných potvrdení o nastúpení/nenastúpení.

     Ak žiak nebol prijatý pre nedostatok miesta, do 5 dní od doručenia rozhodnutia môže podať cez Edupage alebo mailom odvolanie.


     ***

     KONEČNÉ SKÓRE PRIJÍMACIEHO KONANIA

     2024/2025
      
     Definitívne
     poradie
     Kód
     uchádzača
     Dosiahnuté
     skóre
     Status
     uchádzača
     Splnenie
     kritérií
     Natúpi
     na štúdium
        1   
        91EK6   
        1 341   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        2   
        94CZ1   
        1 244   
        Prijatý bez PS/Nenastúpi   
           
        3   
        99QG9   
        1 235   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        4   
        49KC8   
        1 228   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        5   
        66WM7   
        1 175   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        6   
        71JS6   
        1 166   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        7   
        31DJ6   
        1 155   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
        8   
        21KS1   
        1 131   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        9   
        51MP6   
        1 106   
        Prijatý bez PS/Nenastúpi   
           
        10   
        39CY7   
        1 095   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        11   
        49FP3   
        1 080   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
        12   
        59KF4   
        1 074   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        13   
        37HR6   
        1 040   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        14   
        34JA1   
        1 015   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
        15   
        32FW1   
        1 000   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        16   
        53HD8   
        990   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        17   
        73XC9   
        974   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
        18   
        34JH4   
        974   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
        19   
        94LQ9   
        973   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        20   
        32BX1   
        970   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        21   
        25HK5   
        961   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        22   
        86KM3   
        956   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        23   
        52CS8   
        955   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        24   
        56QF6   
        949   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        25   
        98EA7   
        948   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        26   
        19WR2   
        945   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
        27   
        56CZ5   
        944   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        28   
        65DH2   
        943   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        29   
        23AK9   
        934   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        30   
        98QZ5   
        930   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        31   
        26GX2   
        927   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        32   
        67FZ6   
        926   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
           
        33   
        39LN4   
        921   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        34   
        75JG9   
        919   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        35   
        37AB9   
        913   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        36   
        25GH6   
        906   
        Prijatý bez PS/Nenastúpi   
           
        37   
        42DL8   
        896   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
        38   
        21GZ6   
        891   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        39   
        66YA5   
        891   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        40   
        69WL7   
        887   
        Prijatý/Nastúpi   
           
        41   
        94DT8   
        856   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        42   
        11ET2   
        841   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
           
        43   
        88WZ4   
        801   
        Prijatý bez PS/Nenastúpi   
           
        44   
        58DP8   
        791   
        Prijatý bez PS/Nastúpi   
           
     45
     88ZG4
     884
     Prijatý/Nastúpi
     
     
        
      
      
      
      
      
     46
     51BB2
     874
     Prijatý/Nastúpi
     
     
     47
     75QN6
     873
     Prijatý/Nastúpi
     
     
     48
     46ES4
     872
     Prijatý/Nastúpi
     49
     
     48MR5
     870
     Neprijatý/Nenastúpi
     
     
     50
     56ET5
     861
     Prijatý/Nastúpi
     
     
     51
     79GW4
     856
     Prijatý/Nastúpi
     
     
     52
     41WY3
     850
     Neprijatý/Nenastúpi
     
     
     53
     84DN1
     847
     Prijatý/Nastúpi
     54
     34MZ4
     814
     Prijatý/Nastúpi
     55
     95ZE1
     812
     Prijatý/Nastúpi
     56
     19BS6
     808
     V poradí/Odvolanie/Prijatý/Nenastúpi
     💡
     
     57
     36YB4
     790
     V poradí/Odvolanie/Prijatý/Nastúpi
     58
     46MB2
     789
     Neprijatý/Odvolanie/Prijatý
     💡
     
     59
     45LR5
     759
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     60
     39QY1
     734
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     61
     95AS6
     727
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     62
     29SW5
     726
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     63
     33YA2
     711
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     64
     79KM5
     686
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     65
     39WS8
     679
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     66
     85FG9
     679
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     67
     59HZ3
     678
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     68
     47PG5
     648
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     69
     
     74KY4
     629
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     70
     38PD7
     627
     Neprijatý/Nenastúpi/Odvolanie
     💡
     
     71
     39RK2
     621
     Neprijatý/Nenastúpi
     
     
     72
     78NS4
     617
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     73
     85EX9
     616
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     74
     53XS7
     599
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     75
     82AP2
     599
     Neprijatý/Nenastúpi
     
     
     76
     67RG5
     572
     Neprijatý/Nenastúpi
     
     
     77
     86LG4
     560
     Neprijatý/Nenastúpi/Odvolanie
     💡
     
     78
     31JZ6
     548
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     79
     95SS9
     540
     Neprijatý/Nenastúpi/Odvolanie
     💡
     
     80
     27MZ5
     531
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     81
     75JJ6
     450
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     
     82
     26GC9
     410
     Neprijatý/Nenastúpi/Odvolanie
     💡
     
     83
     75YR7
     402
     Neprijatý/Odvolanie
     💡
     
     84
     15FY3
     372
     Neprijatý/Odvolanie/Nenastúpi
     💡
     

      

     Uchádzači ktorí
     Nesplnili kritéria | Neprijatí | Nenastúpia

     Definitívne
     poradie
     Kód
     uchádzača
     Dosiahnuté
     skóre
     Status
     uchádzača
     Splnenie
     kritérií
     Natúpi
     na štúdium
     Dátum
        85   
        85AJ1   
        964   
        Prijatý/Nenastúpi   
           
      
       86  
       62DZ6  
       853  
       Nesplnil kritéria/Neprijatý  
         
       
     03.05.2024
     87
     66TM5
     823
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     02.05.2024
     88
     48WW6
     800
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     03.05.2024
     89
     29MS4
     787
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     06.05.2024
     90
     34ZZ6
     761
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     03.05.2024
     91
     62ER4
     673
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     02.05.2024
     92
     38ZF3
     656
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     07.05.2024
     93
     41PK3
     652
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     07.05.2024
     94
     98KF6
     650
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     02.05.2024
     95
     42RT2
     627
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     07.05.2024
     96
     64NJ9
     612
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     06.05.2024
     97
     19JJ7
     593
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     02.05.2024
     98
     38QW1
     589
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     03.05.2024
     99
     15SQ7
     586
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     03.05.2024
     100
     76LH3
     576
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     06.05.2024
     101
     98ZM1
     558
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     07.05.2024
     102
     38JF9
     519
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     03.05.2024
     103
     92RB3
     501
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
     
     
     03.05.2024
     104
     35RJ9
     435
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     03.05.2024
     105
     28YY7
     241
     Nesplnil kritéria/Neprijatý
      
     02.05.2024

      

      


     *** Prijatí uchádzači ***

     Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára "Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni_Nenastupeni_na_studium.pdf" ,

     Veľmi by sme Vás poprosili, aby ste nám obratom potvrdili Vaše záväzné rozhodnutie o Nastúpení/Nenastúpení na štúdium - ĎAKUJEME!


     *** Uchádzači "V poradí" ***

     Po 16.05.2024 môžu nastať zmeny pre uchádzačov zatiaľ neprijatých pre nedostatok miesta. Sledujte prosím tieto stránky.

     Pozn.: Pri rovnosti bodov uchádzačov vždy rozhodujú Kritéria prijatia (podľa č. II. 6. PRI ROVNOSTI BODOV O PORADÍ BUDE ROZHODOVAŤ), ktoré sú nastavené nasledovne:

     Cit.

     "a)    Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť; 
     b)    získal väčší počet bodov za bod č. II.5 Ďalšie kritéria; 
     c)    dosiahol väčší súčet bodov za anglický jazyk z koncoročných vysvedčení na ZŠ;
     d)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu z matematiky;
     e)    vyšší počet bodov z prijímacieho testu zo slovenského jazyka a literatúry."


     *** Neprijatí uchádzači ***

     Neprijatí uchádzači môžu podať do 5 dní od oznámenia rozhodnotia odvolania voči rozhodnutiu riaditeľa

     "Odvolanie_voci_rozhodnutiu_riaditela_skoly_Vzor23.pdf"


     *** Info ***

     V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0948 1979 22.