• OTÁZKY A ODPOVEDE

     • Často kladené otázky verejnosti ohľadne našej školy

     • Odpovede na vaše často sa opakujúce otázky ohľadne fungovania školy, pomoci škole a iné návrhy ako aj  stanoviská  zo strany vedenia školy  sú umiestnené a zodpovedané na tomto mieste. Takto môžu byť s nimi oboznámení všetci rodičia súčasných a budúcich žiakov.

      Posielajte prosím Vaše dotazy a pripomienky na adresu riaditel@ssnd.sk.

      Tešíme sa na všeobecnú spoluprácu.

      **********************************************