• #škola pre celú rodinu

    zatiaľ žiadne údaje
  • Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
    • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21
    • 1. 9. 2020
    • Školský rok sa začína 01.09.2020. Školské vyučovanie sa začína 02.09.2020 (streda). Školské vyučovanie v I. polroku školského roka sa končí 29.01.2021 (piatok). Školské vyučovanie v II. polroku sa začína 02.02.2021 (utorok) a končí sa 30.06.2021 (streda).

     TESTOVANIE POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV ŽIAKOV 1. a 3. ROČNÍKOV ZŠ

    • DÔLEŽITÉ TERMÍNY V ŠK. ROKU 20/21: Čítať viac
   • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
    • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA
    • 1. 9. 2020
    • Prinášame Vám niekoľko organizačných upresnení k začínajúcemu školskému roku 2020/2021.

     Vedenie školy

     Ing. Jozef Imrišek - riaditeľ školy

     Mgr. Barbora Smolková - zástupkyňa

     Mgr. Jarmila Gabrižová - zástupkyňa

     Mgr. Ján Šatka - zástupca GYM a SOŠ

     Mgr. Ľuboš Valt - zástupca pre ekonomiku

    • ORGANIZÁCIA ŠK. ROKA: Čítať viac
   • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20
    • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20
    • 26. 8. 2020
    • Súbor usmernení a pokynov pre rodičov a žiakov všetkých organizačných zložiek školy v období od 02.09.2020 - 04.09.2020

     02.09.2020

     Organizácia otvorenia školského roka 2020/2021

     Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie sa tradičná slávnostná Svätá omša spojená s otvorením školského roka N E U S K U T O Č N Í.

    • POKYNY PRE ŽIAKOV - 02.09.´20 - 04.09.´20: Čítať viac
   • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21
    • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21
    • 25. 8. 2020
    • Dotaznik_.pdf

     V škole prebieha od 02.09.2020 riadne školské vyučovanie. Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.

     V období od 02.09.2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok/štítov v interiéri školy pre žiakov ZŠ (2. stupeň) | GYMNÁZIA | SOŠ IT | pedagogických -- odborných -- nepedagogických zamestnancov !!! P O V I N N É !!! Pre žiakov 1. stupňa a deti MŠ sú rúška odporúčané.

    • MANUÁL - ZAČIATOK ŠK. ROKA 20/21: Čítať viac
   • PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 20/21
   • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20
    • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20
    • 25. 8. 2020
    • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dňa 18.08.2020 zverejnilo "Manuál pre školy a školské zariadenia, ktorým upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021.

     Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

    • MANUÁL - opatrení pre školy od 01.09.´20: Čítať viac
   • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
    • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020
    • 8. 7. 2020
    • So zármutkom ale aj s kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že nás navždy náhle opustila naša kolegyňa Mgr. Iveta Machciníková.

     Posledná rozlúčka bude v piatok 10.7.2020 o 13:00 v Rímsko-katolíckom kostole v Novej Dubnici a následne na cintoríne v Novej Dubnici.

     Iveta, Ivet, Ivúšik je nezabudnuteľná pre celé generácie žiakov; mala svojský štýl, s ktorým vnášala "človečenstvo" do všetkého, čo robila.

    • (+) Mgr. Iveta Machciníková | 4.7.1977 - 6.7.2020: Čítať viac
  • Ďalšie informácie o aktivitách nájdete na našej facebookovej stránke

   • #škola, kde každý môže vyniknúť


   • #škola, kde pomáhame rásť

   • podporujeme všetkých, ktorí chcú rozvíjať darované talenty

   • Úspechy v šk. roku:
   • Vyber oblasť
   • Vyber kolo
   • Vyhľadať úspechy
     • Katarína Slimáková

     • 19. miesto
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Martin Rychlý

     • Laureát
     • Cena biskupa · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Peter Cicoň

     • 3. miesto
     • Sloboda naša každodenná, kat. esej · Celoštátne kolo · 2019/2020
     • Kristína Novosádová

     • 6. miesto
     • OLYMPIÁDA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY - kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
     • Najvyššie umiestnenie v rámci IL
     • Ema Ďurišová

     • 3. miesto
     • ...A SLOVO BOLO U BOHA - 5. kat. - próza · Krajské kolo · 2019/2020
     • Katarína Slimáková

     • 10. miesto
     • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, kat. A · Krajské kolo · 2019/2020
     • Postup do celoslovenského kola chemickej olympiády - gratulujeme
     • Tomáš Gubicza

     • 2. miesto
     • OLYMPIÁDA V ANJ · Krajské kolo · 2019/2020
     • Matúš Rosa

     • 7. miesto
     • Zenit, kat. B programovanie · Krajské kolo · 2019/2020
  • Napíšte nám

   komunikujem so serverom, počkajte prosím
  • Počet návštev: 7180191
    • Manuál k začiatku šk, roku 2020/2021

    • 25.08.2020 14:20
    • pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov s Spojenej škole sv. Jána Bosca v období od 1. septembra 2020.
    • POKYNY

     upravujúce postup, organizáciu a podmienky  výchovy a vzdelávania žiakov v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici, Trenčianska 66/28 Nová Dubnica, v období od 1. septembra 2020  vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

      (dodatok k prevádzkovému poriadku)

      

      

     Úvod

      

     Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností v . Popisujú organizačné kroky a postupy, ktoré je potrebné dodržať v prípade nevyskytnutia sa ochorenia COVID – 19  - protiepidemiologické opatrenia a v prípade výskytu ochorenia COVID – 19 u zamestnancov alebo žiakov školy – semafor opatrení.

     Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako „ÚVZ SR“). Predstavujú nadstavbu platných opatrení a budú podliehať pravidelnej aktualizácii. Aktualizácie budú prílohou týchto pokynov.

     Každá zúčastnená strana bude informovaná o postupoch, ktoré je potrebné zachovať:

     Budeme rešpektovať a riadiť sa výstražným systémom na troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej.

     Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.

     Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka alebo zamestnanca podozrivého na ochorenie.

     Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade pozitivity dvoch a viac prípadov u žiakov alebo nepedagogického pracovníka alebo jedného pedagóga

     ZELENÁ FÁZA

      

     Škola

      

     Zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy ( Príloha P1).

     Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

     Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi a žiakmi a pedagógmi pri výchovno – vzdelávacom procese.

     Školský klub detí sa riadia primerane usmerneniami tohto materiálu.

      

     Zriaďovateľ

      

     K začiatku školského roka vydá pokyn riaditeľovi základnej školy na zabezpečenie dôkladného čistenia priestorov základnej školy, gymnázia a SOŠ, školského klubu detí a dezinfekcie priestorov pred otvorením prevádzky základnej školy, gymnázia SOŠ a školského klubu detí, kvôli prevencii nákazy COVID-19.

     V spolupráci s riaditeľom školy pre všetkých školy a školského klubu detí a pre ich prevádzku zabezpečí dostatok dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu a dezinfekciu, ako aj osobné ochranné prostriedky. Pre prevádzku základnej školy, školského klubu detí zabezpečí primerané množstvo bezdotykových teplomerov a zásobníkov na papierové utierky do umyvární vrátane papierových utierok.

     V prípade podozrenia na ochorenie COVID – 19 v škole bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia tohto materiálu, časť Oranžová fáza.

     Škola si pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas vyučovania, vyčlení priestor – miestnosť. Miestnosť bude štandardne slúžiť aj na iné účely, ak je však do nej umiestnený žiak s príznakmi ochorenia COVID-19 alebo iného prenosného ochorenia, následne po opustení miestnosti žiakom je dôkladne vydezinfikovaná (podľa usmernenia Úradu verejného zdravotníctva) a vyvetraná.

      

     Riaditeľ

      

     Upraví prevádzku a vnútorný režim školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021. Konkrétne budú platiť protiepidemiologické pokyny nariadené RÚVZ a ministerstvom školstva. Budeme pokračovať v pravidelnej dezinfekcii priestorov a predmetov, ktoré boli nariadené v pokynoch vytvorených riaditeľom školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020. Pri vstupe do školy si každý žiak i zamestnanec vydezinfikuje ruky.  Zákonný zástupca nevstupuje do budovy školy, pokiaľ to situácia nevyžaduje. V prípade nutnosti použije prekrytie tváre rúškom a dezinfikuje si ruky. To platí aj pre cudzie osoby. Návšteva sa musí zdržať vo vstupnej chodbe školy a riaditeľ rozhodne o nutnosti vstupu do priestorov školy.

     Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania (Príloha P2). Zamestnanci predkladajú po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie ( Príloha P3).

     ·         Zabezpečí v súčinnosti so zriaďovateľom plynulú prevádzku školy a školského klubu detí.

     ·         Zabezpečí ranný filter pri vstupe do školy poverenými  osobami.

     ·         V prípade, že u dieťaťa alebo zamestnanca je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, postupuje podľa usmernenia Manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 časť Oranžová a Červená fáza.

     ·      Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Žiaci, ktorí končia vyučovanie a nenavštevujú ŠKD, odchádzajú dodržiavajúc všetky opatrenia v sprievode pedagóga na obed, následne domov. Deti navštevujúce ŠKD idú na obed v sprievode vychovávateliek do školskej jedálne a dodržujú pravidlá stravovania, s ktorými sú oboznámení vopred a pokračujú vo výchovnej činnosti  ŠKD.

      

     Zákonný zástupca

      

     Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu ( Príloha P4 ), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha P5) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje zákonný zástupca.

     Zákonný zástupca:

     §  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky všetkých organizačných zložiek školy.

     §  Do školy privedie iba zdravého žiaka. Ak sa žiak ráno sťažuje na bolesti hlavy, nádchu, má kašeľ a pod. nesmie prísť do školy.

     §  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

     §  Je zodpovedný za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode do ZŠ a odchode žiaka zo ZŠ ( nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

     §  V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v domácom prostredí, bezodkladne o tejto situácii informuje triednu pani učiteľku a riaditeľa školy.

     §  V prípade, že je u žiaka podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19 v školskom prostredí, bezodkladne si svoje dieťa príde vyzdvihnúť.

     §  Povinnosťou zákonného zástupcu je bezodkladne nahlásiť karanténu, ak bola u žiaka nariadená detským lekárom alebo príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok bude žiak zo školy vylúčený.

     §  Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu. Do budovy školy NEVSTUPUJE! Výnimku tvoria rodičia 1. ročníka v 1. školský deň 2.9.2020. Do školy sprevádza svoje dieťa v tento deň iba 1 rodič a dodržuje opatrenia školy.

     §  V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy (prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má rodič na tvári rúško a ruky si pri vchode vydezinfikuje.

     §  Dodržuje upozornenia zverejnené piktogramami na vchodových dverách a v priestoroch školy.

     §  Rešpektuje zákaz zhromažďovania sa osôb pred školou a v areáli školy.

      

     Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

      

     §  Výchovno – vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu. 

      

     Všeobecné základné opatrenia

      

     Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

     Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

     Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy, materskej školy a školského klubu detí.

     ·         Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. V tejto súvislosti budú kontaktovaní zákonní zástupcovia, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

     ·         Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

     ·         V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.

     ·         Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

     ·         Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

     ·         Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budov, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.

     ·         Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

     ·         Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

     ·         Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR.

     ·         Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     ·         Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nosia rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

     ·         V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

     ·         Odporúčame organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

     ·         Vyučovať ucelené triedy v triedach a nestriedať pri výučbe miestnosti.

     ·         Odporúčame prestávky medzi hodinami v danej triede pri priamom vetraní s cieľom eliminovať prechádzanie sa po chodbách alebo v exteriéri.

     ·         Opakovane budeme upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.

     ·         Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.

     ·         Toalety, priestory na umývanie sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

     ·         Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

     ·         Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.

     ·         Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

     ·        Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

     ·         Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu.

      Z dôvodu protiepidemiologických opatrení, ktoré sú stanovené inštitúciami pokračujeme v  opatreniach uvedených v pokynoch vytvorených riaditeľkou školy platných od 01.06.2020 do 30. 06.2020 v nadväznosti na manuál MŠVVaŠ SR platný od 01.09.2020.

     V prípade podozrenia alebo potvrdenia výskytu  ochorenia COVID-19 sa budeme riadiť pokynmi manuálu pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 - ORANŽOVÁ FÁZA a ČERVENÁ FÁZA.

      

     Stravovanie

      

     · Stravovanie bude prebiehať obvyklým spôsobom, najlepšie tak, aby sa triedy nepremiešavali. Žiaci budú vstupovať do jedálne disciplinovane po ročníkoch.

     · V školskej jedálni je potrebné dodržiavať odstupy pri sedení. Triedy sa pri sedení nepremiešavajú..

     · Pokrmy vydáva personál.

     · Pri príprave jedál a pri vydávaní je nutné dodržiavať zvýšenou mierou bežné hygienické pravidlá.

     · Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu.

      

     Špeciálne usmernenia pri otvorení školského roku 2020/2021

      

     Termíny príchodu do školy:

     ·      Organizácia - otvorenie školského roka - 02.09.2020

      

     ROČNÍK

     VCHOD A ČAS PRÍCHODU

     OTVORENIE NOVÉHO ŠK.ROKA

     ŠKD/ŠJ

     1.

     HV | 8:20 - 8:30

     08:30  - 9:45

     NIE JE V PREVÁDZKE

     2.

     HV | 7:40 - 7:50

     08:00  - 9:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     3.

     HV | 7:50 - 8:00

     8:00  - 9:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     4.

     HV | 8:00 - 8:10

     08:10  - 9:10

     NIE JE V PREVÁDZKE

     5.

     BV | 8:50 – 9:00

     09:00  - 10:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     6.

     BV | 8:50 – 9:00

     09:00  - 10:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     7.

     HV | 8:50 – 9:00

     09:00  - 10:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     8.

     HV | 8:50 – 9:00

     09:00 - 10:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     9.

     SV | 8:40  - 8:50

     08:50  - 9:50

     NIE JE V PREVÁDZKE

     Tercia

     SV | 8:50 – 9:00

     09:00 - 10:00

     NIE JE V PREVÁDZKE

     I.AG

     HV | 9:20 – 9:30

     09:30 – 10:30

     NIE JE V PREVÁDZKE

     I.ATL

     HV | 9:20 – 9:30

     09:30 – 10:30

     NIE JE V PREVÁDZKE

     II.AG

     SV | 9:10 – 9:20

     09:20 - 10:20

     NIE JE V PREVÁDZKE

     III.AG

     BV | 9:20 -9:30

     09:30 – 10:30

     NIE JE V PREVÁDZKE

     III.ATL

     HV | 9:00 – 9:10

     09:10 – 10:10

     NIE JE V PREVÁDZKE

     IV.AG

     BV | 9:20 -9:30

     09:30 – 10:30

     NIE JE V PREVÁDZKE

     IV.ATL

     HV | 9:00 – 9:10

     09:10 – 10:10

     NIE JE V PREVÁDZKE

      HV – hlavný vchod do budovy školy - Hanuliaková, Neuman Mošková, Janiga

     BV – bočný vchod do budovy školy - Púpavová, Kňažeková,

     SV – služobný vchod - Danišová, Slimáková, Asolani

        Organizácia vyučovania od 03.09. 2020 do 04.09.2020

     ROČNÍK

     VCHOD A ČAS PRÍCHODU

     VYUČOVACÍ  PROCES od 03.09. do 04.09.

     ŠKD

     1.

     HV

     07:30 - 07:35

     TU – 1.- až 4. vyuč. hodina

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     2.

     HV

     07:30  - 7:40

     TU – 1.- až 4. vyuč. hodina

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     3.

     HV

     07:30  - 07:35

     TU – 1.- až 4. vyuč. hodina

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     4.

     BV

     07:25  - 07:30

     TU – 1.- až 4. vyuč. hodina

     Ranná od 06:00 HV

     Poobedná do 16:30 HV

     5.

     BV

     07:25  - 07:30

     TU – 1.- až 4. vyuč. hodina

     -

     6.

     BV

     07:15  - 07:20

     TU – 1- až 5 vyuč. hodina

     -

     7.

     HV

     07:20  - 07:25

     TU – 1- až 5 vyuč. hodina

     -

     8.

     HV

     07:15  - 07:20

     TU – 1- až 5 vyuč. hodina

     -

     9.

     SV

     07:40 - 07:55

     TU – 1- až 5 vyuč. hodina

     -

     Tercia

     SV

     07:40 - 07:55

     TU – 1- až 5 vyuč. hodina

      

     I.AG

     HV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     II.AG/Sexta

     SV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     III.AG

      BV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     IV.AG

     BV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     I.ATL

     HV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     II.ATL

     SV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     III.ATL

     BV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

     IV.ATL

     BV

     08:30-08:40

     TU – 2- až 6 vyuč. hodina

      

      HV – hlavný vchod do budovy školy - Neuman Mošková, Janiga, Hanuliaková

     BV – bočný vchod do budovy školy - Púpavová, Kňažeková

     SV – služobný vchod do budovy školy -  Ascolani, Slimáková, Danišová

     TU po skončení vyučovania odvedú žiakov, ktorí sa stravujú do ŠJ a pomôžu z dozorom.

      Organizácia vyučovania od 07.09. 2020 do 11.09.2020

     ROČNÍK

     VCHOD A ČAS PRÍCHODU

     VYUČOVACÍ  PROCES od 07.09. do 11.09.2020

     ŠKD

     1.

     HV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     2.

     HV

     07:30  - 07:40

     Podľa rozvrhu

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     3.

     HV

     07:30  - 07:40

     Podľa rozvrhu

     Ranná od 06:00

     Poobedná do 16:30

     4.

     BV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     Ranná od 06:00 HV

     Poobedná do 16:30 HV

     5.

     BV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     -

     6.

     BV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     -

     7.

     HV

     07:40  - 07:50

     Podľa rozvrhu

     -

     8.

     SV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     -

     9.

     SV

     07:30 - 07:40

     Podľa rozvrhu

     -

     tercia

     SV

     07:35 - 07:45

     Podľa rozvrhu

      

     I.AG

     HV

     07:45 -07:55

     Podľa rozvrhu

      

     II.AG/Sexta

     SV

     07:45-07:55

     Podľa rozvrhu

      

     III.AG

      BV

     07:40 - 07:55

     Podľa rozvrhu

      

     IV.AG

      BV

     07:40 - 07:55

     Podľa rozvrhu

      

     I.ATL

     HV

     07:45 -07:55

     Podľa rozvrhu

      

     II.ATL

     SV

     07:45-07:55

     Podľa rozvrhu

      

     III.ATL

     BV

     07:45-07:55

     Podľa rozvrhu

      

     IV.ATL

     BV

     07:45-07:55

     Podľa rozvrhu

      

      

     HV – hlavný vchod do budovy školy:  Neuman Mošková, Janiga, Hanuliaková

     BV – bočný vchod do budovy školy:   Púpavová, Kňažeková

     SV – služobný vchod do budovy školy: Ascolani, Slimáková, Danišová

      

     Personálne zabezpečenie ranného filtra:

     ·         každú triedu prvého až piateho ročníka si v šatni preberie TU

     ·         do začiatku vyučovania budú na chodbách vykonávať ranný dozor PAU

     Od 02.09.2020 do 14.09.2020 povinnosť nosiť rúška.

     ·         uvedené opatrenia sa podľa epidemiologickej situácie môžu predĺžiť a odporúča sa ich dodržiavanie aj počas obdobia 16. 09. – 23. 09. 2020.

     Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky základných a stredných škôl po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (či sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich z  ďalších predpisov.

      

     PRÍLOHY:

     P1 – podmienky vstupu do školy - oznam

     P2 – dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania

     P3 – vyhlásenie o tom, že zamestnanec neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie

     P4 – zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu

     P5 – písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

     P6 –  semafor postupu

      

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov