• Zmluvy

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Detaily zmluvy

  Číslo:ACC03013
  Popis zmluvy:Vybudovanie adaptačných opatrení - Podzemné zásobníky dažďovej vody, Nadzemná amfora
  Celková hodnota:23 400.48
  S/bez DPH:s DPH
  Dátum podpisu zmluvy:30.03.2016
  Druhá zmluvná strana:GERPEX, s.r.o.
  Adresa druhej zmluvnej strany:Jégeho 875/1, 971 01 Prievidza
  IČO druhej zmluvnej strany:36802468
  Objednávateľ:Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
  Podpísal - meno a priezvisko:Mgr. Ľuboš Valt
  Podpísal - funkcia:riaditeľ
  Dátum zverejnenia:30.03.2016
  Súbor:Zmluva_GERPEX.pdf