• Zmluvy

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Detaily zmluvy

   Číslo:ACC03013
   Popis zmluvy:Vybudovanie adaptačných opatrení - Podzemné zásobníky dažďovej vody, Nadzemná amfora
   Celková hodnota:23 400.48
   S/bez DPH:s DPH
   Dátum podpisu zmluvy:30.03.2016
   Druhá zmluvná strana:GERPEX, s.r.o.
   Adresa druhej zmluvnej strany:Jégeho 875/1, 971 01 Prievidza
   IČO druhej zmluvnej strany:36802468
   Objednávateľ:Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28,01851 Nová Dubnica
   Podpísal - meno a priezvisko:Mgr. Ľuboš Valt
   Podpísal - funkcia:riaditeľ
   Dátum zverejnenia:30.03.2016
   Súbor:Zmluva_GERPEX.pdf