• Gymnázium

     • Výsledky pre gymnázium (4-ročné)

     • VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

      NA ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

      v org. zl. GYMNÁZIUM

      v šk. roku 2019/2020 pre štúdium v šk. rok 2020/2021

      ***

      ***

      Prijatí uchádzači sa budú zapisovať po obdržaní rozhodnutia o prijatí prostredníctvom formulára "Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium" ,

      ktorý je zverejnený na webe ministerstva školstva a je dostupný aj na našom webe.

      V prípade otázok nás kontaktujte na čísle 0948 1979 22.