• Modrá škola

     • Modrá škola (old)

     •                                          

       

      Dňa 9.4.2014 Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca programu Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, financovaného z Grantov EHP schválil našu žiadosť o projekt s názvom „Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici“.

      Úvodná prezentácia otváracej konferencie sa nachádza TU.

      Foto z konferencie:

       

       

       

      Študijná cesta do Nórska

      Vďaka tomuto projektu sa dvaja študenti našej školy a jeden pedagóg mali možnosť zúčastniť sa študijnaj cesty do Nórka.

      Naši študenti tam prezentovali zámery našej školy na opatrenia v rámci projektu na prevenciu povodní a sucha. Prezentácia sa nachádza TU.

      Fotografie zo študijnej cesty, na ktorej sa študenti dozvedeli o opatreniach na prevenciu povodní a suha realizovaných v tejto krajine.

      Samostatná webová lokalita pre projekt ke na adrese: https://sites.google.com/site/ssndmodraskola/home