• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
    • Prestup | GYMNÁZIUM

    • Zákonný zástupca žiaka (v prípade plnoletosti - samotný žiak) sa môže rozhodnúť zmeniť navštevovanú strednú školu z dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti. Do osemročného gymnázia je možný prestup iba z iného osemročného gymnázia. Do štvorročného gymnázia je možný prestup z akejkoľvej inej strednej školy po vykonaní rozdielových skúšok.

     Proces prijímania žiaka z inej strednej školy je pomerne jednoduchý.

     Kontaktujte najskôr prosím vedenie školy vo veci prestupu žiaka na t. č. 0917 861 122 (riaditeľ školy), prípadne na t. č. 0948 197 922 (zástupca riaditeľa školy).

     Vhodná je aj osobná návšteva (spolu so žiakom) priamo v škole, denne v čase od 08:00 - 15:30 - návštevu si prosím vopred dohodnite na vyššie uvedených číslach.

     Navštíviť nás môžte tiež v čase priebežných DOD, ktoré bývajú mesačne - každý 1. pondelok a každú 3. stredu v mesiaci - do 15:30 hod. Doobeda sa dá vstúpiť na vyučovanie, poobede sú možné individuálne konzultácie s vedením školy. Návštevu v rámci týchto priebežných DOD si prosím vopred dohodnite na vyššie uvedených telefónnych číslach.

     Ak ste definitívne rozhodnutí o prestupe vášho žiaka do našeho gymnázia, môžete si vypísaťTlacivo__prestup_ziaka_GYM.pdf (na stiahnutie vo formáte pdf). Vyplnenú žiadosť môžete priniesť osobne, zaslať poštou (po predchádzajúcom kontakte ohľadom prijatia žiaka s vedením školy) na adresu školy uvedenú v žiadosti, alebo e-mailom na adresu: zastgym(zavináč)ssnd.sk alebo riaditel(zavináč)ssnd.sk.