• Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value.
    • Albert Einstein
    • Love all, trust a few, do wrong to none.
    • William Shakespear
    • The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.
    • Carl Rogers
    • Prestup | ZŠ

    • Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť zmeniť navštevovanú základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa z dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti. Proces prijímania žiaka z inej základnej školy je pomerne jednoduchý.

     Kontaktujte najskôr prosím vedenie školy vo veci prestupu žiaka na t. č. 0917 861 122 (riaditeľ školy), prípadne na t. č. 042/4432383 (zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ).

     Vhodná je aj osobná návšteva (spolu so žiakom) priamo v škole, denne v čase od 08:00 - 15:30 - návštevu si prosím vopred dohodnite na vyššie uvedených číslach.

     Ak ste definitívne rozhodnutí o prestupe vášho žiaka do našej základnej školy, môžete si vypísať Zakonny_zastupca_ziaka.pdf . Vyplnenú žiadosť môžete priniesť osobne, zaslať poštou (po predchádzajúcom kontakte ohľadom prijatia žiaka s vedením školy) na adresu školy uvedenú v žiadosti, alebo e-mailom na adresu: zastzs@ssnd.sk