• Školský klub detí

     • Aktivity v ŠKD

     •  

      Ako vyzerá bežný deň v našom školskom klube

      Začiatok činnosti školského klubu je ráno o 6. hodine. Deti sa postupne schádzajú, hrajú, naraňajkujú sa a o 7:40 odchádzajú do tried. Po vyučovaní ich vyučujúca privedie ku školskému klubu.

      Spoločne sa naobedujú v školskej jedálni a presunú späť do klubu, kde sa deti venujú činnosti podľa vlastného výberu, hrajú sa pohybové a loptové hry na školskom dvore, navštívia záujmové krúžky v rámci školy a krúžky v ZUŠ, precvičia si učivo, pričom prihliadame na uspokojenie základných potrieb detí.

      Odchod detí zo školského klubu je individuálny až do 16:30 hodiny, podľa požiadaviek rodičov.