• Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi.
    • Don Bosco
    •  

     Milí novoprijatí žiaci našej základnej školy,

     ak Vám rodičia čítajú nasledovné riadky, pravdepodobne ste boli úspešne prijatí do našej Základnej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici a iste netrpezlivo očakávate okamih, kedy po prvý krát prekročíte so svojimi rodičmi brány našej školy a začujete prvé zvonenie vo svojom živote.

     Vitajte v Základnej škole sv. Jána Bosca – škole, ktorá Vám pomáha rásť – vitajte vo svojej škole. Stojíte na začiatku svojej deväťročnej cesty, cesty žiaka základnej školy. Škola Vám na tejto ceste bude vytvárať také podmienky, aby ste dosiahli svoj cieľ – maturitu a boli zároveň kvalitne pripravení na svoju vysnívanú vysokú školu, či odbornú prax. Veľa však bude záležať aj od každého z Vás… Keď prídu ťažšie chvíle, netreba sa báť – sme školou rodinného typu a sme na to patrične hrdí – vedzte, že vždy sa môžete obrátiť na ktoréhokoľvek učiteľa, či niektorého zo saleziánskej rodiny.

     Vytvárajme teda spolu príjemné prostredie, budujme vo svojej škole vzájomne pevné vzťahy a takto si spríjemnime spoločne strávené štyri roky.

     Na nasledujúcich stránkach nájdete informácie o Vašom štúdiu. 

     Teším sa na spoločne strávené dni v našej Základnej škole sv. Jána Bosca

     Ing. Jozef Imrišek, riaditeľ